Titulná stránka » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta » Výsledky súťaže v sólovom speve 2013

"Dni Miloša Ruppeldta"
5. ročník súťaže základných umeleckých škôl
4. december 2013
Súťaž v sólovom klasickom speve


I. kategória - do 9 rokov

1. miesto Natália Svatá ZUŠ Senica Mgr. Katarína Kružíková
2. miesto Benjamin Stevin Davidson ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava Mgr. art. Ján Vaculík, ArtD.
2. miesto Simon Molnár ZUŠ Senec Eva Casanova
3. miesto Valentína Batka ZUŠ Svätý Jur Mgr. Ľubica Špačková
3. miesto Sabina Vávrovičová ZUŠ Gbely Magdaléna Rafaelisová
Čestné uznanie Hana Nejedlíková ZUŠ Šaľa Mgr. Anikó Sárkányová
Čestné uznanie Pavlína Praskačová ZUŠ Senica Eva Poláková
Čestné uznanie Rebeka Oravcová ZUŠ Svätý Jur Mgr. Ľubica Špačková

II. kategória - do 12 rokov

1. miesto Nikoleta Darážová ZUŠ Hurbanovo Lukrécia Vanková
2. miesto Eva Krištínová ZUŠ Exnárova Bratislava Mgr. Iveta Ecetová
2. miesto Nina Valentová ZUŠ Svätý Jur Mgr. Ľubica Špačková
3. miesto Alan Patkoló ZUŠ Nové Zámky Mgr. Blanka Mellenová
3. miesto Alžbeta Ihringová ZUŠ Svätý Jur Mgr. Ľubica Špačková
3. miesto Martin Janšák ZUŠ Senica Mgr. Anna Praskačová
Čestné uznanie Vanda Procházková ZUŠ Nové Zámky Mgr. Zoja Ballová
Čestné uznanie Tamara Ambrová ZUŠ Gbely Magdaléna Rafaelisová
Čestné uznanie Richard Ciller ZUŠ E. Suchoňa Pezinok Mgr. Eva Rosenberger
Čestné uznanie Noémi Balážová ZUŠ F. Schuberta Želiezovce Mgr. art. Diana Horváthová
Čestné uznanie Martin Mikula ZUŠ E. Suchoňa Pezinok Mgr. Eva Rosenberger
Čestné uznanie Filip Lacho ZUŠ M. Ruppeldta
Bratislava Mgr. art. Ján Vaculík, ArtD.

III. kategória - do 15 rokov

1. miesto Kristína Supeková ZUŠ Nové Zámky Mgr. Blanka Mellenová
2. miesto Martina Fecková ZUŠ Hálkova Bratislava Mgr. art. Eva Plesníková, PhD.
3. miesto Karolína Krigovská ZUŠ Senec Eva Casanova
3. miesto Orsolya Janszo ZUŠ F. Liszta Štúrovo Mgr. Rolanda Hanza
Čestné uznanie Tatiana Dvorská ZUŠ Senica Mgr. Anna Praskačová

IV. kategória - do 18 rokov

1. miesto neudelené - -
2. miesto Agnesa Mináriková ZUŠ Senec Eva Casanova
3. miesto neudelené - -
Čestné uznanie Karolína Ondriašová ZUŠ Exnárova Bratislava Mgr. Iveta Ecetová
Čestné uznanie Dominika Beňáková ZUŠ Senica Eva Poláková

Mimoriadne ocenenia:
Cena Miloša Ruppeldta za interpretáciu slovanského skladateľa
Alžbeta Ihringová – ZUŠ Svätý Jur

Cena Oľgy Trebitschovej za najlepší umelecký prejav
Nikoleta Darážová – ZUŠ Hurbanovo

Laureát súťaže Dni Miloša Ruppeldta
neudelený

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (33).jpg