Titulná stránka » Štruktúra » Výsledky prijímacích skúšok na školský rok 2022/2023

Výsledky prijímacích skúšok

 školský rok 2021/2022

číslo rozhodnutia dátum prijímacej skúšky  prijatie /neprijatie
4 31.5.2022 neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
5 31.5.2022 prijatý
6 31.5.2022 prijatý
7 31.5.2022 prijatý
8 31.5.2022 prijatý
9 31.5.2022 prijatý
10 31.5.2022 prijatý
11 31.5.2022 prijatý
12 31.5.2022 prijatý
13 31.5.2022 neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
14 31.5.2022 prijatý
15 31.5.2022 neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
16 31.5.2022 prijatý
17 31.5.2022 prijatý
18 31.5.2022 prijatý
19 31.5.2022 prijatý
20 31.5.2022 prijatý
21 31.5.2022 prijatý
22 31.5.2022 prijatý
23 31.5.2022 prijatý
24 31.5.2022 prijatý
25 31.5.2022 prijatý
26 31.5.2022 prijatý
27 31.5.2022 prijatý
28 31.5.2022 prijatý
29 31.5.2022 prijatý
30 31.5.2022 prijatý
31 31.5.2022 prijatý
32 31.5.2022 prijatý
33 31.5.2022 prijatý
34 31.5.2022 prijatý
35 31.5.2022 prijatý
36 31.5.2022 prijatý
37 31.5.2022 prijatý
38 31.5.2022 prijatý
39 31.5.2022 prijatý
40 31.5.2022 neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
41 31.5.2022 prijatý
42 31.5.2022 prijatý
43 31.5.2022 prijatý
44 31.5.2022 prijatý
45 31.5.2022 prijatý
46 31.5.2022 prijatý
47 31.5.2022 prijatý
48 31.5.2022 prijatý
49 31.5.2022 neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
50 31.5.2022 neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
51 31.5.2022 neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
52 31.5.2022 prijatý
53 31.5.2022 prijatý
54 31.5.2022 prijatý
55 31.5.2022 prijatý
56 1.6.2022 prijatý
57 1.6.2022 prijatý
58 1.6.2022 prijatý
59 1.6.2022 prijatý
60 1.6.2022 prijatý
61 1.6.2022 neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
62 1.6.2022 prijatý
63 1.6.2022 prijatý
64 1.6.2022 prijatý
65 1.6.2022 prijatý
66 1.6.2022 prijatý
67 1.6.2022 prijatý
68 1.6.2022 prijatý
69 1.6.2022 prijatý
70 1.6.2022 prijatý
71 1.6.2022 prijatý
72 1.6.2022 prijatý
73 1.6.2022 prijatý
74 1.6.2022 prijatý
75 1.6.2022 neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
76 1.6.2022 prijatý
77 1.6.2022 prijatý
78 1.6.2022 prijatý
79 1.6.2022 prijatý
80 1.6.2022 neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
81 1.6.2022 prijatý
82 1.6.2022 prijatý
83 1.6.2022 prijatý
84 1.6.2022 prijatý
85 1.6.2022 prijatý
86 1.6.2022 prijatý
87 1.6.2022 prijatý
88 1.6.2022 prijatý
89 1.6.2022 prijatý
90 1.6.2022 prijatý
91 1.6.2022 prijatý
92 1.6.2022 prijatý
93 1.6.2022 prijatý
94 1.6.2022 prijatý
95 1.6.2022 prijatý
96 1.6.2022 prijatý
97 1.6.2022 prijatý
98 1.6.2022 prijatý
99 1.6.2022 prijatý
100 1.6.2022 prijatý
101 1.6.2022 prijatý
102 1.6.2022 prijatý
103 1.6.2022 prijatý
104 1.6.2022 prijatý
105 1.6.2022 prijatý
106 1.6.2022 prijatý
107 1.6.2022 prijatý
108 1.6.2022 prijatý
109 1.6.2022 prijatý
110 1.6.2022 prijatý
111 1.6.2022 prijatý
112 1.6.2022 prijatý
113 1.6.2022 prijatý
114 1.6.2022 prijatý
115 1.6.2022 prijatý
116 1.6.2022 prijatý
117 1.6.2022 prijatý
118 1.6.2022 prijatý
119 1.6.2022 prijatý

Uchádzači, ktorí boli neprijatí z dôvodu nedostatku miesta v študijnom zameraní, nás môžu kontaktovať 9.9.2022 a informovať sa o prípadnom uvoľnení kapacít v danom študijnom odbore.

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (23).jpg