Titulná stránka » Štruktúra » Pedagógovia

 

 

lavné sídlo školy
ZUŠ Panenská č. 11
Beláková Brigita - klavír
Betsa Iveta, Mgr. art. PhD - klavír, korepetície
Blinov Juraj, Mgr. - zobcová flauta, trúbka
Bogaczová Daniela - husle, - vedúca oddelenia strunových nástrojov
Borošová Anna, Mgr. - klavír
Brezová Alžbeta - klavír
Buocik Peter - gitara
Burešová Magdaléna - violončelo
Dvorská Oľga - klavír
Daňha Jiří - hudobná náuka
Fakač Peter - klavír, keyboard
Fecková Mária - klavír, korepetície
Fedorová Mária, Mgr. art. - klavír, korepetície
Kellenberger Andrej, Ing. - gitara
Klattová Blažena - husle
Kyselová Dagmar - hudobná náuka, zobcová flauta, - vedúca oddelenia hudobnej náuky
Lenner Eduard - korepetície
Mališková Adriena - husle
Mayerová Edita - spev
Mendelová Gabriela - spev
Mosorjak Martin, Mgr. art.zobcová flauta, klarinet

Hlavné sídlo školy ZUŠ Panenská č. 11 (dočasne Pionierska 15)

 

Alexander Samuel, Ing., Dipl.-Mus. -  kontrabas, basová gitara

Árva David, Bc. - spev

Banga Ladislav, DiS. art. - zobcová flauta, klarinet, saxofón

Biháry Miloš, Mgr. art. - klavír

Blinov Juraj, Mgr. - zobcová flauta, trúbka

Blesáková Mária, Mgr. art. - klavír, korepetície, - vedúca oddelenia klávesových nástrojov

Bogaczová Daniela - husle

Borošová Anna, Mgr. - klavír

Čörgöová Naneta, Mgr. art. - klavír, korepetície

Drahošová Lýdia, Mgr. - zborový spev

Ferenčíková Petra, Mgr. art. - klavír, korepetície

Fűle Milan, Mgr. art. - hudobná náuka, zobcová flauta - zástupca riaditeľky, vedúci oddelenia strunových nástrojov, vedúci oddelenia spevu

Kellenberger Andrej, Ing., Dipl.-Mus.  - gitara, el. gitara

Kyselová Dagmar - hudobná náuka

Lehuta Juraj, DiS, art. - hudba a počítač, bicie nástroje

Lenner Eduard, Mgr. art., ArtD. - klavír, korepetície

Miličević Mirko, Mgr. art. - akordeón, keyboard

Miličevič Tereza, Mgr. art. - klavír, korepetície, m. d.

Návojová Ružena, Mgr. - klavír

Nováková Michaela - zobcová flauta, priečna flauta

Ogurčáková Tatiana, Bc. - zobcová flauta, priečna flauta

Pivolusková Petra, Mgr. art., m. d. – husle

Paulo Pavel - gitara, elektrická gitara

Paulová Miroslava, Mgr.,  - hudobná náuka, m. d. 

Pažická Alexandra, Mgr. art. - klavír, - riaditeľka školy

Pažický Peter, Mgr. art., ArtD. - klavír

 Peniak Rastislav, DiS. art. - gitara

Pietrová Andrea - husle

Polláková Lenka, Mgr. art. - klavír, korepetície 

Polomská Veronika, DiS. art. - gitara

Pufflerová Jarmila - hudobná náuka,  vedúca oddelenia hudobnej náuky

Regeš Gregor, Mgr. art. - violončelo

Remenárová Magdaléna , DiS.art. – klavír, korepetície

Rothenstein Erik, Mgr. art., ArtD. - klarinet, saxofón

Rychlová Dana, Mgr. – klavír

Samarjayová Mária - klavír

Šimková Gabriela, Mgr.  - spev, m. d.

Šebestová Zuzana, Mgr. art. - spev

Šlepkovská Denisa, Mgr. art., ArtD. -  spev

Šperkerová Magdaléna, Mgr. - klavír

Šranko Vladimír, Mgr. art., ArtD. - zástupca riaditeľky, klavír, korepetície

Tarkayová emma, Mag. art.  - husle

Tišťan Robert, Mgr. art., PhD. - zborový spev, komorný orchester

Tišťanová Juliana, Mgr. art., PhD. - klavír, korepetície

Uličná Eva, Mgr. art. - zobcová flauta, priečna flauta, - vedúca oddelenia dychových nástrojov

Uhliar Andrej, Mgr. - gitara

Vaculík Ján, Mgr. art., ArtD. - spev

Zamborská Zuzana, Mgr. art., PhD. - klavír, korepetície 

Zápotočná Ľ udmila, Mgr. art.  - husle, komorný orchester

 

Elokované pracoviská

Elokované pracovisko na ZŠ Mudroňova ul.

 

Jarová Xénia, Mgr. art., ArtD. - klavír, korepetície

Dekánková Veronika, Mgr. art. - klavír, korepetície, m. d.

Lenner Eduard, Mgr. art., ArtD. - klavír, korepetície

Petra Molnárová – klavír

Neveďalová Petra, Bc. – klavír, korepetície

Nováková Michaela - zobcová flauta, priečna flauta

Oliinyk Lilianna, Mgr. art. - klavír

Polomská Veronika, DiS. art. - gitara

Rychlová Dana, Mgr. - klavír, - vedúca pracoviska

Tišťanová Juliana, Mgr. art., PhD. - klavír, korepetície

 

Elokované pracovisko na ZŠ Dunajská ul.

 

Čörgöová Naneta, Mgr. art. - klavír, korepetície

Klas Michal, MgA. - husle

Ogurčáková Tatiana, Bc. - zobcová flauta, priečna flauta

Samarjayová Mária - klavír, vedúca pracoviska

Sýkora Ladislav, Bc. - klavír

Uhliar Andrej, Mgr. - gitara

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (17).jpg