Titulná stránka » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta » Výsledky súťaže spev 2019

"Dni Miloša Ruppeldta"

11. ročník súťaže základných umeleckých škôl

4. december 2019

Súťaž  v sólovom  klasickom speve

I. kategória - do 9 rokov

1. miesto Lara Ďurove ZUŠ Bernolákova Košice Mgr. Zlata Vondrová

2. miesto Sebastián Molnár ZUŠ Senec Eva Casanova, DiS. art.

2. miesto Veronika Juríková ZUŠ Zlaté Moravce Soňa Meňhertová

3. miesto Júlia Lecká ZUŠ Levice Mgr. art. Katarína Skackalová

3. miesto Nina Ližbetin ZUŠ Senec Eva Casanova, DiS. art.

Čestné uznanie Zuzana Brutovská ZUŠ Gbely Ivana Polachová, DiS. art.

Čestné uznanie Valentína Čunderlíková ZUŠ Bernolákova Košice Mgr. Mária Hrehová

Čestné uznanie Nela Ančicová ZUŠ E. Suchoňa Pezinok Mgr. Eva Rossenberger, DiS. art.

Čestné uznanie Dominika Sochnová

ZUŠ J. Kowalského Bratislava Mgr. art. Veronika Pažítková Veselková

II. kategória - do 12 rokov

1. miesto Zara Bánová ZUŠ Zlaté Moravce Soňa Meňhertová

2. miesto Jozef Václavík ZUŠ Šaľa Mgr. art. Jana Kárasová, DiS. art.

2. miesto Hana Udvardiová ZUŠ Nové Zámky Zoja Balková

3. miesto Lea Vajdová ZUŠ Levice Mgr. art. Katarína Skackalová

3. miesto Šimon Šinko ZUŠ Senica Mgr. Eva Poláková

Čestné uznanie Marek Vráblik ZUŠ Hálkova Bratislava Mgr. art. Eva Plesníková, PhD.

Čestné uznanie Linda Tóthová ZUŠ Levice Mgr. art. Katarína Skackalová

Čestné uznanie Eva Kovařová ZUŠ Šaľa Mgr. art. Jana Kárasová, DiS. art.

Čestné uznanie Matej Cyprián ZUŠ Exnárova Bratislava Mgr. Viktória Leško

III. kategória - do 15 rokov

1. miesto Viliam Kozánek ZUŠ Púchov Eva Žatková

2. miesto Patrícia Ivácková ZUŠ Senica Mgr. Katarína Kružíková

2. miesto Michaela Vrábliková ZUŠ Hálkova 

Bratislava Mgr. art. Eva Plesníková, PhD.

3. miesto Miriam Václavíková ZUŠ Šaľa Mgr. art. Jana Kárasová, Dis.art.

3. miesto Emma Nagy ZUŠ Levice Mgr. art. Katarína Skackalová

Čestné uznanie Lucia Časová ZUŠ Senica Mgr. Eva Poláková

Čestné uznanie Klára Šillo ZUŠ Senec Eva Casanova, DiS.art.

Čestné uznanie Sarah Beľanová ZUŠ Bernolákova 

Košice Eulalia Brecherová, DiS.art.

Čestné uznanie Frederik Hladký ZUŠ J. Albrechta 

Bratislava Mgr. Ľubica Halová

IV. kategória - do 18 rokov  - ženy

1. miesto Katarína Sadloňová ZUŠ Senica Mgr. Anna Praskačová

2. miesto Tünde Lucskayová ZUŠ Bernolákova

Košice Mgr. Zlata Vondrova

3. miesto Cathleen Bodo ZUŠ Zlaté Moravce Soňa Meňhertová

Čestné uznanie Johana Kováčová ZUŠ J. Rosinského Nitra Erika Lacová, DiS.art.

Čestné uznanie Aida Pavla Gevorgyan ZUŠ F. Oswalda Bratislava Bc. Vanda Demčková

IV. kategória - do 18 rokov  - muži

3. miesto Jozef Lauko ZUŠ Zlaté Moravce Mgr. Zuzana Molnárová, DiS. art.

Čestné uznanie Milan Gerič ZUŠ Senec Eva Casanova, DiS. art.

V. kategória - do 25 rokov 

2. miesto Valéria Melnyková ZUŠ M. Ruppeldta Mgr. art. Denisa Šlepkovská

Čestné uznanie Viktor Chrisov ZUŠ Nové Zámky Zoja Balková

Súťaž  v sólovom klasickom speve – MIMORIADNE OCENENIA

Cena Miloša Ruppeldta 

za interpretáciu skladby slovanského autora

Lara Ďurove ZUŠ Bernolákova Košice I. Mgr. Zlata Vondrová

Cena Oľgy Trebitschovej  za najlepší umelecký prejav

Jozef Václavík ZUŠ Šaľa II. Mgr. art. Jana Kárasová, DiS. art.

Cena predsedníčky poroty  za perspektívny vokálny prejav

Viliam Kozánek ZUŠ Púchov III. Eva Žatková

Cena za najlepší klavírny sprievod

Natália Mesárová ZUŠ F. Schuberta Želiezovce

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (30).jpg