OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

PUNC HISTÓRIE, PULZ PRÍTOMNOSTIPOZÝVAME VÁS

pozvánka.JPG

https://youtu.be/c6x1sVF0C2cOZNAM

Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta

dňa 12.04.2021

obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov vo veku 1. stupňa ZŠ

v individuálnej forme výučby

s výnimkou spevu, dychových hudobných nástrojov a skupinových predmetov

ako hudobná náuka, komorná hra, zborový spev, a pod.

a to na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu

č. 2021/11929:1-A1810  zo dňa 08.04.2021.

Skupinové predmety sa budú i naďalej vyučovať dištančne.

 Vstup Vášho dieťaťa do budovy školy bude odo dňa 12.04.2021

podmienený aktuálnym čestným vyhlásením o Vašej bezinfekčnosti

spolu s priloženou kópiou Vášho testu s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní.

Zároveň zostávajú v platnosti všetky bezpečnostné opatrenia

na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19 v zmysle platných nariadení.

 

Vedenie ZUŠ2 percentá z dane 2019
za 2 percentá z Vašej dane!

Vážení rodičia a priatelia našej školy!

Tak ako každý rok, obraciame sa na vás s prosbou o poukázanie 2% (3%) z vašich daní.
Nakoľko v roku 2021 nemôže byť z technických príčin prijímateľom 2% (3%)
OZ Rada rodičov ZUŠ Miloša Ruppeldta,
prosíme vás o podporu
OZ rodičov členov Bratislavského detského zboru.

Bratislavský detský zbor je súčasťou Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta
a takto získané finančné prostriedky budú použité na rozvoj kultúrnych aktivít školy,
na podporu hudobného vzdelávania a umeleckého uplatnenia žiakov,
pedagógov a telies ZUŠ, ako napr. na ladenie a generálne opravy nástrojov,
na kúpu hudobných nástrojov, na materiálne vybavenie tried, na účastnícke poplatky
a náklady súvisiacimi s účasťou žiakov na súťažiach, na materiálnu podporu projektov a pod. 

Ďakujeme!Dni Miloša Ruppeldta 2020 onlineSúťaž v sólovej hre na dychových nástrojoch

3. 12. 2020

Porota:

predseda: Mgr. art. Marta Braunsteinerová

člen: Mgr. art. Katarína Dučai

člen: Mgr. Vladimír Dianiška

Výsledková listina

Príhovor Mgr. art Marty BraunsteinerovejDni Miloša Ruppeldta 2020 onlineSúťaž v sólovom klasickom speve

4. 12. 2020

Porota:

predseda: Mgr. art. Zlatica Livorová

člen: Mgr. art. Dagmar Livorová

člen: Eva Jenisová

Výsledková listina

Príhovor Mgr. art Dagmar Livorovej

Nájdete nás aj na Facebooku

facebook.com/zusruppeldta.eu

 

 Logo 2019

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

badz

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte www.badz.sk, alebo pošlite email na conductor@badz.sk, príp. na zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

1.3.2009

Spev

1.3.2009

Strunové nástroje

1.3.2009

Dychové nástroje

1.3.2009

Hudobná náuka

1.3.2009

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (22).jpg