OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Register zmlúv je zoznamom zmlúv uzatvorených Zakladnou umeleckou školou Miloša Ruppeldta od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle. 

Zmluvy

číslo zmluvy/názovsúboru/súbor pdf/dodávateľ/dátum zverejnenia


Zmluva o poskytovaní služieb/pdf/Benefit Systems Slovakia s. r. o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava/27/2/2020


16/2020/Zmluva o spolupráci/pdf/Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15  Bratislava/26/2/2018


MAG/PCO/1900004/Zmluva o nájme zariadenia/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/3/12/2019


0011/Zmluva o zabezpečení ochrany majetku/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/19/12/2019


193/2019/Zmluva o nájme priestoru/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/3/12/2019


Darovacia zmluva/pdf/Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica/18/11/2019


ZM1005799/Zmluva o spolupráci/pdf/Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina 845 45, Bratislava/24/11/2019


127I2019/Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu/pdf/Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01, Bratislava/8/11/2019


161/2019/Zmluva o nájme priestoru/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/16/10/2019


152/2019/Zmluva o nájme priestoru/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/3/10/2019


30791898/BA013/Zamestnávateľská zmluva/pdf/NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava/31/5/2019


64/2019/Zmluva o nájme priestoru/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/20/5/2019


Dohoda o ukončení Zmluvného vzťahu/pdf/MG PZS, s. r. o., Okružná 788/14, 0058 01 Poprad/15/5/2019


08/2019/410Zmluva o prenájme priestorov/pdf/Galéria mesta Bratislavy Františkánske námestie 11 815 35 Bratislava/25/3/2019


Zmluva o spracúvaní údajov Senzio s.r.o./pdf/Senzio s.r.o., Veľké Uherce 137, 958 41 Veľké Uherce/18/12/2018


Sublicenčná zmluva na používanie Programu IZUŠ/pdf/Senzio s.r.o., Veľké Uherce 137, 958 41 Veľké Uherce/18/12/2018


143/2018/Zmluva o nájme nebytového priestoru/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/14/11/2018


Zmluva o poskytovaní služieb Telekomu/pdf/Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/29/10/2018


Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Telekomu/pdf/Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/11/8/2018


74/2018/Zmluva o nájme nebytového priestoru/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/06/19/2018


ZM1004496/Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu/pdf/Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina 845 45, Bratislava/31/5/2018


OOU/GDPR2018/Zmluva na vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie/pdf/MG Bussines Services s.r.o., Jilemnického 25, 911 01  Trenčín/21/5/2018


ZD/20180521023003/Zmluva o poskytovaní služieb/pdf/MG PZS s.r.o., Okružná 788/14, 058 01  Poprad/21/5/2018


/Zmluva o ochrane osobných údajov/pdf/Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova 7, 811 03  Bratislava/10/5/2018


30/2018/Zmluva o spolupráci/pdf/Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15  Bratislava/7/4/2018


08/2018/4/Zmluva o prenájme priestorov/pdf/Galéria mesta Bratislavy Františkánske námestie 11 815 35 Bratislava/12/3/2018


150/2017/Zmluva o nájme nebytového priestoru/pdf/lavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/12/14/2017


Zmluva na zásobníky Tork/pdf/ROIN, s.r.o. Pestovateľská 9, 821 01 Bratislava /12/1/2017


1/2017/Zmluva o podnájme nebytových priestorov/pdf/FiIm location managers s.r.o., Pribinova i9lA, 841 05 Bratislava-Rača/9/25/2017


ZM1003549/Zmluva o spolupráci/pdf/Rozhlas a televízia Slovenska,Mlynská dolina, 845 45 Bratislava/5/16/2017


43/2017/Zmluva o nájme nebytového priestoru/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/05/11/2017


R1/S6/2017/Zmluva o spolupráci/pdf/Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava/4/28/2017


08/2017/5/Zmluva o prenájme priestorov/pdf/Galéria mesta Bratislavy Františkánske námestie 11 815 35 Bratislava/3/10/2017


31012017/Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o verejnom obstarávaní SPP/pdf/Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské rivy 441a,825 11 Bratislava/2/1/2017


24012017/Rámcová dohoda o verejnom obstarávaní SPP/pdf/Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské rivy 441a,825 11 Bratislava/1/26/2017


30791898/1/17/Zmluva o združenej dodávke elektriny/pdf/Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina/ 3/1/2017


5101550486/4100005959/Zmluva o združenej dodávke zemného plynu/pdf/Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava/2/3/2017


Rámcová dohoda o verejnom obstarávaní o dodávke elektriny/pdf/Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591 010 47 Žilina/1/5/2017


Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb/pdf/Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava/1/2/2017


Príkazná zmluva o dodávke plynu/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/12/21/2016


138/2016/Zmluva o nájme nebytových priestorov/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/12/20/2016


Zmluva o prenajme a servisnej sluzbe predloziek/pdf/SKP servis s.r.o, Záporožská 8851 0l Bratislava/11/9/2016


Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Telekomu/pdf/Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/11/8/2016


Kúpna zmluva Telekom, telefón Siemens Gigaset/pdf/Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/11/8/2016


Kúpna zmluva Telekom, telefón Siemens Gigaset/pdf/Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/11/8/2016


Zmluva o poskytovani verejnych sluzieb Telekom/pdf/Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/11/8/2016


Príkazná zmluva na dodávku elektrickej energie/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/10/31/2016


Darovacia zmluva Nadácia Penta, husle Yamaha/pdf/Nadácia Penta, Einsteinova 25, Digital Park II, 851 01 Bratislava/7/27/2016


42/Zmluva o nájme nebytových priestorov/pdfHlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/5/13/2016


12042016/Zmluva o spolupráci s BKIS/pdf/Bratistavské kultúrne a informačné stredisko Źidovská 1, 815 15 Bratislava/4/12/2016


11/Zmluva o zabezpečení ochrany majetku pomocou monitorovacieho systému/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/1/11/2016


Zmluva o prenájme priestorov/pdf/Galéria mesta Bratislavy Františkánske námestie 11 815 35 Bratislava/1/5/2016


Zmluva o výpožičke vysielacieho zariadenia MAG_PCO_1510003/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/12/23/2015


Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny/pdf/Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591 010 47 Žilina/12/23/2015


Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu/pdf/Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava/12/21/2015


36/2015/Zmluva o nájme nebytových priestorov/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/5/22/2015202


Priloha Zmluvy o dodávke a distribúcii elektriny/pdf/Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591 010 47 Žilina/1/26/2015


Dodatok k zmluve 4/2005/BOZPPO/pdf/Milan Bojňanský, Janka Alexyho 11 84101 Bratislava/1/15/2015


Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny/pdf/Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/12/15/2014


Zmluva o poskytovaní verejných služieb/pdf/Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/11/15/2014


Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb/pdf/Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/11/15/2014


108/Zmluva o nájme nebytových priestorov/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava/11/4/2014


05052014/Zmluva o prenájme krídla Scholze/pdf/Mgr. Roman Pálka, Palisády 26,811 06 Bratislava/5/5/2014


9102887729/Dodatok č.1 k Zmluve o nájme plynu/pdf/Slovenský plynárenský priemysel. a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava/11/12/2013


Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov/pdf/ZŚ a Gymnázium s vyučovacím jazýkom maďarským, Dunajská 13, 814 84 Bratislava/9/30/2013


233/2013Zmluva o nájme nebytového priestoru/pdf/Mestská časť Bratislava-Staré mesto Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava/8/28/2013


9902482161/Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Telekom/pdf/Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/8/15/2013


Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny/pdf/ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava/8/1/2013


Zmluva o nájme nebytových priestorov/pdf/ZŚ a Gymnázium s vyučovacím jazýkom maďarským, Dunajská 13, 814 84 Bratislava/5/30/2013


36/2013/Zmluva o nájme nebytových priestorov/pdf/Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie, 81499 Bratislava/4/23/2013


Zmluva o bežnom účte - štátna dotácia/pdf/Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava/3/12/2013


4/2005 1/2012/Zmluva a dodatok k zmluve BOZP PO/pdf/Milan Bojnanský, Jána Jonáša 19, 841 08 Bratislava/1/4/2013


08032012/Darovacia zmluva o darovaní pianina Petrof/pdf/Mgr. art.Ľubica Habart Palisády 37, 811 03 Bratislava

/3/8/2012


Zmluva o dodávke elektriny 2013/pdf/ZSE Energia, A.S., Čulenova 6, 81647 Bratislava/11/23/2012


07112013/Darovacia zmluva o darovaní pianina Petrof/pdf/MUDr. EvaŽiláková Zahradnícka 64 811 08 Bratislava/11/7/2013


Darovacia zmluva, partitúra Hudobného Fondu/pdf/Hudobný fond, Medená 29 81102 Bratislava/5/31/2012


56/2012/Zmluva o nájme nebytových priestorov/pdf/Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, 81499 Bratislava/6/30/2012


78310770504/Dodatok k zmluve o nájme/pdf/Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, 81499 Bratislava/6/30/2012


Zmluva o poskytovaní služby ČSOB elektronického bankovníctva/pdf/Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 81563 Bratislava/6/1/2012


Zmluva o príjmovom bežnom účte ČSOB/pdf/Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 81563 Bratislava/6/1/2012


Zmluva o výdavkovom bežnom účte ČSOB/pdf/Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 81563 Bratislava/6/1/2012


Zmluva o bežnom účte - účet cudzích prostriedkov ČSOB/pdf/Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 81563 Bratislava/6/1/2012


Zmluva o bežnom účte - účet sociálneho fondu ČSOB/pdf/Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 81563 Bratislava/6/1/2012


2012t2-ORG/Darovacia zmluva o darovaní hudobných nástrojov a pomôcok/pdf/WellGiving, o.z. Janotova 6, 841 04 Bratislava/4/5/2012


Zmluva o združenej dodávke elektriny/pdf/ZSE Energia, A.S., Čulenova 6, 81647 Bratislava/2/6/2012


17102011/Darovacia zmluva o darovaní finančných prostriedkov/pdf/Spoločenstvo krest'anov Christiana Cabanova 20, 841 02 Bratislava/10/17/2011


Zmluva o nájme nebytových priestorov/pdf/ZŠ Mudroňova 83, 81103 Bratislava/9/30/2011


10062011/Darovacia zmluva o darovaní finančných prostriedkov/pdf/Spoločenstvo krest'anov Christiana Cabanova 20, 841 02 Bratislava/6/10/2011


045/2011/Zmluva o nájme nebytových priestorov/pdf/Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, 81499 Bratislava/5/30/2011


02/2011/Zmluva o nájme priestorov/pdf/GMB, Františkánske nám. 11, 81535 Bratislava/3/30/2011


12032011/Darovacia zmluva o darovaní finančných prostriedkov/pdf/Spoločenstvo krest'anov Christiana Cabanova 20, 841 02 Bratislava/3/11/2011

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

badz

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte www.badz.sk, alebo pošlite email na conductor@badz.sk, príp. na zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

1.3.2009

klavír, keyboard, akordeón...

Spev

1.3.2009

spev, zborový spev

Strunové nástroje

1.3.2009

husle, violončelo, kontrabas, gitara, basgitara, elektrická gitara...

Dychové nástroje

1.3.2009

zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón...

Hudobná náuka

1.3.2009

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (33).jpg