6. XI. 1919
otvorenie školy: "Hudobná škola pre Slovensko", na Príboji č. 4.
Riaditeľ: Miloš Ruppeldt.
1922/23
"Hudobná a dramatická škola pre Slovensko v Bratislave".
Riaditeľ: Frico Kafenda. Školu rozdelili na oddelenie hudobno-školské a konzervatoriálne.
Z týchto dvoch oddelení premenovaním vzniká:
1926/27
"Hudobná škola pre Slovensko v Bratislave" a
"Hudobná a dramatická akadémia pre Slovensko v Bratislave".
Spoločný je aj učiteľský zbor aj riaditeľ.
1933/34
Učiteľský zbor sa rozdelil na učiteľský zbor Hudobnej školy a na profesorský zbor Akadémie. Riaditeľ bol spoločný.
1934/35
Hudobná škola aj Akadémia sa presťahovala na Františkánske nám. č. 2, Primaciálne nám. č. 1 a na Dlhú ul. č. 27.
1941/42
Akadémia bola poštátnená (7. mája 1941) a premenovaná na "Štátne konzervatórium."
Osamostatňuje sa. Riaditeľ: Frico Kafenda.
Hudobná škola sa tiež osamostatňuje. Riaditeľ: Ladislav Hrdina (až do októbra 1951).
Obidva typy škôl zostávajú v spoločnej budove.
Ďalšie údaje tu uvedené sa vzťahujú už len na Hudobnú školu.
1948/49
"Hudobný ústav hlavného mesta Bratislavy".
Od júla na Slovanskej ul. č. 14 (v bývalom starobinci).
1949/50
Otvorenie pobočky v Petržalke, správca: František Oswald.
Otvorenie pobočky na Kalvárii, správca: Júlia Hudcová.
1950/51
Poštánenie hudobných škôl, zrušenie Kuratória, "Hudobná škola v Bratislave".
Opäť na Františkánskom námestí č. 2 a Kostolnej ul. č. 1.
Rozšírenie školy o pobočky na Trnávke, Tehelnom poli, Prievoze, Hlbokej ceste.
1951/52
Popri Hudobnej škole zriaďuje sa "Pedagogické oddelenie pre výchovu učiteľov hudobných škôl".
Riaditeľom obidvoch typov škôl: Imrich Križan.
1952/53
Z centrálnej školy a jej pobočiek vytvára sa "l. hudobná škola v Bratislave".
Riaditeľ: Imrich Križan.
Vytvára sa "II. hudobná škola v Bratislave", (z pobočiek v Petržalke a Prievoze).
Riaditeľ: František Oswald.
1953/54
"l. hudobná škola v Bratislave".
Riaditeľka: Eleonóra Dunajová.
Vytvára sa "III. hudobná škola v Bratislave" (z pobočiek na Kalvárii a Hlbokej ceste).
Riaditel'ka: Mária Fenclová.
Vytvára sa "IV. hudobná škola v Bratislave" (z pobočiek na Tehelnom poli, Trnávke).
Riaditeľka: Júlia Hudcová.
Ústredný národný výbor určil územné obvody hudobných škôl, ale sa nestotožňovali s politickými obvodmi mesta.
1954/55
Pedagogické oddelenie sa osamostatňuje. Riaditeľka: Zita Strnadová-Paráková.
III. a IV. hudobná škola ešte stále hľadajú budovu pre školu, vyučujú provizórne na viacerých miestach.
15. II. 1955
presun žiakov a 4 učiteľov na III. hudobnú školu, ktorá získala budovu na Štefánikovej ul. 6/b.
1955/56 1. IX. 1955
presun žiakov a dvoch učiteľov na IV. hudobnú školu, ktorá získala budovu na Centrálnom trhovisku, Malinovského ul. č. 67.
1956/57
Vytvára sa "V. hudobná škola v Bratislave".
Škola dlho nemala definitívne umiestnenie; mala sídlo aj na Súťažnej ul. č. 16.
Riaditeľ: JUDr. Jaroslav Chorvát.
1958/59
Na l. hudobnej škole od 1. 7. 1958 je riaditeľom Ladislav Lackner, zástupcom riaditeľa: E. Dunajová:
Škola otvára pobočku na Červenom kríži.
Namiesto označenia "I" je určenie adresy: "Hudobná škola v Bratislave. Dibrovovo nám. č. 2".
Podobne adresou sa označuje aj bývalá II., III., IV. a V. hudobná škola. (Očíslovanie bolo dané podl'a poradia vzniku školy.)
1961/71
Ľudová škola umenia, Bratislava-Staré mesto, Dibrovo nám. č. 2
Riaditeľka Eleonóra Dunajová
1971/75
Ľudová škola umenia, Bratislava-Staré mesto, Dibrovo nám. č. 2
Riaditeľ: doc. Otakar Šebesta
1975/85
Ľudová škola umenia, Bratislava-Staré mesto, Dibrovo nám. č. 2
Riaditeľka: Alžbeta Hájková
1985/90
Základná umelecká škola, Dibrovo nám. č. 2
Riaditeľka Brigita Beláková
1990/96
Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská 11.
Riaditeľka Zuzana Hrušková
1996/2009
Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská 11.
Riaditeľ Mgr.Marek Novák
1. III. 2009
Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská 11.
Riaditeľka Mgr. art. Alexadra Pažická

Základná umelecká škola M. Ruppeldta bola založená 6. novembra 1919

 ako Hudobná škola pre Slovensko a prvým správcom školy sa stáva jej zakladateľ M. Ruppeldt. Pri jej vzniku stáli také osobnosti ako boli: A. Kolísek, H. Dohnány, F. Kafenda, N. Kubát, J. Strelec, E. Križan a neskôr aj J. Cikker a mnoho iných. Bola „Alma Mater“ celého hudobného školstva na Slovensku, z nej sa neskôr vytvorila Hudobná akadémia (ako stredná škola) a neskôr, na popud pedagógov a významných absolventov školy, vzniká aj VŠMU. Mnohí významní interpreti získali základy hudobnej gramotnosti práve na tejto škole. Radia sa k nim také osobnosti hudobného diania ako: prof. E. Suchoň, Dr. Ľ. Rajter, hudobní skladatelia V. Bokes a M. Dubovský, prof. E. Pappová, doc. E. Fischerová - Matvoňová, doc. D. Stankovský, prof. I. Černecká, T. Gál, F. Magyar, V. Magyar, koncertný majster SOSR V. Šimčisko, J. M. Händler s manželkou, koncertný majster SND J. Alexander, vedúci skupiny Viedenskej filharmónie T. Kováč, dirigent R.Štúr a D. Štefánek, prof. V. Michalko, Dr. E. Krák, ako sólistky pôsobia v zahraničí I. Tannenbergerová, L. Orgonášová a mnoho ďalších. Medzi žiakmi školy nachádzame aj také známe mená ako sú: Štefan Wimmer, Peter Kresánek,  Ivo Gogál, Ľubomír Vajdička, Dr.Darina Múdra a iní.


 6. XI. 1919

otvorenie školy: "Hudobná škola pre Slovensko", na Príboji č. 4.

Riaditeľ: Miloš Ruppeldt.

 

1922/23

"Hudobná a dramatická škola pre Slovensko v Bratislave".

Riaditeľ: Frico Kafenda. Školu rozdelili na oddelenie hudobno-školské a konzervatoriálne.

 

Z týchto dvoch oddelení premenovaním vzniká:

 

1926/27

"Hudobná škola pre Slovensko v Bratislave" a

"Hudobná a dramatická akadémia pre Slovensko v Bratislave".

Spoločný je aj učiteľský zbor aj riaditeľ.

 

1933/34

Učiteľský zbor sa rozdelil na učiteľský zbor Hudobnej školy a na profesorský zbor Akadémie. Riaditeľ bol spoločný.

 

1934/35

Hudobná škola aj Akadémia sa presťahovala na Františkánske nám. č. 2, Primaciálne nám. č. 1 a na Dlhú ul. č. 27.

 

1941/42

Akadémia bola poštátnená (7. mája 1941) a premenovaná na "Štátne konzervatórium."

Osamostatňuje sa. Riaditeľ: Frico Kafenda.

Hudobná škola sa tiež osamostatňuje. Riaditeľ: Ladislav Hrdina (až do októbra 1951).

Obidva typy škôl zostávajú v spoločnej budove.

 

Ďalšie údaje tu uvedené sa vzťahujú už len na Hudobnú školu.

 

1948/49

"Hudobný ústav hlavného mesta Bratislavy".

Od júla na Slovanskej ul. č. 14 (v bývalom starobinci).

 

1949/50

Otvorenie pobočky v Petržalke, správca: František Oswald.

Otvorenie pobočky na Kalvárii, správca: Júlia Hudcová.

 

1950/51

Poštánenie hudobných škôl, zrušenie Kuratória, "Hudobná škola v Bratislave".

Opäť na Františkánskom námestí č. 2 a Kostolnej ul. č. 1.

Rozšírenie školy o pobočky na Trnávke, Tehelnom poli, Prievoze, Hlbokej ceste.

 

1951/52

Popri Hudobnej škole zriaďuje sa "Pedagogické oddelenie pre výchovu učiteľov hudobných škôl".

Riaditeľom obidvoch typov škôl: Imrich Križan.

 

1952/53

Z centrálnej školy a jej pobočiek vytvára sa "l. hudobná škola v Bratislave".

Riaditeľ: Imrich Križan.

Vytvára sa "II. hudobná škola v Bratislave", (z pobočiek v Petržalke a Prievoze).

Riaditeľ: František Oswald.

 

1953/54

"l. hudobná škola v Bratislave".

Riaditeľka: Eleonóra Dunajová.

Vytvára sa "III. hudobná škola v Bratislave" (z pobočiek na Kalvárii a Hlbokej ceste).

Riaditel'ka: Mária Fenclová.

Vytvára sa "IV. hudobná škola v Bratislave" (z pobočiek na Tehelnom poli, Trnávke).

Riaditeľka: Júlia Hudcová.

Ústredný národný výbor určil územné obvody hudobných škôl, ale sa nestotožňovali s politickými obvodmi mesta.

 

1954/55

Pedagogické oddelenie sa osamostatňuje. Riaditeľka: Zita Strnadová-Paráková.

III. a IV. hudobná škola ešte stále hľadajú budovu pre školu, vyučujú provizórne na viacerých miestach.

 

15. II. 1955

presun žiakov a 4 učiteľov na III. hudobnú školu, ktorá získala budovu na Štefánikovej ul. 6/b.

 

1955/56 1. IX. 1955

presun žiakov a dvoch učiteľov na IV. hudobnú školu, ktorá získala budovu na Centrálnom trhovisku, Malinovského ul. č. 67.

 

1956/57

Vytvára sa "V. hudobná škola v Bratislave".

Škola dlho nemala definitívne umiestnenie; mala sídlo aj na Súťažnej ul. č. 16.

Riaditeľ: JUDr. Jaroslav Chorvát.

 

1958/59

Na l. hudobnej škole od 1. 7. 1958 je riaditeľom Ladislav Lackner, zástupcom riaditeľa: E. Dunajová:

Škola otvára pobočku na Červenom kríži.

Namiesto označenia "I" je určenie adresy: "Hudobná škola v Bratislave. Dibrovovo nám. č. 2".

Podobne adresou sa označuje aj bývalá II., III., IV. a V. hudobná škola. (Očíslovanie bolo dané podl'a poradia vzniku školy.)

 

1961/71

Ľudová škola umenia, Bratislava-Staré mesto, Dibrovo nám. č. 2

Riaditeľka Eleonóra Dunajová

 

1971/75

Ľudová škola umenia, Bratislava-Staré mesto, Dibrovo nám. č. 2

Riaditeľ: doc. Otakar Šebesta

 

1975/85

Ľudová škola umenia, Bratislava-Staré mesto, Dibrovo nám. č. 2

Riaditeľka: Alžbeta Hájková

 

1985/90

Základná umelecká škola, Dibrovo nám. č. 2

Riaditeľka Brigita Beláková

 

1990/95

Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská 11.

Riaditeľka Zuzana Hrušková

1995/1996

Riaditeľ: PhDr. Egon Krák

 

1996/2009

Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská 11.

Riaditeľ Mgr.Marek Novák

 

1. III. 2009

Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská 11.

Riaditeľka Mgr. art. Alexadra Pažická

 

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (11).jpg