Titulná stránka » Štruktúra » Výsledky prijímacích skúšok na školský rok 2023/2024
Výsledky prijímacích skúšok školský rok 2023/2024
 
číslo rozhodnutia dátum prijímacej skúšky  prijatie /neprijatie
3 31.5. neprijatý
4 31.5 neprijatý - nedostatok miesta v študijnom zameraní
5 31.5 prijatý
6 31.5 prijatý
7 31.5 prijatý
8 31.5 prijatý
9 31.5 prijatý
10 31.5 prijatý
11 31.5 prijatý
12 31.5 neprijatý - nedostatok miesta v študijnom zameraní
13 31.5 neprijatý - nedostatok miesta v študijnom zameraní
14 31.5 prijatý
15 31.5 prijatý
16 31.5 neprijatý - nedostatok miesta v študijnom zameraní
17 31.5 prijatý
18 31.5 prijatý
19 31.5 prijatý
20 31.5 neprijatý - nedostatok miesta v študijnom zameraní
21 31.5 prijatý
22 31.5 neprijatý - nedostatok miesta v študijnom zameraní
23 31.5 prijatý
24 31.5 prijatý
25 31.5 prijatý
26 31.5 prijatý
27 31.5 prijatý
28 31.5 prijatý
29 31.5 neprijatý - nedostatok miesta v študijnom zameraní
30 31.5 prijatý
31 31.5 prijatý
32 31.5 prijatý
33 31.5 prijatý
34 31.5 prijatý
35 31.5 prijatý
36 31.5 prijatý
37 31.5 prijatý
38 31.5 prijatý
39 31.5 prijatý
40 31.5 neprijatý - nedostatok miesta v študijnom zameraní
41 31.5 neprijatý - nedostatok miesta v študijnom zameraní
42 31.5 prijatý
43 31.5 neprijatý - nedostatok miesta v študijnom zameraní
44 31.5 prijatý
45 31.5 neprijatý - nedostatok miesta v študijnom zameraní
46 31.5 neprijatý - nedostatok miesta v študijnom zameraní
47 31.5 prijatý
48 31.5 neprijatý - nedostatok miesta v študijnom zameraní
49 31.5 prijatý
50 31.5 prijatý
51 31.5 prijatý
52 31.5 prijatý
53 31.5 prijatý
54 31.5 prijatý
55 31.5 neprijatý - nedostatok miesta v študijnom zameraní
56 31.5 prijatý
57 31.5 prijatý
58 31.5 prijatý
59 31.5 prijatý
60 31.5 prijatý
61 31.5 prijatý
62 31.5 prijatý
63 31.5 prijatý
64 31.5 neprijatý - nedostatok miesta v študijnom zameraní
65 31.5 neprijatý - nedostatok miesta v študijnom zameraní
66 31.5 neprijatý - nedostatok miesta v študijnom zameraní
67 31.5 prijatý
68 31.5 prijatý
69 31.5 prijatý
70 31.5 prijatý
71 31.5 neprijatý - nedostatok miesta v študijnom zameraní
72 1.6 neprijatý - nedostatok miesta v študijnom zameraní
73 1.6 neprijatý - nedostatok miesta v študijnom zameraní
74 1.6 neprijatý - nedostatok miesta v študijnom zameraní
75 1.6. prijatý
76 1.6 prijatý
77 1.6 neprijatý - nedostatok miesta v študijnom zameraní
78 1.6 prijatý
79 1.6 prijatý
80 1.6. prijatý
81 1.6 prijatý
82 1.6 prijatý
83 1.6 prijatý
84 1.6 prijatý
85 1.6. prijatý
86 1.6 prijatý
87 1.6 prijatý
88 1.6 neprijatý - nedostatok miesta v študijnom zameraní
89 1.6 prijatý
90 1.6. neprijatý - nedostatok miesta v študijnom zameraní
91 1.6 prijatý
92 1.6 neprijatý - nedostatok miesta v študijnom zameraní
93 1.6 prijatý
94 1.6 prijatý
95 1.6. prijatý
96 1.6 neprijatý - nedostatok miesta v študijnom zameraní
97 1.6 prijatý
98 1.6 prijatý
99 1.6 prijatý
100 1.6. prijatý
101 1.6 prijatý
102 1.6 prijatý
103 1.6 prijatý
104 1.6 prijatý
105 1.6. prijatý
106 1.6 neprijatý - nedostatok miesta v študijnom zameraní
107 1.6 prijatý
108 1.6 prijatý
109 1.6 prijatý
110 1.6 neprijatý - nedostatok miesta v študijnom zameraní
111 1.6 prijatý
112 1.6 prijatý
113 1.6 neprijatý - nedostatok miesta v študijnom zameraní
114 1.6 prijatý
115 1.6 prijatý
116 1.6 prijatý
117 1.6 prijatý
118 1.6 prijatý
119 1.6 prijatý
120 1.6 neprijatý - nedostatok miesta v študijnom zameraní
121 1.6 neprijatý - nedostatok miesta v študijnom zameraníí
122 1.6 neprijatý - nedostatok miesta v študijnom zameraní
123 1.6 prijatý
124 1.6 neprijatý - nedostatok miesta v študijnom zameraní
125 1.6 prijatý
126 1.6 prijatý
127 1.6 prijatý
128 1.6 prijatý
129 1.6 prijatý
130 1.6 prijatý
131 1.6 prijatý
132 1.6 prijatý
133 1.6 prijatý
134 1.6 prijatý
135 1.6 prijatý
136 1.6 prijatý
137 1.6 prijatý
138 1.6 prijatý
139 1.6 prijatý

Uchádzači, ktorí boli neprijatí z dôvodu nedostatku miesta v študijnom zameraní, nás môžu kontaktovať

8.9.2023 a informovať sa o prípadnom uvoľnení kapacít v danom študijnom odbore.

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (27).jpg