Titulná stránka » Telesá » Orchester

Komorný orchester ZUŠ Miloša Ruppeldta

Komorný orchester ZUŠ Miloša Ruppeldta

V čase vzniku prvej Hudobnej školy pre Slovensko – dnes Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta – sa postupne vyformoval aj komorný orchester, ktorý sa stal sa neoddeliteľnou súčasťou školy. Počas jeho existencie sa v ňom vystriedalo množstvo žiakov, z ktorých sa mnohí stali profesionálnymi hudobníkmi. Za dirigentským pultom pôsobilo viacero výrazných osobností spomedzi pedagógov školy. V súčasnosti sa pohybuje počet členov tohto hudobného telesa medzi 18 až 22 žiakov školy rôznej vekovej kategórie, veľmi často spoluúčinkujú i bývalí absolventi ZUŠ, ktorým prirástla hudba i orchester k srdcu. Komorný orchester často vystupuje na verejných koncertoch školy, spolupracuje s Bratislavským detským zborom a zúčastňuje sa i rôznych kultúrnych podujatí v Bratislave. 

Dirigentom orchestra je od školského roka 2010/2011

Robert Tišťan

a asistentkou orchestra

Ľudmila Zápotočná.

Orchester navštevujú všetky deti sláčikového oddelenia, ktoré si chcú s chuťou zahrať. Sú to predovšetkým deti, ktoré navštevujú hodiny huslí a violiončela od 3.ročníka.Orchester hrá skladby od baroka až po súčasnosť, ktoré sú orchestrom zvládnuteľné. Komorný orchester vystupuje na verejných koncertoch, ktoré organizuje naša škola a na akciách organizovaných našimi priateľmi mimo školy. Orchester sprevádza aj našich sólistov.

Skúšky orchestra bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta,  a to v stredu od 17.00 do 18.30 hod.

 

 

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (3).jpg