Titulná stránka » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta » Výsledky súťaže v sólovom klasickom speve 2022

"Dni Miloša Ruppeldta - online"
XIV. ročník súťaže základných umeleckých škôl


1. december 2022
Súťaž  v sólovom  klasickom speve

Porota:

predseda: Mgr. art. Zlatica Livorová

člen: Mgr. art. Dagmar Livorová

člen: Eva Jenisová

I. kategória - do 9 rokov

1. miesto    Veronika Šalátová  

ZUŠ Zlaté Moravce    Soňa Meňhertová, DiS. art.


 2. miesto    Erik Vepy  

 ZUŠ Senica    Mgr. Anna Praskačová


2. miesto    Jana Mládková    

ZUŠ P. Kádosu, Levice    Mgr. Zuzana Chrenová


3. miesto    Lea Mária Surová    

ZUŠ Miloša Ruppeldta, Bratislava    Mgr. art. Zuzana Šebestová


3. miesto    Salome Slezáková

ZUŠ Senica  Mgr. Eva Poláková


Čestné uznanie    Natália Babjaková    

ZUŠ Košice    Mgr. Zlata Vondrová


Čestné uznanie    Michaela Teplanová    

ZUŠ J. Haydna, Galanta    Mgr. Anikó Sárkányová, DiS. art.


Čestné uznanie    Ella Vlková

ZUŠ Senica    Mgr. Eva Poláková

 

Čestné uznanie    Simona Jankurová

ZUŠ Senec    Helena Škripecká Oborníková

 

Čestné uznanie    Tamara Mrkývková

ZUŠ Ľ. Rajtera, Bratislava    Mgr. art. Lenka Kusendová Máčiková

 

Čestné uznanie    Leonard Vincze

ZUŠ P. Kádosu, Levice    Mgr. art. Katarína Skackalová

II. kategória - do 12 rokov

1. miesto    Lara Ďurove

ZUŠ Košice    Mgr. Zlata Vondrová


2. miesto    Timea Prievozníková    

SZUŠ BRIOSO, Žilina    Anastázia Orolínová, DiS. art.


2. miesto    Karolína Mihelová

ZUŠ Senica    Mgr. Katarína Kružíková


3. miesto    Veronika Juríková

 ZUŠ Zlaté Moravce  Soňa Meňhertová, DiS. art.


3. miesto    Júlia Lecká    

ZUŠ P. Kádosu, Levice    Mgr. art. Katarína Skackalová


Čestné uznanie    Eliška Marečková    

ZUŠ Púchov    Eva Žatková, DiS. art.


Čestné uznanie    Nikol Valková  

 ZUŠ Skalica    Mgr. Katarína Janíková


Čestné uznanie    Sebastián Molnár    

ZUŠ Senec    Eva Casanova, DiS. art.


Čestné uznanie    Karolína Macháčková    

ZUŠ F. Oswalda, Bratislava     Mgr. art Eliška Orem Macháčková

 

Čestné uznanie    Matúš Tarkoš    

ZUŠ Senica     Mgr. Eva Poláková

 

III. kategória - do 15 rokov


1. miesto    Simona Boorová    

CZUŠ Vrbové    PaedDr. Petra Cmarková Breče


2. miesto    Lea Vajdová    

ZUŠ P. Kádosu, Levice    Mgr. art. Katarína Skackalová

 

2. miesto    Izabela Puškáčová    

ZUŠ Senica      Mgr. Eva Poláková


3. miesto    Alex Benjamin Milics

ZUŠ M. Ruppeldta, Bratislava    Mgr. art. Ján Vaculík, ArtD.


3. miesto    Oliver Malík    

ZUŠ M. Ruppeldta, Bratislava    Mgr. art. Denisa Šlepkovská


Čestné uznanie    Zara Bánová  

 ZUŠ Zlaté Moravce    Soňa Meňhertová, DiS. art.


Čestné uznanie    David Zwach    

ZUŠ M. Ruppeldta, Bratislava    Mgr. art. Zuzana Šebestová

 

Čestné uznanie    Stela Páleníková  

 ZUŠ Zlaté Moravce    Soňa Meňhertová, DiS. art.

 

Čestné uznanie    Linda Tóthová  

 ZUŠ P. Kádosu, Levice    Mgr. art. Katarína Skackalová

IV. kategória - do 18 rokov  - ženy

1. miesto    Barbora Kudláčová  

ZUŠ Skalica    Mgr. Katarína Janíková

 

2. miesto    Klára Šillo    

ZUŠ Senec    Eva Casanova, DiS. art.

 

2. miesto    Michaela Vrábliková    

ZUŠ Hálkova, Bratislava    Mgr. art. Stanislava Maggioni, ArtD.

 

3. miesto    Kristína Kováčová    

ZUŠ Zlaté Moravce    Soňa Meňhertová, DiS. art.


3. miesto    Lucia Časová    

ZUŠ Senica    Mgr. Eva Poláková


Čestné uznanie    Pavlína Praskačová  

 ZUŠ Senica    Mgr. Eva Poláková


Čestné uznanie    Sarah Beľanová  

 ZUŠ Košice    Eualia Brecherová, DiS. art.

IV. A kategória - do 18 rokov  - muži

3. miesto    Samuel Chromiak

SZUŠ Brioso, Žilina    Anastázia Orolínová, DiS. art.

V. kategória - do 25 rokov - ženy

Čestné uznanie    Dorota Anna Dojčanová 

 ZUŠ M. Ruppeldta, Bratislava    Mgr. art. Ján Vaculík, ArtD.

V. A kategória - do 25 rokov - muži

3. miesto    Adam Bielik

ZUŠ J. Kresánka, Bratislava    Emília Poláková

 

3. miesto    Gabriel Kunder

ZUŠ Košice    Eulalia Brecherová, DiS. art.


Cena Miloša Ruppeldta za interpretáciu skladby slovanského autora

Klára Šillo    ZUŠ Senec     Eva Casanova, DiS. art.

 

Cena Oľgy Trebitschovej za najlepší umelecký prejav

Michaela Vrábliková   ZUŠ Hálkova, Bratislava  Mgr. art. Stanislava Maggioni, ArtD.

 

Cena za najlepší klavírny sprievod    

Ladislav Znám    ZUŠ Košice

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (32).jpg