Vitajte na stránkach hudobnej školy

Logo ZUŠ

s najstaršou tradíciouRiaditeľka Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta, Panenská 11 811 03 Bratislava v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324./2008 Z.z.

o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z. 

vyhlasuje prijímacie skúšky 

do hudobného odboru základnej umeleckej školy

na školský rok 2017/2018 

 Termín prijímacích skúšok:

31. máj 2017   13.00 – 17.30 h.

1. jún 2017   13.00 - 17.30 h.

 Miesto:

budova  ZUŠ Miloša  Ruppeldta, Panenská 11

Viac informácií... 

 Vážení rodičia a priatelia školy

Ďakujeme za 2 percentá z dane

za 2 % z vašej dane

Podporíme vaše deti na verejných koncertoch školy, na súťažiach, pri kúpe nových nástrojov,

prispejeme k lepšej práci uiteľov pre vaše deti.

Občianske združenie Rady rodičov ZUŠ Miloša Ruppeldta

Viac informácií...

Editovateľné tlačivo...Už čoskoro...

Hudba novej chuti


POZVÁNKA

Vážené kolegyne a kolegovia, srdečne  Vás pozývame

na klavírny seminár a otvorené hodiny

doc. Jordany Palovičovej, ArtD.

Téma:

Využitie interpretačných výrazových prostriedkov

(agogika, rubato, rytmické zmeny)

pri interpretácii romantických skladieb

a ich rozvíjanie v skladbách 20. a 21. storočia.

Seminár sa uskutoční dňa 17. mája 2017 o 10.00 h.

v koncertnej sieni Oľgy Trebitschovej ZUŠ M. Ruppeldta.

Viac informácií...

Prihláška...Poplatky za štúdium

žiak základnej školy

(8-ročného gymnázia po kvartu vrátane)

a) individuálne vyučovanie 12 eur,
b) skupinové vyučovanie 7,50 eur,
c) vyučovanie predmetu zborový spev 4 eurá

neplnoletý žiak strednej školy

(8-ročného gymnázia od kvinty)

a) individuálne vyučovanie 13 eur,
b) skupinové vyučovanie 8,50 eur,
c) vyučovanie predmetu zborový spev 5 eur

plnoletý žiak strednej školy

a študent vysokej školy

(nie je zárobkovo činný)

a) individuálne vyučovanie 23 eur,
b) skupinové vyučovanie 13,50 eur


 žiak nad 25 rokov (je zárobkovo činný)

a) individuálne vyučovanie 30 eur,
b) skupinové vyučovanie 30 eur

viac informácií


ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

badz

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte www.badz.sk, alebo pošlite email na conductor@badz.sk, príp. na zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

1.3.2009

klavír, keyboard, akordeón...

Spev

1.3.2009

spev, zborový spev

Strunové nástroje

1.3.2009

husle, violončelo, kontrabas, gitara, basgitara, elektrická gitara...

Dychové nástroje

1.3.2009

zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón...

Hudobná náuka

1.3.2009

archív

Fotogaléria

Obrázok5.png