OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Titulná stránka » Štruktúra » Vedenie školy

 

iaditeľka školy
Mgr. art. Alexandra PAŽICKÁ
02/5441 5552
Zástupkyne riaditeľky:
Mgr. Martina ZAŤKOVÁ
Mária SAMARJAYOVÁ
Kancelária:
Soňa VAŠINOVÁ
Eva HORVÁTHOVÁ
Tel./Fax: 02/5441 4661
Vedúci predmetových komisií:
Oddelenie klávesových nástrojov:
Mgr. Ružena NÁVOJOVÁ
Oddelenie dychových nástrojov:
Mgr.art. Eva ULIČNÁ
Oddelenie strunových nástrojov:
Daniela BOGACZOVÁ
Oddelenie spevu:
Mgr. Martina ZAŤKOVÁ
Oddelenie hudobnej náuky:
Dagmar KYSELOVÁ
Ostatní pracovníci školy:
Valéria ÁGHOVÁ - upratovačka
Vladimír TOMKA - školník, kurič, vrátni

Riaditeľka školy

Mgr. art. Alexandra PAŽICKÁ

02/5441 5552

alexandrapazicka@zusruppeldta.eu

 

Zástupkyňa riaditeľky:

 

Mgr. Miroslava PAULOVÁ

miroslavapaulova@zusruppeldta.eu

 

Kancelária:

Soňa VAŠINOVÁ

sonavasinova@zusruppeldta.eu

Tel./Fax: 02/5441 4661

 

Vedúci predmetových komisií:

Oddelenie klávesových nástrojov:

Mgr. art. Mária BLESÁKOVÁ

 

Oddelenie dychových nástrojov:

Mgr. art. Eva ULIČNÁ

 

Oddelenie strunových nástrojov:

Mgr. Miroslava PAULOVÁ

 

Oddelenie spevu:

Mgr. Martina ZAŤKOVÁ

 

Oddelenie hudobnej náuky:

Dagmar KYSELOVÁ

 

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

badz

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte www.badz.sk, alebo pošlite email na conductor@badz.sk, príp. na zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

1.3.2009

klavír, keyboard, akordeón...

Spev

1.3.2009

spev, zborový spev

Strunové nástroje

1.3.2009

husle, violončelo, kontrabas, gitara, basgitara, elektrická gitara...

Dychové nástroje

1.3.2009

zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón...

Hudobná náuka

1.3.2009

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (13).jpg