Titulná stránka » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta » Výsledky súťaže spev 2014

Dni Miloša Ruppeldta

6. ročník súťaže základných umeleckých škôl

Sólový klasický spev - 3. december 2014

I. kategória - do 9 rokov

Umiestnenie

Meno súťažiaceho

Názov školy

Meno pedagóga

1. miesto

FilipTonka

ZUŠ

Zlaté Moravce

Soňa Meňhertová

2. miesto

Pavol Gašpar

ZUŠ Senica

Mgr. Anna Praskačová

2. miesto

Simona Havranová

ZUŠ

Zlaté Moravce

Mgr. Zuzana Hudecová Molnárová

3. miesto

Natália Svatá

ZUŠ Senica

Mgr. Katarína Kružíková

3. miesto

Emma Nagy

ZUŠ Levice

Mgr. art. Katarína Bandryová

Čestné uznanie

Valentína Batka

ZUŠ Svätý Jur

Mgr. Ľubica Špačková

Čestné uznanie

Petra Krajčová

ZUŠ Piešťany

PaedDr. Katarína Petrovičová

 

II. kategória - do 12 rokov

Umiestnenie

Meno súťažiaceho

Názov školy

Meno pedagóga

1. miesto

Tünde Lucskayová

ZUŠ Bernolákova Košice

Mgr. Zlata Vondrová

2. miesto

Katrin Klobučníková

ZUŠ Nové Zámky

Mgr. Blanka Mellenová

2. miesto

Nina Valentová

ZUŠ Svätý Jur

Mgr. Ľubica Špačková

3. miesto

Richard Ciller

ZUŠ E. Suchoňa Pezinok

Mgr. Eva Rosenberger

3. miesto

Dorota Anna Dojčanová

ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava

Mgr. Martina Zaťková

Čestné uznanie

Simon Molnár

ZUŠ Senec

Eva Casanova

Čestné uznanie

Viktória Bračíková

ZUŠ Piešťany

PaedDr. Katarína Petrovičová

 

III. kategória - do 15 rokov

Umiestnenie

Meno súťažiaceho

Názov školy

Meno pedagóga

1. miesto

Martina Fecková

ZUŠ Hálkova Bratislava

Mgr. art. Eva Plesníková, PhD.

2. miesto

Caroline Bodo

ZUŠ

Zlaté Moravce

Soňa Meňhertová

2. miesto

Dominik Farský

ZUŠ Šaľa

Henrieta Záležalová

3. miesto

Kristína Froncová

ZUŠ Daliborovo nám. Bratislava

Bc. Vanda Demčáková

3. miesto

Ema Karasová

ZUŠ Šaľa

Henrieta Záležalová

Čestné uznanie

Zuzana Polašková

ZUŠ E. Suchoňa Pezinok

Mgr. Eva Rosenberger

Čestné uznanie

Natália Noskovičová

ZUŠ E. Suchoňa Pezinok

Mgr. Eva Rosenberger

 

IV. kategória - do 18 rokov (dievčatá)

Umiestnenie

Meno súťažiaceho

Názov školy

Meno pedagóga

1. miesto

neudelené

2. miesto

Karolína Krigovská

ZUŠ Senec

Eva Casanova

2. miesto

Natália Švecová

ZUŠ

Zlaté Moravce

Soňa Meňhertová

3. miesto

Kristína Supeková

ZUŠ

Nové Zámky

Mgr. Blanka Mellenová

3. miesto

Agnes Mináriková

ZUŠ Senec

Eva Casanova

Čestné uznanie

Luca Balogh

ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava

Mgr. art. Ján Vaculík ArtD.

Čestné uznanie

Hajnalka Bognárová

ZUŠ Šaľa

Henrieta  Záležálová

Čestné uznanie

Helena Zsilinszká

ZUŠ Senec

Eva Casanova

 

IV. kategória - do 18 rokov (chlapci)

Umiestnenie

Meno súťažiaceho

Názov školy

Meno pedagóga

1. miesto

neudelené

2. miesto

Lukáš David

ZUŠ J. Rosinského Nitra

Ján Konárek

3. miesto

Matúš Mayer

ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava

PhDr. Klára Schlosserová

3. miesto

Ján Farský

ZUŠ Šaľa

Henrieta Záležalová

 

V. kategória - do 25 rokov

Umiestnenie

Meno súťažiaceho

Názov školy

Meno pedagóga

1. miesto

neudelené

2. miesto

Marek Tirpák

ZUŠ Bernolákova Košice

Mgr. Zlata Vondrová

3. miesto

Goran Janík

ZUŠ Zlaté Moravce

Mgr. Zuzana Hudecová Molnárová

Čestné uznanie

Blažena Kozolková

ZUŠ Zlaté Moravce

Mgr. Zuzana Hudecová Molnárová

Čestné uznanie

Lukáš Mayer

ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava

Mgr. art. Ján Vaculík, ArtD.

 

Mimoriadne ocenenia:

Cena za najlepší klavírny sprievod:

Ľubica Lastovicová – ZUŠ Zlaté Moravce

 

Cena Miloša Ruppeldta za interpretáciu slovanského skladateľa

Katrin Klobučníková – ZUŠ Nové Zámky

 

Cena Oľgy Trebitschovej za najlepší umelecký prejav

Filip Tonka – ZUŠ Zlaté Moravce

 

Laureát súťaže Dni Miloša Ruppeldta

Filip Tonka – ZUŠ Zlaté Moravce

Cena pre pedagóga za prípravu laureáta súťaže

Soňa Meňhertová – ZUŠ Zlaté Moravce


Výsledky na stiahnutie

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (18).jpg