Titulná stránka » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta » Výsledky súťaže pre klavírne duá 2009

Výsledky súťaže v komornej hre pre klavírne duá

 

I.  kategória

1.  miesto:     Jonáš Boroš Jakub Boroš

ZUŠ M. Ruppeldta, Bratislava

1. miesto: Petra Janegová Anna Babčanová

ZUŠ J. Rosisnkého, Nitra

2. miesto:    Veronika Yungová Johanka Yungová

ZUŠ M. Ruppeldta, Bratislava

II.  kategória

3. miesto: Barbora Gáspárová Kristína Gáspárová

ZUŠ M. Ruppeldta, Bratislava

III.  kategória

3. miesto       xxxxxx xxxxxxx Adam Kasala

ZUŠ L. Mokrého, Topoľčany

1.miesto        Júlia Novosedlíková  Samuel Pažický

ZUŠ M. Ruppeldta, Bratislava

IV.  kategória

2.miesto:    Iris Marina Wefers Matej Poliak

ZUŠ M. Ruppeldta, Bratislava

 

Mimoriadne ocenenia:

Cena Miloša Ruppeldta za interpretáciu skladby J. N. Hummela

Júlia Novosedlíková  Samuel Pažický

ZUŠ M. Ruppeldta, Bratislava

Cena Oľgy Trebitschovej za najlepší umelecký prejav v skladbe R. Schumanna

Iris Marina Wefers  Matej Poliak

ZUŠ M. Ruppeldta, Bratislava

Zvláštna cena poroty za predvedenie skladby V. Lejska

xxxxxx xxxxxxx  Adam Kasala

ZUŠ L. Mokrého, Topoľčany

Júlia Novosedlíková Samuel  Pažický

ZUŠ M. Ruppeldta, Bratislava

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (22).jpg