OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Titulná stránka » Oddelenia » Hudobná náuka

 

Oddelenie hudobnej náuky
PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM - 2-ročné
je určené pre deti 5-6 ročné, kde sa deti predškolského veku hravou formou zoznamujú s hudbou. Vyučovanie prebieha 2 krát týždenne (2 x 45min.), pričom v prvom roku sú to 2 hodiny hudobnej náuky, v druhom roku 1 hodina hudobnej náuky a 1 hodina hry na nástroji, prípadne spev.
PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM - 1-ročné
je určené deťom 7-ročným, (môžu to byť však prváci, druháci, alebo v mimoriadnych prípadoch aj starší). Vyučovanie taktiež prebieha 2 krát týždenne, v prvom polroku sú to 2 hodiny hudobnej náuky a v druhom polroku 1 hodina hudobnej náuky a 1 hodina nástrojovej hry, prípadne spev.
SKUPINY HN PRE DETI
I. stupeň - 7-15 roční žiaci. (7. ročníkov),
II. stupeň - 15 a viac roční žiaci (4 ročníky).
SKUPINY HN PRE DETI VEKOVO STARŠIE HN-PRÍPRAVA NA KONZERVATÓRIUM
Tí, ktorí sa rozhodli venovať hudbe profesionálne, majú možnosť navštevovať osobitnú skupinu HN-PRÍPRAVA NA KONZERVATÓRIUM, kde sa môžu pod vedením skúsených pedagógov pripraviť na prijímacie skúšky na konzervatórium, pripadne inú školu hudobného zamerania.
Škola vytvára priestor aj pre DOSPELÝCH, v štvorročnom kurze hudobného vzdelávania „Štúdia pre dospelých“. Vyučovanie hudobnej náuky prebieha v triedach veľmi dobre vybavených audiovizuálnymi pomôckami. Erudovanosť pedagógov, využívanie progresívnych metód /Orffova, Kodályho, metóda relatívnej solmizácie a fonogestiky v oblasti intonácie, improvizácia/ a používanie celej škály melodických i rytmických orffových nástrojov prispieva k efektívnosti vyučovania a robí hodiny pestré a zaujímavé. Žiaci sa každoročne zúčastňujú celoslovenskej súťaže v predmete hudobná náuka - Hnúšťanský akord, kde získavajú popredné ocenenia. Predmet HN navštevujú žiaci ako povinný predmet, priradený k individuálnej výuke niektorého z hudobných nástrojov či spevu.

 

 

Oddelenie hudobnej náuky

Vedúca predmetovej komisie: Dagmar Kyselová

Jarmila Pufflerová

Mgr. Miroslava Paulová

 

 

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

badz

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte www.badz.sk, alebo pošlite email na conductor@badz.sk, príp. na zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

1.3.2009

Spev

1.3.2009

Strunové nástroje

1.3.2009

Dychové nástroje

1.3.2009

Hudobná náuka

1.3.2009

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (2)