Titulná stránka » Oddelenia » Dychové nástroje

 

Oddelenie dychových nástrojov
V dychovom oddelení je možné pod vedením skúsených pedagógov študovať hru na tieto dychové nástroje:
ZOBCOVá FLAUTA
zobcová flauta ( sopránová, altová, tenorová)
PRIEČNA FLAUTA
KLARINET
TRÚBKA
SAXOFÓN
Na zobcovej flaute je možné začať hrať už vo veku 6 rokov , takže : Milí prváci, ale samozrejme aj všetci ostatní, ktorí máte záujem a chuť muzicírovať, ste u nás srdečne vítaní! Čaká Vás medzi nami – dychármi – veľa zaujímavých podujatí. Verejnosti sa predstavujeme na interných a verejných koncertoch, zúčastňujeme sa na celoslovenských i medzinárodných festivaloch, prehliadkach a súťažiach odkiaľ si naši žiaci priniesli už mnoho ocenení.
Hráme skladby známe i menej známe, od autorov od 15. storočia až po súčasnosť. Muzicírujeme sólovo, ale aj v rôznych komorných zoskupeniach a v školskom komornom orchestri. Kto má záujem môže hrať aj v školskej tanečnej skupine.
Ak máte záujem študovať hudbu profesionálne, naši pedagógovia vás pripravia na prijímacie skúšky na konzervatórium, ale aj na iné odborné i vysoké školy.
Tešíme sa na vás.

 

 

Oddelenie dychových nástrojov

Vedúca predmetovej komisie: Mgr.art. Eva Uličná – zobcová flauta, priečna flauta

Ladislav Banga, DiS. art. - zobcová flauta, klarinet, saxofón

Mgr. Jurij Blinov – zobcová flauta, trúbka

Mgr. art. Milan Fűle - zobcová flauta

Michaela Nováková – zobcová flauta, priečna flauta

Bc. Tatiana Ogurčáková, DiS. art. – zobcová flauta, priečna flauta

Mgr. art. Erik Rothenstein, ArtD. - klarinet, saxofón

 

V dychovom oddelení je možné pod vedením skúsených pedagógov študovať hru na tieto dychové nástroje:

ZOBCOVÁ FLAUTA

zobcová flauta ( sopránová, altová, tenorová)

PRIEČNA FLAUTA

KLARINET

TRÚBKA

SAXOFÓN

Na zobcovej flaute je možné začať hrať už vo veku 6 rokov , takže : Milí prváci, ale samozrejme aj všetci ostatní, ktorí máte záujem a chuť muzicírovať, ste u nás srdečne vítaní! Čaká Vás medzi nami – dychármi – veľa zaujímavých podujatí. Verejnosti sa predstavujeme na interných a verejných koncertoch, zúčastňujeme sa na celoslovenských i medzinárodných festivaloch, prehliadkach a súťažiach odkiaľ si naši žiaci priniesli už mnoho ocenení. Hráme skladby známe i menej známe, od autorov od 15. storočia až po súčasnosť. Muzicírujeme sólovo, ale aj v rôznych komorných zoskupeniach a v školskom komornom orchestri. Kto má záujem môže hrať aj v školskej tanečnej skupine. Ak máte záujem študovať hudbu profesionálne, naši pedagógovia vás pripravia na prijímacie skúšky na konzervatórium, ale aj na iné odborné i vysoké školy.

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (19).jpg