Titulná stránka » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta » Výsledky súťaže pre klavírne duá 2011

 "Dni miloša Ruppeldta"
3. ročník súťaže základných umeleckých škol
1. december 2011


Súťaž  v komornej hre pre klavírne duá

 

Mimoriadne ocenenia:

Laureát súťaže Dni Miloša Ruppeldta

Maximilián Rada       Anna Lehotská

ZUŠ E. Suchoňa Bratislava

 

Cena Miloša Ruppeldta za interpretáciu slovanského autora

Maximilián Rada       Anna Lehotská

ZUŠ E. Suchoňa Bratislava

za interpretáciu skladby J.  Haydna

 

Cena Oľgy Trebitschovej za najlepší umelecký prejav

Matej Poliak       Jakub Galád

ZUŠ Miloša Ruppeldta Bratislava

 

Cena za prípravu pre pedagóga – za laureáta súťaže

Monika Slováková

ZUŠ E. Suchoňa Bratislava


I. kategória - do 12rokov


1. miesto

Maximilián Rada       Anna Lehotská

 ZUŠE. Suchoňa Bratislava, ped. Monika Slováková


2. miesto

Katarína Šmigová  Lukáš Rajnoha            

ZUŠ Hálkova Bratislava, ped. Mgr. art. Katarína Grečová Brejková, ArtD.


3. miesto

Zlata Zhuková    Ľuboslav Moza

ZUŠ Miloša Ruppeldta Bratislava, ped. Mgr.art. Mária Blesáková


3. miesto

Dominika Krčméryová Helena Krčméryová

ZUŠ Miloša Ruppeldta Bratislava, ped. Olívia Cvečková


Čestné uznanie

Nina Majdáková      Vilma Lederleitnerová

ZUŠ Daliborovo nám. Bratislava, ped.Soňa Ševčíková, Helena Šagová


Čestné uznanie

Thomas Davidson   Matej Šefranko

ZUŠMiloša Ruppeldta Bratislava, ped. Mgr. Magdaléna Šperkerová


Čestné uznanie

Réka Markolt          Bence Kis Lázar 

ZUŠ Dolný Štál, ped. Mgr. Anikó Makki

 

II kategória - do 15 rokov

2. miesto

Jonáš  Boroš          Jakub Boroš

ZUŠ Miloša Ruppeldta Bratislava, ped. Mária Fecková


2. miesto

Veronika Yungová Johanka Jungová

ZUŠ Miloša Ruppeldta Bratislava, ped. Mgr.  Ružana Návojová


3. miesto

Paulína Slivková          Iva Hevesiová

ZUŠ Miloša Ruppeldta Bratislava, ped. Mgr. art. Mária Blesáková


Čestné uznanie

Tatiana
Rievajová Veronika Čižmárová

ZUŠ Ľ. Rajtera Bratislava, ped. Eleonóra Špotáková

 

 III.  kategória - do 18 rokov

2. miesto

 Ekaterina Zhukova Katarína Kaprinayová

ZUŠ Miloša Ruppeldta Bratislava, ped. Mgr.art. Mária Blesáková


3. miesto

Andrej Samuel Čermák Adrián Čermák

ZUŠ Miloša Ruppeldta Bratislava, ped. Mgr. Ružena Návojová

 

IV. kategória - do 25 rokov1. miesto

Matej Poliak                  Jakub Galád

ZUŠ Miloša Ruppeldta Bratislava, ped. Mgr. art. Mária Blesáková


2. miesto

Gabriela Šaturová      Jakub Mikula 

 ZUŠ Miloša Ruppeldta Bratislava, ped. Olívia Cvečková


3. miesto 

Alžbeta Gregová          Laura Lucia Mazuchová 

ZUŠ Miloša Ruppeldta Bratislava, ped. Dana Rychlová


Čestné uznanie

Alžbeta Zdarileková    Ondrej Kadlečík

ZUŠ Daliborovo nám. Bratislava, ped. Milada Jahelková 

 

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (25).jpg