Vitajte na stránkach hudobnej školy

Logo ZUŠ

s najstaršou tradíciou POZÝVAME VÁS:

Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta,

Panenská 11, Bratislava

v spolupráci s Radou rodičov  ZUŠ  Miloša Ruppeldta

 Vás pozýva na

8. ročník súťaže základných umeleckých škôl

„Dni Miloša Ruppeldta“

V sólovej hre na dychových nástrojoch

a

v sólovom klasickom speve

 

Vážené kolegyne a kolegovia,

v školskom roku 2016/2017 pripravuje Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta

VIII. ročník súťaže žiakov základných umeleckých škôl „Dni Miloša Ruppeldta“.

Súťaž bude prebiehať v obsadeniach

sólová hra na dychových nástrojoch a sólový klasický spev.

Každá zo súťaží bude prebiehať  samostatne. Srdečne vás pozývame.

Vyhlasovateľ: Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta

Termín konania súťaže: 1. a 2. december 2016

Miesto konania súťaže: ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava

Viac informácií...

Prihláška na súťaž v sólovej hre na dychové nástroje

Prihláška na súťaž v sólovom klasickom speve


POZVÁNKA

Vážené kolegyne a kolegovia, srdečne  Vás pozývame

Workshop elementárnej improvizácie a kompozície

Skladačky

lektor:  Mgr. art. Tomáš Boroš, ArtD., PhD.

Workshop sa uskutoční dňa 8. novembra 2016 o 10.00 h.

v koncertnej sieni Oľgy Trebitschovej ZUŠ M. Ruppeldta

Viac informácií...

Prihláška...


POZVÁNKA

Vážené kolegyne a kolegovia, srdečne  Vás pozývame

Saxofónový WORKSHOP a otvorené hodiny

Lektor: Erik Rothenstein

Workshop sa uskutoční dňa 14. novembra 2016 o 10.00 h.

v koncertnej sieni Oľgy Trebitschovej ZUŠ M. Ruppeldta

Viac informácií...

Prihláška...


Poplatky za štúdium

žiak základnej školy

(8-ročného gymnázia po kvartu vrátane)

a) individuálne vyučovanie 12 eur,
b) skupinové vyučovanie 7,50 eur,
c) vyučovanie predmetu zborový spev 4 eurá

neplnoletý žiak strednej školy

(8-ročného gymnázia od kvinty)

a) individuálne vyučovanie 13 eur,
b) skupinové vyučovanie 8,50 eur,
c) vyučovanie predmetu zborový spev 5 eur

plnoletý žiak strednej školy

a študent vysokej školy

(nie je zárobkovo činný)

a) individuálne vyučovanie 23 eur,
b) skupinové vyučovanie 13,50 eur


 žiak nad 25 rokov (je zárobkovo činný)

a) individuálne vyučovanie 30 eur,
b) skupinové vyučovanie 30 eur

viac informácií


ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

badz

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte www.badz.sk, alebo pošlite email na conductor@badz.sk, príp. na zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

1.3.2009

klavír, keyboard, akordeón...

Spev

1.3.2009

spev, zborový spev

Strunové nástroje

1.3.2009

husle, violončelo, kontrabas, gitara, basgitara, elektrická gitara...

Dychové nástroje

1.3.2009

zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón...

Hudobná náuka

1.3.2009

archív

Fotogaléria

Obrázok5.png