Titulná stránka » Štruktúra » Vedenie školy

 

iaditeľka školy
Mgr. art. Alexandra PAŽICKÁ
02/5441 5552
Zástupkyne riaditeľky:
Mgr. Martina ZAŤKOVÁ
Mária SAMARJAYOVÁ
Kancelária:
Soňa VAŠINOVÁ
Eva HORVÁTHOVÁ
Tel./Fax: 02/5441 4661
Vedúci predmetových komisií:
Oddelenie klávesových nástrojov:
Mgr. Ružena NÁVOJOVÁ
Oddelenie dychových nástrojov:
Mgr.art. Eva ULIČNÁ
Oddelenie strunových nástrojov:
Daniela BOGACZOVÁ
Oddelenie spevu:
Mgr. Martina ZAŤKOVÁ
Oddelenie hudobnej náuky:
Dagmar KYSELOVÁ
Ostatní pracovníci školy:
Valéria ÁGHOVÁ - upratovačka
Vladimír TOMKA - školník, kurič, vrátni

Riaditeľka školy

Mgr. art. Alexandra PAŽICKÁ

02/5441 5552

alexandrapazicka@zusruppeldta.eu

Alexandra Pažická

 

Zástupca riaditeľky:

Mgr. art. Milan FŰLE

milanfule@zusruppeldta.eu

Milan FŰLE

Zástupca riaditeľky:

Mgr. art. Vladimír ŠRANKO, ArtD.

vladimirsranko@zusruppeldta.eu

Mgr. art. Vladimír ŠRANKO

Kancelária:

Tel./Fax: 02/5441 4661

ekonómka/tajomníčka

Ing. Oľga BUCHMANOVÁ

olgabuchmanova@zusruppeldta.eu

personalistka/mzdárka

Emília GUROVÁ

emiliagurova@zusruppeldta.eu

 

Vedúci predmetových komisií:

Oddelenie klávesových nástrojov:

Mgr. art. Mária BLESÁKOVÁ

Oddelenie dychových nástrojov:

Mgr. art. Eva ULIČNÁ

Oddelenie strunových nástrojov a Oddelenie spevu:

Mgr. art. Milan FŰLE

Oddelenie hudobnej náuky:

Dagmar KYSELOVÁ

 

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (36).jpg