Titulná stránka » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta » Výsledky súťaže pre klavírne duá 2021

"Dni Miloša Ruppeldta" - online

XIII. ročník súťaže základných umeleckých škôl - 7. december 2021

Súťaž v komornej hre pre klavírne duá

I. kategória – do 12 rokov vrátane

1. miesto

Nikol Bacigálová
Liliana Sovičová

Základná umelecká škola Jána Albrechta, Bratislava

Pedagóg: Mgr. art. Jana Majerová, PhD.


2. miesto

Sophia Chabroňová
Júlia Vymislická

Základná umelecká škola Senica

Pedagóg: Mgr. Zuzana Janovičová


2. miesto

Linda Rohoňová
Nina Jankovýchová

Základná umelecká škola Senica

Pedagóg: Mgr. Ľubica Mikušová


3. miesto

Linda Balažovičová
Eliáš Lacika

Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Topoľčany

Pedagóg: Oľga Kovalčíková


II. kategória - do 15 rokov vrátane

1. miesto

Zoia Gladyshkova-Gukova
Ivan Gladyshkov-Gukov

Základná umelecká škola Exnárova 6, Bratislava

Pedagóg: Mgr. art. Zita Sopková, ArtD.


3. miesto

Ester Popiková
Juliana Kristína Majlingová

Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Bratislava

Pedagóg: Mgr. Magdaléna Šperkerová


III. kategória - do 18 rokov vrátane

3. miesto

Eva Zoja Nurilov
Dominika Csóková

Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Bratislava

Pedagóg: Mgr. Magdaléna Šperkerová


Cena Miloša Ruppeldta za interpretáciu  skladby slovanského autora

Sophia Chabroňová
Júlia Vymislická

Základná umelecká škola Senica

Pedagóg: Mgr. Zuzana Janovičová


Cena Oľgy Trebitschovej za najlepší umelecký prejav

Zoia Gladyshkova-Gukova
Ivan Gladyshkov-Gukov

Základná umelecká škola Exnárova 6, Bratislava

Pedagóg: Mgr. art. Zita Sopková, ArtD.


Laureát súťaže Dni Miloša Ruppeldta

Zoia Gladyshkova-Gukova
Ivan Gladyshkov-Gukov

Základná umelecká škola Exnárova 6, Bratislava

Pedagóg: Mgr. art. Zita Sopková, ArtD.

 

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (15).jpg