Titulná stránka » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta » Výsledky súťaže v sólovom klasickom speve 2023

"Dni Miloša Ruppeldta"

XV. ročník súťaže základných umeleckých škôl

5. december 2023

Súťaž  v sólovom  klasickom speve

I. kategória - do 9 rokov

1. miesto: Lukáš Konečný, ZUŠ Senica,

ped: Mgr. Katarína Kružíková

2. miesto: Anna Morochovičová, ZUŠ P. Breinera Humenné,

ped. Mgr. Lenka Ivancová, DiS. art.

2. miesto: Filip Chmela, SZUŠ Gaudia Trnava,

ped: BcA. Gloria Nováková, DiS. art

2. miesto: Jola Zavadilová, ZUŠ M. Ruppeldta,

ped: Mgr. art. Zuzana Šebestov

2. miesto: Bohumil Pajer, ZUŠ Svätý Jur,

ped: Mgr. Ľubica Špačková

Čestné uznanie: Sabína Papánková, ZUŠ Gbely,

ped: Mgr. Magdaléna Rafaelisová, DiS. art.

Čestné uznanie: Albert Mikláš, ZUŠ Šaľa,

ped: Mgr. art. Carmen Štroffek Ferenceiová

Čestné uznanie: Simona Mikušová, ZUŠ D. Kardoša Bánovce n. Bebravou,

ped: Mgr. art. Angelika Pavlechová, PhD.

Čestné uznanie: Petra Hrnčárová, ZUŠ Močenok,

ped: Mgr. Henrieta Záležáková

Čestné uznanie: Natália Kovácsová, ZUŠ J. Haydna Galanta,

ped: Mgr. art. Jana Kárasová, DiS. art

 

II. kategória - do 12 roko

1. miesto: Erik Vepy, ZUŠ Senica,

ped: Mgr. Anna Praskačov

2. miesto: Liana Ševčíková, ZUŠ Nové Zámky,

ped: Mgr. Zoja Balkov

2. miesto: Tamara Čambálová, ZUŠ Bernolákovo,

ped: Hajnalka Bognár DiS. art

3. miesto: Silvia Sýkorová, ZUŠ Senica,

ped: Mgr. Eva Poláková, DiS. art

3. miesto: Paulína Dvorská, ZUŠ Partizánske,

ped: Mgr. art. Jakub Gubka, Dis. art.

Čestné uznanie: Laura Jablončíková, ZUŠ J. Haydna,

ped: Mária Szőkeová, DiS. art.

Čestné uznanie: Vivien Marušáková, ZUŠ Ivanka pri Dunaji,

ped: Mgr. Ivana Ecetová, DiS. art.

Čestné uznanie: Patrik Krajči, ZUŠ Senica,

ped: Simona Vepyová, DiS. art.

Čestné uznanie: Emma Bíla, ZUŠ J. Kresánka Bratislava,

ped: Emília Poláková

Čestné uznanie: Vanessa Kmeťová, ZUŠ Svätý Jur,

ped: Mgr. Ľubica Špačková

 

III. kategória - do 15 rokov

1. miesto: Sofia Ryabko, ZUŠ Šaľa,

ped: Mgr. Henrieta Záležákov

2. miesto: Simona Zelenková, ZUŠ Šaľa, ped: Mgr. Henrieta Záležákov

2. miesto: Alexandra Brillová, ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava,

ped: Mgr. art. Denisa Šlepkovská, ArtD

3. miesto: David Zwach, ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava,

ped. Mgr. art. Zuzana Šebestov

3. miesto: Oliver Malík, ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava,

ped: Mgr. art. Denisa Šlepkovská, ArtD.

Čestné uznanie: Martin Valachovič, SZUŠ Gaudia Trnava,

ped: BcA. Gloria Nováková, DiS. art.

Čestné uznanie: Adela Hanzalíková, ZUŠ Gbely,

ped: Mgr. Magdaléna Rafaelisová, DiS. art.

Čestné uznanie: Izabela Puškáčová, ZUŠ Senica,

ped: Mgr. Eva Poláková, DiS. art.

Čestné uznanie: Jozef Václavík, ZUŠ Šaľa,

ped: Mgr. art. Jana Kárasová

Čestné uznanie: Karolína Mihelová, ZUŠ Senica,

ped: Mgr. Katarína Kružíková

 

IV. kategória - do 18 rokov - ženy

2. miesto: Viktória Majerčíková, ZUŠ Bernolákova Košice,

ped: Eulalia Brecherová, DiS. art.

3. miesto: Adela Danišová, ZUŠ Senica,

ped: Mgr. art. Ján Jozéfek

 

IV.A kategória - do 18 rokov  - muži

2. miesto: Šimon Bosák, ZUŠ Šaľa,

ped: Mgr. Henrieta Záležáková

3. miesto: Gabriel Suchý, ZUŠ Nové Zámky,

ped: Katarína Hozlárová, DiS. art.

Čestné uznanie: Viliam Ferko, ZUŠ Bernolákova Košice,

ped: Eulalia Brecherová, DiS. art

 

V. kategória - do 25 rokov – ženy

1. miesto: Diana Chválová, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica,

ped: Mgr. et Mgr. art. Miroslava Mičicov

3. miesto: Sarah Beľanová, ZUŠ Bernolákova Košice,

ped: Eulalia Brecherová DiS. art

Čestné uznanie: Michaela Vrábliková, ZUŠ Hálkova Bratislava,

ped: Mgr. art. Stanislava Maggioni, ArtD.

 

MIMORIADNE OCENENIA

Cena Miloša Ruppeldta za interpretáciu skladby A. A. Aljabjev: Keď Ťa život klame

Sofia Ryabko, ZUŠ Šaľa,

ped: Mgr. Henrieta Záležáková

Laureát súťaže Dni Miloša Ruppeldta

Neudelené

Cena za najlepší klavírny sprievod

Bc. Peter Rezník, ZUŠ J. Kresánka, Bratislava

 

Cena Oľgy Trebitschovej za najlepší umelecký prejav

Erik Vepy, ZUŠ Senica,

ped: Mgr. Anna Praskačová

 

Cena Zlatice Livorovej za najpresvedčivejší osobnostný vklad

Liana Ševčíková, ZUŠ Nové Zámky,

ped: Mgr. Zoja Balková

 

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (12).jpg