Titulná stránka » Oddelenia » Klávesové nástroje

 

Oddelenie klávesových nástrojov
Klavír je najobľúbenejším nástrojom našej školy, čo sa prejavuje na počte žiakov aj učiteľov v tomto odbore. Kvalitným vyučovaním pestrej a bohatej klavírnej literatúry, cieľavedomou a predsa hravou prácou na tomto nástroji sa úspešne rozvíja tvorivá a citová sféra osobnosti dieťaťa, zmysel pre presnosť a kvalitu práce, ktoré sú tak potrebné pre zdravý vývin detí a pre ich neskoršiu profesionálnu úspešnosť vo všetkých oblastiach života.
Radosť z hry na klavíri znásobuje štvorručná a komorná hra, ktoré už v najútlejšom veku sú súčasťou vyučovania klavírnej hry. Tvoriví a nadaní žiaci si môžu vyskúšať svoje schopnosti v kompozičnej triede, a tí ktorí nemajú až taký vzťah ku klasickej hudbe, prípadne nemajú doma klasický nástroj môžu študovať hru na keyboarde.
Výsledky práce detí a pedagógov prezentujeme na kvalitných a pestrých koncertoch v rámci ZUŠ a mimo nej a na súťažiach, kde naši žiaci dosahujú vynikajúce výsledky. O kvalite práce v klavírnom odbore svedčí aj maximálna úspešnosť žiakov uchádzajúcich sa o ďalšie štúdium v odbore.
V minulosti sme mali akordeónový súbor, rôzne triá, duá, čo veľmi obohacuje samotných žiakov. Žiaci sa u nás naučia hrať skladby od rôznych autorov známych i menej známych. Kto má záujem môže sa zapojiť do hry v rôznych komorných zoskupeniach.
Ak máte záujem venovať sa neskôr nástroju profesionálne, náši pedagógovia Vás pripravia na prijímacie skúšky na Konzervarórium alebo iné odborné školy.

 

 

Oddelenie klávesových nástrojov

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. art. Mária Blesáková – klavír, korepetície

Mgr. art. Miloš Biháry - klavír

Mgr. Anna Borošová – klavír

Mgr. art. Naneta Čörgöová - klavír, korepetície

Mgr. art. Dekánková Veronika - klavír, korepetície, m. d.

Mgr. art. Petra Ferenčíková - klavír, korepetície

Mgr. art. Xénia Jarová, Art.D. – klavír, korepetície

DiS. art. Juraj Lehuta  -  hudba a počítač, bicie nástroje

Mgr. art. Eduard Lenner, ArtD. – klavír, korepetície

Mgr. art. Mirko Miličević, akordeón, keyboard

Mgr. art. Tereza Miličevič - klavír, korepetície, m. d.

Petra Molnárová – klavír

Mgr. Ružena Návojová – klavír

Bc. Petra Neveďalová – klavír, korepetície

Mgr. art. Oliinyk Lilianna - klavír

Mgr. art. Alexandra Pažická – klavír

Mgr. art. Peter Pažický, ArtD. – klavír

Mgr. art. Lenka Polláková - klavír, korepetície

DiS. art. Magdaléna Remenárová – klavír, korepetície

Mgr. Dana Rychlová – klavír

Mária Samarjayová – klavír

Bc. Ladislav Sýkora - klavír

Mgr. Magdaléna Šperkerová – klavír

Mgr. art. Vladimír  Šranko, ArtD. - klavír, korepetície

Mgr. art. Juliana Tišťanová, PhD. - klavír, korepetície

Mgr. art. Zuzana Zamborská, PhD., ArtD. – klavír, korepetície

 

Klavír

je najobľúbenejším nástrojom našej školy, čo sa prejavuje na počte žiakov aj učiteľov v tomto odbore. Kvalitným vyučovaním pestrej a bohatej klavírnej literatúry, cieľavedomou a predsa hravou prácou na tomto nástroji sa úspešne rozvíja tvorivá a citová sféra osobnosti dieťaťa, zmysel pre presnosť a kvalitu práce, ktoré sú tak potrebné pre zdravý vývin detí a pre ich neskoršiu profesionálnu úspešnosť vo všetkých oblastiach života.Radosť z hry na klavíri znásobuje štvorručná a komorná hra, ktoré už v najútlejšom veku sú súčasťou vyučovania klavírnej hry. Tvoriví a nadaní žiaci si môžu vyskúšať svoje schopnosti v kompozičnej triede, a tí ktorí nemajú až taký vzťah ku klasickej hudbe, prípadne nemajú doma klasický nástroj môžu vyskúšať

keyboard. 

Výsledky práce detí a pedagógov prezentujeme na kvalitných a pestrých koncertoch v rámci ZUŠ a mimo nej a na súťažiach, kde naši žiaci dosahujú vynikajúce výsledky. O kvalite práce v klavírnom odbore svedčí aj maximálna úspešnosť žiakov uchádzajúcich sa o ďalšie štúdium v odbore. V minulosti sme mali akordeónový súbor, rôzne triá, duá, čo veľmi obohacuje samotných žiakov. Žiaci sa u nás naučia hrať skladby od rôznych autorov známych i menej známych. Kto má záujem môže sa zapojiť do hry v rôznych komorných zoskupeniach. Ak máte záujem venovať sa neskôr nástroju profesionálne, naši pedagógovia Vás pripravia na prijímacie skúšky na Konzervarórium alebo iné odborné školy.

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (33).jpg