Titulná stránka » Oddelenia » Strunové nástroje

Oddelenie strunových nástrojov
HUSLE
skúsení pedagógovia učia hru na husliach vo veku od 5-tich rokov a potom neobmedzene na vek, každého záujemcu.
požičiavame nástroje vo veľkostiach 1/8; ¼; ½; a celé (4/4)
možnosť hrania v rôznych komorných zoskupeniach
hra v sláčikovom súbore a komornom sláčikovom orchestri
VIOLONČELO
možno začať aj vo veku okolo 6-tich rokov a potom bez ohľadu na vek.
požičiavame nástroje ( máme všetky veľkosti )
je nezastupiteľný nástroj vo všetkých zoskupeniach
okrem súboru a komorného orchestra, možná hra ako duo, trio a kvarteto violončiel
KONTRABAS
pre staršie deti ( okolo 15 rokov ) a potom bez ohľadu na vek možnosť hrať v sláčikovom orchestri
GITARA
najlepšie pre začiatok hry na tomto nástroji sa javí vek medzi 8 a 10 rokmi dieťaťa. Začína sa „klasikou“ a pokračovať sa môže až ku komornej hudbe, alebo k elektrickej a basovej gitare.
ELEKTRICKÁ GITARA, BASOVÁ GITARA
starší (okolo 12 rokov a viac), sa môžu učiť na nástroje populárnej hudby s možnosťou hrania v „kapele".
KOMORNÝ ORCHESTER
na spoločné muzicírovanie v komornom sláčikovom orchestrisa stretávajú žiaci 6.a 7.ročníka a tiež žiaci, ktorí pokračujú v štúdiu hry na nástroji v druhom stupni, prípadne v štúdiu pre dospelých. Výkony hráčov orchestra sú súčasťou nielen našich verejných koncertov, ale aj koncertov v zahraničí a tiež prehliadok, festivalov a súťaží. V šk.roku 2005/2006 začína na škole pracovať amatérsky komorný orchester pre pokročilých hráčov na sláčikových nástrojoch. Vítaní sú všetci záujemcovia o vážnu hudbu bez ohľadu na vek.

 

 

 

Oddelenie strunových nástrojov

Vedúci predmetovej komisie: Mgr. art. Milan Fűle

Ing., Dipl.-Mus. Samuel Alexander - kontrabas, basová gitara

Daniela Bogazcová – husle

Ing. Andrej Kellenberger – gitara, elektrická gitara

MgA. Michal Klas -  husle

Pavel Paulo - gitara, elektrická gitara

Rastislav Peniak, DiS. art. – gitara

Mgr.art. Petra Pivolusková – husle, m. d.

Andrea Pietrová – husle

Veronika Polomská, DiS. art. - gitara

Mgr. art. Gregor Regeš - violončelo

Mag. art. Emma Tarkayová – husle

Mgr. art. Róbert Tišťan, PhD. - komorný orchester

Mgr. Andrej Uhliar - gitara

Mgr. art. Ľ udmila Zápotočná - husle, komorný orchester

 

HUSLE

skúsení pedagógovia učia hru na husliach vo veku od 5-tich rokov a potom neobmedzene na vek, každého záujemcu.

požičiavame nástroje vo veľkostiach 1/8; ¼; ½; a celé (4/4)

možnosť hrania v rôznych komorných zoskupeniach

hra v sláčikovom súbore a komornom sláčikovom orchestri

 

VIOLONČELO

možno začať aj vo veku okolo 6-tich rokov a potom bez ohľadu na vek.

požičiavame nástroje ( máme všetky veľkosti )

je nezastupiteľný nástroj vo všetkých zoskupeniach

okrem súboru a komorného orchestra, možná hra ako duo, trio a kvarteto violončiel

 

KONTRABAS

pre staršie deti ( okolo 15 rokov ) a potom bez ohľadu na vek možnosť hrať v sláčikovom orchestri

 

GITARA

najlepšie pre začiatok hry na tomto nástroji sa javí vek medzi 8 a 10 rokmi dieťaťa. Začína sa „klasikou“ a pokračovať sa môže až ku komornej hudbe, alebo k elektrickej a basovej gitare.

ELEKTRICKÁ GITARA, BASOVÁ GITARA

starší (okolo 12 rokov a viac), sa môžu učiť na nástroje populárnej hudby s možnosťou hrania v „kapele".

 

KOMORNÝ ORCHESTER

na spoločné muzicírovanie v komornom sláčikovom orchestri sa stretávajú žiaci 6.a 7.ročníka a tiež žiaci, ktorí pokračujú v štúdiu hry na nástroji v druhom stupni, prípadne v štúdiu pre dospelých. Výkony hráčov orchestra sú súčasťou nielen našich verejných koncertov, ale aj koncertov v zahraničí a tiež prehliadok, festivalov a súťaží. V šk.roku 2005/2006 začína na škole pracovať amatérsky komorný orchester pre pokročilých hráčov na sláčikových nástrojoch. Vítaní sú všetci záujemcovia o vážnu hudbu bez ohľadu na vek.

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (29).jpg