Titulná stránka » Oddelenia » Hudobná náuka

 

Oddelenie hudobnej náuky
PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM - 2-ročné
je určené pre deti 5-6 ročné, kde sa deti predškolského veku hravou formou zoznamujú s hudbou. Vyučovanie prebieha 2 krát týždenne (2 x 45min.), pričom v prvom roku sú to 2 hodiny hudobnej náuky, v druhom roku 1 hodina hudobnej náuky a 1 hodina hry na nástroji, prípadne spev.
PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM - 1-ročné
je určené deťom 7-ročným, (môžu to byť však prváci, druháci, alebo v mimoriadnych prípadoch aj starší). Vyučovanie taktiež prebieha 2 krát týždenne, v prvom polroku sú to 2 hodiny hudobnej náuky a v druhom polroku 1 hodina hudobnej náuky a 1 hodina nástrojovej hry, prípadne spev.
SKUPINY HN PRE DETI
I. stupeň - 7-15 roční žiaci. (7. ročníkov),
II. stupeň - 15 a viac roční žiaci (4 ročníky).
SKUPINY HN PRE DETI VEKOVO STARŠIE HN-PRÍPRAVA NA KONZERVATÓRIUM
Tí, ktorí sa rozhodli venovať hudbe profesionálne, majú možnosť navštevovať osobitnú skupinu HN-PRÍPRAVA NA KONZERVATÓRIUM, kde sa môžu pod vedením skúsených pedagógov pripraviť na prijímacie skúšky na konzervatórium, pripadne inú školu hudobného zamerania.
Škola vytvára priestor aj pre DOSPELÝCH, v štvorročnom kurze hudobného vzdelávania „Štúdia pre dospelých“. Vyučovanie hudobnej náuky prebieha v triedach veľmi dobre vybavených audiovizuálnymi pomôckami. Erudovanosť pedagógov, využívanie progresívnych metód /Orffova, Kodályho, metóda relatívnej solmizácie a fonogestiky v oblasti intonácie, improvizácia/ a používanie celej škály melodických i rytmických orffových nástrojov prispieva k efektívnosti vyučovania a robí hodiny pestré a zaujímavé. Žiaci sa každoročne zúčastňujú celoslovenskej súťaže v predmete hudobná náuka - Hnúšťanský akord, kde získavajú popredné ocenenia. Predmet HN navštevujú žiaci ako povinný predmet, priradený k individuálnej výuke niektorého z hudobných nástrojov či spevu.

 

 

Oddelenie hudobnej náuky

Vedúca predmetovej komisie: Jarmila Pufflerová

Mgr. art. Milan Fűle

Dagmar Kyselová

Mgr. Miroslava Paulová, m. d.

 

 

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (22).jpg