Oddelenie spevu
Hlas je nástroj jemný a zložitý. Jeho štruktúra je obdivuhodné dielo prírody. Denne ho používajú v rôznych oblastiach života učitelia, hlásatelia, rečníci, herci, speváci a všetci ľudia ako reč alebo spev. Aby sa hlas zachoval zdravý po celý život je potrebné zaobchádzať s ním šetrne a kultivovane.
Spev je najprirodzenejší prejav človeka. Kultivovaný spev je umelecké ovládanie ľudského hlasu. Školením dosahujeme určitý stupeň jeho rozvoja a techniky. Obsahom vyučovania sólového spevu je naučiť žiaka správnym speváckym návykom, ako je postoj, dych, nasadenie tónu, rezonancia, výslovnosť a artikulácia, ktoré umožnia predniesť skladby s patričným vkusom a prejavom.
Spev je aj radosť a potešenie. Deti od 6 rokov vyučujeme hravou formou. Učíme ich ľudové a detské piesne, riekanky a veršíky. Každoročne vystupujú naši žiaci v hudobno-slovných pásmach na verejných podujatiach a vianočných koncertoch v rámci mesta, na Hlavnom námestí, pre MŠ, rodičov, dôchodcov a pod. Robíme aj vystúpenia ku Dňu detí. Naši žiaci môžu účinkovať na mnohých koncertoch školy i mimo nej v bratislavských múzeách a palácoch.
Poriadame kreatívne koncerty ako sú 1. aprílový vtipný koncert a koncerty zložené z piesní z muzikálov, operiet, či iných populárnych skladieb. Zúčastňujeme sa súťaží ako je Medzinárodná spevácka súťaž Iuventus canti vo Vrábľoch, „Hľadá sa muzikálová hviezda“ a súťaž R. Bolebruchovej, na ktorých mnohí naši žiaci dostali významné ocenenia.
Naši žiaci nachádzajú uplatnenie v rôznych speváckych zboroch doma (SND, SF) alebo aj v zahraničí (Rakúsko, SRN, Taliansko) a mnohí z nich odchádzajú každoročne študovať spev na konzervatóriá. Mnohí z našich absolventov úspešne študujú na VŠMU.

 

Oddelenie spevu

 

Oddelenie spevu

Vedúci predmetovej komisie: Mgr. art. Milan Fűle

Bc. David Árva  - spev

Mgr. Lýdia Drahošová - zborový spev

Mgr. artr. Zuzana Šebestová - spev

Mgr.  Gabriela Šimková - spev, m. d.

Mgr.art. Denisa Šlepkovská, ArtD. - spev

Mgr. art. Ján Vaculík, ArtD. - spev

Bratislavský detský zbor (Badz)

Mgr. art. Robert Tišťan, PhD. – zborový spev

Róbert Tišťan.jpg

Spev

je najprirodzenejší prejav človeka. Kultivovaný spev je umelecké ovládanie ľudského hlasu. Školením dosahujeme určitý stupeň jeho rozvoja a techniky. Obsahom vyučovania sólového spevu je naučiť žiaka správnym speváckym návykom, ako je postoj, dych, nasadenie tónu, rezonancia, výslovnosť a artikulácia, ktoré umožnia predniesť skladby s patričným vkusom a prejavom. Hlas je nástroj jemný a zložitý. Jeho štruktúra je obdivuhodné dielo prírody. Denne ho používajú v rôznych oblastiach života učitelia, hlásatelia, rečníci, herci, speváci a všetci ľudia ako reč alebo spev. Aby sa hlas zachoval zdravý po celý život je potrebné zaobchádzať s ním šetrne a kultivovane. Spev je aj radosť a potešenie. Deti od 6 rokov vyučujeme hravou formou. Učíme ich ľudové a detské piesne, riekanky a veršíky. Každoročne vystupujú naši žiaci v hudobno-slovných pásmach na verejných podujatiach a vianočných koncertoch v rámci mesta, na Hlavnom námestí, pre MŠ, rodičov, dôchodcov a pod. Robíme aj vystúpenia ku Dňu detí. Naši žiaci môžu účinkovať na mnohých koncertoch školy i mimo nej v bratislavských múzeách a palácoch. Poriadame kreatívne koncerty ako sú 1. aprílový vtipný koncert a koncerty zložené z piesní z muzikálov, operiet, či iných populárnych skladieb. Zúčastňujeme sa súťaží ako je Medzinárodná spevácka súťaž Iuventus canti vo Vrábľoch, „Hľadá sa muzikálová hviezda“ a súťaž R. Bolebruchovej, na ktorých mnohí naši žiaci dostali významné ocenenia. Naši žiaci nachádzajú uplatnenie v rôznych speváckych zboroch doma (SND, SF) alebo aj v zahraničí (Rakúsko, SRN, Taliansko) a mnohí z nich odchádzajú každoročne študovať spev na konzervatóriá. Mnohí z našich absolventov úspešne študujú na vysokých školách.

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (31).jpg