Titulná stránka » Štruktúra » Výsledky prijímacích skúšok na školský rok 2024/2025
Výsledky prijímacích skúšok
 školský rok 2024/2025
číslo rozhodnutia dátum prijímacej skúšky  prijatie /neprijatie
1 29.5. prijatý
2 29.5. prijatý
3 29.5. prijatý
4 29.5. prijatý
5 29.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
6 29.5. prijatý
7 29.5. prijatý
8 29.5. prijatý
9 29.5. prijatý
10 29.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
11 29.5. prijatý
12 29.5. prijatý
13 29.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
14 29.5. prijatý
15 29.5. prijatý
16 29.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
17 29.5. prijatý
18 29.5. prijatý
19 29.5. prijatý
20 29.5. prijatý
21 29.5. prijatý
22 29.5. prijatý
23 29.5. prijatý
24 29.5. prijatý
25 29.5. prijatý
26 29.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
27 29.5. prijatý
28 29.5. prijatý
29 29.5. prijatý
30 29.5. prijatý
31 29.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
32 29.5. prijatý
33 29.5. prijatý
34 29.5. prijatý
35 29.5. prijatý
36 29.5. prijatý
37 29.5. prijatý
38 29.5. prijatý
39 29.5. prijatý
40 29.5. prijatý
41 29.5. prijatý
42 29.5. prijatý
43 29.5. prijatý
44 29.5. prijatý
45 29.5. prijatý
46 29.5. prijatý
47 29.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
48 29.5. prijatý
49 29.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
50 29.5. prijatý
51 29.5. prijatý
52 29.5. prijatý
53 29.5. prijatý
54 29.5. prijatý
55 29.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
56 29.5. prijatý
57 29.5. prijatý
58 29.5. prijatý
59 29.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
60 29.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
61 29.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
62 29.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
63 29.5. prijatý
64 29.5. prijatý
65 29.5. prijatý
66 29.5. prijatý
67 29.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
68 29.5. prijatý
69 29.5. prijatý
70 29.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
71 29.5. prijatý
72 29.5. prijatý
73 29.5. prijatý
74 29.5. prijatý
75 29.5. prijatý
76 29.5. prijatý
77 29.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
78 29.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
79 30.5. prijatý
80 30.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
81 30.5. prijatý
82 30.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
83 30.5. prijatý
84 30.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
85 30.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
86 30.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
87 30.5. prijatý
88 30.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
89 30.5. prijatý
90 30.5. prijatý
91 30.5. prijatý
92 30.5. prijatý
93 30.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
94 30.5. prijatý
95 30.5. prijatý
96 30.5. prijatý
97 30.5. prijatý
98 30.5. prijatý
99 30.5. prijatý
100 30.5. prijatý
101 30.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
102 30.5. prijatý
103 30.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
104 30.5. prijatý
105 30.5. prijatý
106 30.5. prijatý
107 30.5. prijatý
108 30.5. prijatý
109 30.5. prijatý
110 30.5. prijatý
111 30.5. prijatý
112 30.5. prijatý
113 30.5. prijatý
114 30.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
115 30.5. prijatý
116 30.5. prijatý
117 30.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
118 30.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
119 30.5. prijatý
120 30.5. prijatý
121 30.5. prijatý
122 30.5. prijatý
123 30.5. prijatý
124 30.5. prijatý
125 30.5. prijatý
126 30.5. prijatý
127 30.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
128 30.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
129 30.5. prijatý
130 30.5. prijatý
131 30.5. prijatý
132 30.5. prijatý
133 30.5. prijatý
134 30.5. prijatý
135 30.5. prijatý
136 30.5. prijatý
137 30.5. prijatý
138 30.5. prijatý
139 30.5. prijatý
140 30.5. prijatý
141 30.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
142 30.5. prijatý
143 30.5. prijatý
144 30.5. prijatý
145 30.5. prijatý
146 30.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
147 30.5. prijatý
148 30.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
149 30.5. prijatý
150 30.5. prijatý
151 30.5. prijatý
152 30.5. prijatý
153 30.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
154 30.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
155 30.5. prijatý
156 30.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
157 30.5. prijatý
158 30.5. prijatý
159 30.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
160 30.5. prijatý
161 30.5. prijatý
162 30.5. prijatý
163 30.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
164 30.5. prijatý
165 30.5. prijatý
166 30.5. prijatý
167 30.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
168 30.5. neprijatý - nedostatok miesta v štúdijnom zameraní
169 30.5. prijatý
170 30.5. prijatý
Uchádzači, ktorí boli neprijatí z dôvodu nedostatku miesta v študijnom zameraní, nás môžu kontaktovať druhý septembrový týždeň a informovať sa o prípadnom uvoľnení kapacít v danom študijnom odbore.

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (36).jpg