Register zmlúv je zoznamom zmlúv uzatvorených Zakladnou umeleckou školou Miloša Ruppeldta od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle. 

Zmluvy

číslo zmluvy/názovsúboru/súbor pdf/dodávateľ/dátum zverejnenia


08/2022/01/Zmluva o prenájme priestorov/pdf/Galéria mesta Bratislavy Františkánske námestie 11 815 35 Bratislava/25/3/2022


Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 0202/0010/22/pdf/Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1/01/03/2022


Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb/pdf/Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/23/02/2022


Zmluva o združenej dodávke zemného plynu/pdf/Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské rivy 441a,825 11 Bratislava/29/12/2022


87/2021/Zmluva o nájme priestoru/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/3/12/2019


Zmluva o spolupráci/pdf/Spoločnosť priateľov dobrej hudby, Šancová 61, 831 04 Bratislava/27/05/2021


REG-2021-06-01-31-01/Zmluva na poskytovanie služieb v oblasti registratúry/pdf/MG DOKUMENT, s.r.o. Kukučínova 7587, 911 01 Trenčín/01/06/2021


95/2021/Zmluva o spolupráci/pdf/Hudobné centrum Michalská 10, 815 36 Bratislava/14/05/2021


Dodatok k zmluve o poskytovaní služby Magio/pdf/Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/30/04/2021


Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb/pdf/Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/30/04/2021


Príloha_zmluva o združenej dodávke elektriny_Energetika/pdf/Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina/ 12/1/2021


Dohoda o pristupneni k ramcovej dohode_Energetika/pdf/Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina/ 22/12/2020


Zmluva o združenej dodávke zemného plynu/pdf/Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské rivy 441a,825 11 Bratislava/21/12/2020


Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode/pdf/Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské rivy 441a,825 11 Bratislava/16/12/2020


664/2020/Zmluva o spolupráci/pdf/Hudobné centrum, Michalská 10, 815 36 Bratislava/11/12/2020


Zmluva o spolupráci/pdf/Punkt o. z., Povraznícka 5, 811 05  Bratislava/7/9/2020


Zmluva o poskytovaní služieb/pdf/Benefit Systems Slovakia s. r. o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava/27/2/2020


16/2020/Zmluva o spolupráci/pdf/Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15  Bratislava/26/2/2018


MAG/PCO/1900004/Zmluva o nájme zariadenia/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/3/12/2019


0011/Zmluva o zabezpečení ochrany majetku/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/19/12/2019


193/2019/Zmluva o nájme priestoru/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/3/12/2019


Darovacia zmluva/pdf/Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica/18/11/2019


ZM1005799/Zmluva o spolupráci/pdf/Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina 845 45, Bratislava/24/11/2019


127I2019/Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu/pdf/Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01, Bratislava/8/11/2019


161/2019/Zmluva o nájme priestoru/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/16/10/2019


152/2019/Zmluva o nájme priestoru/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/3/10/2019


30791898/BA013/Zamestnávateľská zmluva/pdf/NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava/31/5/2019


64/2019/Zmluva o nájme priestoru/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/20/5/2019


Dohoda o ukončení Zmluvného vzťahu/pdf/MG PZS, s. r. o., Okružná 788/14, 0058 01 Poprad/15/5/2019


08/2019/410Zmluva o prenájme priestorov/pdf/Galéria mesta Bratislavy Františkánske námestie 11 815 35 Bratislava/25/3/2019


Zmluva o spracúvaní údajov Senzio s.r.o./pdf/Senzio s.r.o., Veľké Uherce 137, 958 41 Veľké Uherce/18/12/2018


Sublicenčná zmluva na používanie Programu IZUŠ/pdf/Senzio s.r.o., Veľké Uherce 137, 958 41 Veľké Uherce/18/12/2018


143/2018/Zmluva o nájme nebytového priestoru/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/14/11/2018


Zmluva o poskytovaní služieb Telekomu/pdf/Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/29/10/2018


Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Telekomu/pdf/Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/11/8/2018


74/2018/Zmluva o nájme nebytového priestoru/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/06/19/2018


ZM1004496/Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu/pdf/Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina 845 45, Bratislava/31/5/2018


OOU/GDPR2018/Zmluva na vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie/pdf/MG Bussines Services s.r.o., Jilemnického 25, 911 01  Trenčín/21/5/2018


ZD/20180521023003/Zmluva o poskytovaní služieb/pdf/MG PZS s.r.o., Okružná 788/14, 058 01  Poprad/21/5/2018


/Zmluva o ochrane osobných údajov/pdf/Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova 7, 811 03  Bratislava/10/5/2018


30/2018/Zmluva o spolupráci/pdf/Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15  Bratislava/7/4/2018


08/2018/4/Zmluva o prenájme priestorov/pdf/Galéria mesta Bratislavy Františkánske námestie 11 815 35 Bratislava/12/3/2018


150/2017/Zmluva o nájme nebytového priestoru/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/12/14/2017


Zmluva na zásobníky Tork/pdf/ROIN, s.r.o. Pestovateľská 9, 821 01 Bratislava /12/1/2017


1/2017/Zmluva o podnájme nebytových priestorov/pdf/FiIm location managers s.r.o., Pribinova i9lA, 841 05 Bratislava-Rača/9/25/2017


ZM1003549/Zmluva o spolupráci/pdf/Rozhlas a televízia Slovenska,Mlynská dolina, 845 45 Bratislava/5/16/2017


43/2017/Zmluva o nájme nebytového priestoru/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/05/11/2017


R1/S6/2017/Zmluva o spolupráci/pdf/Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava/4/28/2017


08/2017/5/Zmluva o prenájme priestorov/pdf/Galéria mesta Bratislavy Františkánske námestie 11 815 35 Bratislava/3/10/2017


31012017/Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o verejnom obstarávaní SPP/pdf/Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské rivy 441a,825 11 Bratislava/2/1/2017


24012017/Rámcová dohoda o verejnom obstarávaní SPP/pdf/Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské rivy 441a,825 11 Bratislava/1/26/2017


30791898/1/17/Zmluva o združenej dodávke elektriny/pdf/Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina/13/1/2017


5101550486/4100005959/Zmluva o združenej dodávke zemného plynu/pdf/Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava/2/3/2017


Rámcová dohoda o verejnom obstarávaní o dodávke elektriny/pdf/Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591 010 47 Žilina/1/5/2017


Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb/pdf/Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava/1/2/2017


Príkazná zmluva o dodávke plynu/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/12/21/2016


Príkazná zmluva na dodávku elektrickej energie/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/12/21/2016


138/2016/Zmluva o nájme nebytových priestorov/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/12/20/2016


Zmluva o prenajme a servisnej sluzbe predloziek/pdf/SKP servis s.r.o, Záporožská 8851 0l Bratislava/11/9/2016


Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Telekomu/pdf/Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/11/8/2016


Kúpna zmluva Telekom, telefón Siemens Gigaset/pdf/Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/11/8/2016


Zmluva o poskytovani verejnych sluzieb Telekom/pdf/Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/11/8/2016


Darovacia zmluva Nadácia Penta, husle Yamaha/pdf/Nadácia Penta, Einsteinova 25, Digital Park II, 851 01 Bratislava/7/27/2016


42/Zmluva o nájme nebytových priestorov/pdfHlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/5/13/2016


11/Zmluva o zabezpečení ochrany majetku pomocou monitorovacieho systému/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/1/11/2016


Zmluva o prenájme priestorov/pdf/Galéria mesta Bratislavy Františkánske námestie 11 815 35 Bratislava/1/5/2016


Zmluva o výpožičke vysielacieho zariadenia MAG_PCO_1510003/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/12/23/2015


Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny/pdf/Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591 010 47 Žilina/12/23/2015


Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu/pdf/Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava/12/21/2015


36/2015/Zmluva o nájme nebytových priestorov/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/5/22/2015


Dodatok k zmluve 4/2005/BOZPPO/pdf/Milan Bojňanský, Janka Alexyho 11 84101 Bratislava/1/15/2015


Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny 2015/pdf/Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/12/15/2014


Zmluva o poskytovaní verejných služieb/pdf/Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/11/15/2014


108/Zmluva o nájme nebytových priestorov/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/11/4/2014


05052014/Zmluva o prenájme krídla Scholze/pdf/Mgr. Roman Pálka, Palisády 26,811 06 Bratislava/5/5/2014


9102887729/Dodatok č.1 k Zmluve o nájme plynu/pdf/Slovenský plynárenský priemysel. a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava/11/12/2013


Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov/pdf/ZŚ a Gymnázium s vyučovacím jazýkom maďarským, Dunajská 13, 814 84 Bratislava/9/30/2013


233/2013Zmluva o nájme nebytového priestoru/pdf/Mestská časť Bratislava-Staré mesto Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava/8/28/2013


9902482161/Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Telekom/pdf/Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/8/15/2013


Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny/pdf/ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava/8/1/2013


Zmluva o nájme nebytových priestorov/pdf/ZŚ a Gymnázium s vyučovacím jazýkom maďarským, Dunajská 13, 814 84 Bratislava/5/30/2013


36/2013/Zmluva o nájme nebytových priestorov/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie, 81499 Bratislava/4/23/2013


Zmluva o bežnom účte - štátna dotácia/pdf/Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava/3/12/2013


4/2005 1/2013/Zmluva a dodatok k zmluve BOZP PO/pdf/Milan Bojnanský, Jána Jonáša 19, 841 08 Bratislava/1/4/2013


Zmluva o dodávke elektriny 2013/pdf/ZSE Energia, A.S., Čulenova 6, 81647 Bratislava/11/14/2012


07112013/Darovacia zmluva o darovaní pianina Petrof/pdf/MUDr. EvaŽiláková Zahradnícka 64 811 08 Bratislava/11/7/2013


4/2005 1/2012/Zmluva a dodatok k zmluve BOZP PO/pdf/Milan Bojnanský, Jána Jonáša 19, 841 08 Bratislava/10/4/2012


08032012/Darovacia zmluva o darovaní pianina Petrof/pdf/Mgr. art.Ľubica Habart Palisády 37, 811 03 Bratislava

/3/8/2012


Darovacia zmluva, partitúra Hudobného Fondu/pdf/Hudobný fond, Medená 29 81102 Bratislava/5/31/2012


56/2012/Zmluva o nájme nebytových priestorov/pdf/Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, 81499 Bratislava/6/30/2012


78310770504/Dodatok k zmluve o nájme/pdf/Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, 81499 Bratislava/6/30/2012


Zmluva o poskytovaní služby ČSOB elektronického bankovníctva/pdf/Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 81563 Bratislava/6/1/2012


Zmluva o príjmovom bežnom účte ČSOB/pdf/Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 81563 Bratislava/6/1/2012


Zmluva o výdavkovom bežnom účte ČSOB/pdf/Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 81563 Bratislava/6/1/2012


Zmluva o bežnom účte - účet cudzích prostriedkov ČSOB/pdf/Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 81563 Bratislava/6/1/2012


Zmluva o bežnom účte - účet sociálneho fondu ČSOB/pdf/Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 81563 Bratislava/6/1/2012


2012t2-ORG/Darovacia zmluva o darovaní hudobných nástrojov a pomôcok/pdf/WellGiving, o.z. Janotova 6, 841 04 Bratislava/4/5/2012


Zmluva o združenej dodávke elektriny/pdf/ZSE Energia, A.S., Čulenova 6, 81647 Bratislava/2/6/2012


17102011/Darovacia zmluva o darovaní finančných prostriedkov/pdf/Spoločenstvo krest'anov Christiana Cabanova 20, 841 02 Bratislava/10/17/2011


Zmluva o nájme nebytových priestorov/pdf/ZŠ Mudroňova 83, 81103 Bratislava/9/30/2011


10062011/Darovacia zmluva o darovaní finančných prostriedkov/pdf/Spoločenstvo krest'anov Christiana Cabanova 20, 841 02 Bratislava/6/10/2011


045/2011/Zmluva o nájme nebytových priestorov/pdf/Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, 81499 Bratislava/5/30/2011


02/2011/Zmluva o nájme priestorov/pdf/GMB, Františkánske nám. 11, 81535 Bratislava/3/30/2011


12032011/Darovacia zmluva o darovaní finančných prostriedkov/pdf/Spoločenstvo krest'anov Christiana Cabanova 20, 841 02 Bratislava/3/11/2011

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (6).jpg