Titulná stránka » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta » Výsledky súťaže v sólovom speve 2011

"Dni miloša Ruppeldta"
3. ročník súťaže základných umeleckých škol
2. december 2011


Súťaž  v sólovom  klasickom speve

 

Mimoriadne ocenenia:

Cena Miloša Ruppeldta za interpretáciu slovanského autora

Alžbeta Trgiňová

ZUŠ J. Kresánka, Bratislava

za interpretáciu piesne B. Martinů

 

Cena Oľgy Trebitschovej za najlepší umelecký prejav

Ivana Solmošiová

ZUŠ Levice

Cena za najlepší klavírny sprievod

Mgr. art. Veronika Boldišová

ZUŠ Levice

 

I. kategória - do 9 rokov1. miesto

Katrin Klobučníková

 ZUŠ Nové Zámky, ped. Mgr.Blanka Mellenová


2. miesto

Ema Jurčišinová

ZUŠ Hálkova Bratislava, ped. Miroslava Matejdesová


3. miesto

Viktória Mikušová

ZUŠ Senica. ped. Mgr. Anna Práskačová


3. miesto

Mária Valentová

ZUŠ Ľ. Rajtera Bratislava, ped. PaedDr. Gabriela Balažovičová

 

Čestné uznanie

Simon Molnár

ZUŠ Senec, ped. Eva Casanova


Čestné uznanie

Michaela Šuchterová

ZUŠ Šahy, ped. Mgr. Angela Michňová


Čestné uznanie

Simona Augustovičová

ZUŠ Hálkova Bratislava, ped. Anna Štefániková

 

II. kategória - do 12 rokov1. miesto

Ivana Solmošiová

ZUŠ Levice, ped. Mgr. Angela Michňová


2. miesto

Mária Galambosová

ZUŠ Senec, ped. Eva Casanova


3. miesto

Juraj Sopko

ZUŠ J. Kresánka Bratislava, ped. Viera Kordošová


3. miesto

Martin Janšák

ZUŠ Senica. ped. Mgr. Anna Praskačová


Čestné uznanie

Noémi Balážová

ZUŠ Franza Schuberta Želiezovce, ped. Mgr. art. Diana Horváthová


Čestné uznanie

Lívia Klačanská

ZUŠ Hálkova Bratislava, ped. Mgr.art. Eva Plesníková


Čestné uznanie

Diana Ristová

ZUŠ J. Kresánka Bratislava, ped. Emília Poláková


Čestné uznanie

Katarína Kakašová

ZUŠ Senec, ped. Mgr. art. Zuzana Szabó

 

III. kategória - do 15 rokov2. miesto

Peter Wurczer

ZUŠ Nové Zámky, ped. Mgr. Blanka Mellenová


3. miesto

Orsolya Janszová

ZUŠ Ferenca Liszta Štúrovo. ped. Mgr. Rolanda Hanza


Čestné uznanie

Adam Poláček ZUŠ Senec, ped. Eva Casanova


Čestné uznanie

Agnesa Mináriková  ZUŠ Senec, ped. Eva Casanova

 

IV. kategória - do 18 rokov / dievčatá2. miesto

Alžbeta Trgiňová

ZUŠ J. Kresánka. ped. Mgr. art Marianna Hochelová


2. miesto

Veronika Sedláčková ZUŠ Senica, ped. Eva Poláková


Čestné uznanie Diana Casanova

ZUŠ Senec, ped. Eva Casanova


Čestné uznanie

Bereniké Sebőková

ZUŠ Dunajská Streda, ped. Barbora Némethová

 

IV. A kategória - do 18 rokov / chlapci


2. miesto

Jozef Morvai

ZUŠ Šahy, ped. Mgr. Angela Michňová


3. miesto

Erik Michálek

ZUŠ Senica, ped. Eva Poláková

 

V. kategória - do 25 rokov / ženy

1. miesto

Andrea Chromíková

 ZUŠ J. Kresánka Bratislava, ped. Mgr. art Marianna Hochelová


2. miesto

Nora Hutňanová

ZUŠ J. Kresánka Bratislava, ped. Emília Poláková


3. miesto

Katalin Béres

ZUŠ M. Ruppeldta  Bratislava, ped. Gabriela Mendelová

 

V. A kategória - do 25 rokov / muži


1. miesto

József Szalma

 ZUŠ Šahy, ped. Mgr. Angela Michňová 

 

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (4).jpg