Titulná stránka » Semináre » Workshop Margaryta Golovko

Margaryta Golovko sa narodila v Kamenez-Podolsky (Ukrajina). Hru na klavíri začala študovať ako päťročná. Od roku 1997 študovala na Kyjevskej špeciálnej hudobnej škole M.V. Lysenka u prof. Borisa Fedorova. S prof. Fedorovom pokračovala v štúdiu v rokoch 2004 - 2009 na Ukrajinskej Národnej hudobnej akadémii P. I. Čajkovského (NMAU), od roku 2009 do roku 2012 pôsobila ako jeho asistentka na NMAU. Od roku 2011 do roku 2015 študovala na Medzinárodnej klavírnej akadémii Incontri col Maestri v Imole (Taliansko) u prof. Piera Rattalina.

V roku 2006 získala 3. cenu na Medzinárodnej klavírnej súťaži „Citta di Marsala“ v Marsale (Taliansko). Na 30. medzinárodnej súťaži B. Smetanu v Plzni (Česká republika) v roku 2012 získala 1. cenu a cenu EMCY. V roku 2012 získala 3. cenu a cenu orchestra Bacau na 1. medzinárodnej klavírnej súťaži „Citta d’Acquaviva delle Fonti“ (Taliansko). V júni 2014 získala Margaryta Golovko 1. cenu na Medzinárodnej klavírnej súťaži Midwest (Cedar Falls, Iow- USA). Vystupovala v koncertných sálach na Ukrajine a v zahraničí - vo Francúzsku (Paríž), Nemecku (Berlín), Taliansku (Bologna, Miláno, Turín, Mesina, Imola, Pordenone, Monte San Savino) Rusku (Moskva, Saint-Petersburg), USA (Cedar-Falls (IA), Plymouth, Saint Cloud (MN)), Rumunsko (Bacau).

V roku 2013 a 2014 sa zúčastnila na 7. a 8. Medzinárodnom hudobnom festivale «MITO Settembre Musica»v Taliansku (Miláno, Torin), kde odohrala recitály z diel Brahmsa a Rachmaninova.

Margaryta Golovko nahrala CD so Schumannovými Humoreskami op. 20 a Brahmsovou Sonata op.5 pre americké vydavateľstvo “Blue Griffin Records“ V januári 2016 nahrala v Taliansku CD ktoré obsahuje Rachmaninovove variácie na Chopinovu tému a Busoniho Šesť variácií na tému Siegfried Ochs Kommt a Vogerl g'flogen.

Od roku 2006 je Margaryta Golovko učiteľkou (klavírna trieda) a koncertným majstrom (trieda huslí) na Špeciálnej hudobnej škole M. V. Lysenka v Kyjeve a od roku 2016 aj na Akadémii hudobných umení v Kyjeve.

V roku 2018 a 2019 je členkou poroty 1. medzinárodnej klavírnej súťaže "Klavírne talenty pre Európu" v Dolnom Kubíne na Slovensku.

 

Klavírny workshop sa uskutoční dňa 2. mája 2019 o 10.00 h.

v koncertnej sieni Oľgy Trebitschovej ZUŠ M. Ruppeldta

Predpokladaný koniec je o 16.00 h.

Prezentácia začína o 09.00 h. v budove ZUŠ M. Ruppeldta.

Časový harmonogram nájdete od 29. apríla na našej webovej stránke www.zusruppeldta.eu

 

Účastnícky poplatok pre všetkých účastníkov semináru je 8 €.

V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady spojené

s organizáciou seminára vrátane obeda.

 

Peniaze zasielajte poštovou peňažnou poukážkou

na adresu školy do 26. apríla 2019:

ZUŠ M. Ruppeldta, Panenská č. 11, 811 03 Bratislava

(Prosíme o dodržiavanie termínu zaslania peňazí na adresu školy

s tým súvisí organizácia seminára. Ďakujeme za pochopenie!)

Prihláška na stiahnutie 

Uzávierka prihlášok: 26. apríl 2019 Kontakt: 02/54415552

Prihlášky zasielajte elektronickou formou na e-mail adresu:

seminar.zusruppeldta@gmail.com

 

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Mgr. art. Alexandra Pažická

riaditeľka školy

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (27).jpg