Titulná stránka » Titulná stránka » Poplatky za štúdium

izus

Poplatky za štúdium

Poplatky za štúdium na Základnej umeleckej šlkole Miloša Ruppeldta sa riadia všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 9/2023 z 29. júna 2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času.

V súčasnosti sa platby uskutočňujú cez systém IZUŠ.

Viac informácií nájdete tu:

ŠKOLNÉ OD 1.9.2023

Prípravné štúdium – 10 eur/mesiac

 

Základné štúdium (prvý aj druhý stupeň)

Individuálne – 16 eur/mesiac

Zborový spev – 6 eur/mesiac

Skupinové vyučovanie (spev po 3.r./1.č./I.st.) – 11 eur/mesiac

 

Štúdium pre dospelých

Do 25 rokov individuálne – 25 eur/mesiac

Od 25 rokov (vrátane) individuálne – 40 eur/mesiac

 

V prípade, že žiak štúdia pre dospelých dosiahne vek 25 rokov v priebehu školského roka, prispieva vyššou sumou až od nasledujúceho školského roka!

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (11).jpg