POZÝVAME VÁS

pozvánka záverečný koncert


Aktuálne informácie k prijímacím skúškam

 

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta

v zmysle zákona č.245/2008 Z.z.

vyhlasuje termín a miesto konania prijímacích skúšok.

Termín:

29. 05. 2024 - 30. 05. 2024

Čas:

13:00 do 17:30 hod

Miesto:

Pionierska ulica č.15, 3. poschodie

Odbor:

Hudobný

Viac infromácií...


Prijímacie skúšky 2024


2023_2 percentá z dane

Darujte nám za dve percentá z Vašej dane.

Prispejete tým na umelecké aktivity vašich detí. 

Ďakujeme!

Viac informácií a tlačivo na stiahnutie tu...


Oznámenie o výške príspevku

v základnej umeleckej škole a v centre voľného času

od 1. septembra 2024

podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava

č. 9/2023 z 29. júna 2023

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov

na štúdium v základnej umeleckej škole

a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času,

automaticky zvýšenú o hodnotu miery inflácie

meranej indexom rastu spotrebiteľských cien za predchádzajúci kalendárny rok

viac informácií


Výsledky 15. ročníka

súťaže základných umeleckých škôl

Dni Miloša Ruppeldta

v hre na klavíri

(sólová hra na klavíri a komorná hra pre klavírne duá)

v sólovom klasickom speve

Tešíme sa na Vás v ďalšom ročníku!


Klavírna súťaž “Dni Miloša Ruppeldta” pre sólový klavír a klavírne duá
Vám predstavuje Johanna Nepomuka Hummela,
rodáka z Bratislavy, narodeného v malom domčeku na dnešnej Klobučníckej ulici,
považovaného za jedného z najlepších európskych klavírnych virtuózov
z obdobia pred Franzom Lisztom.
Brilantnosť a zreteľnosť jeho prednesu predstihli svoju dobu
a jeho klavírna škola patrila vo svojej dobe
k najobľúbenejším inštruktívno-pedagogickým dielam pre klavír.
Popri Hummelovej súťaži pre veľkých klaviristov
sme sa aj my na ZUŠ Miloša Ruppeldta rozhodli uctiť si nášho slávneho rodáka.
Mysleli sme na Vás - mladých klaviristov všetkých vekových kategórií
a ponúkame Vám možnosť vzdať hold rešpektovanej osobnosti hudobných dejín.

Vážení rodičia, milí žiaci,

vyučovanie prebieha v náhradnej budove   na Pionierskej ul. č. 15, na 3. poschodí, Lokalita spadá územne pod mestskú časť Nové Mesto, je však ľahko a rýchlo dostupná, či už MHD alebo osobnou dopravou a možno o nej hovoriť ako o širšom centre. Sme presvedčení, že prísľub nových a inšpiratívnych priestorov po návrate do našej materskej budovy je pre všetkých veľmi atraktívny, a že spolu zvládneme nastávajúce náročnejšie obdobie počas rekonštrukcie.

Tešíme sa na Vás v priestoroch na Pionierskej 15!


Pozývame vás


Sledujte naše koncerty na YouTubeYouTube


Nájdete nás na Facebooku

facebook.com/zusruppeldta.eu

 

 Logo 2019

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (8).jpg