Titulná stránka » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta » Výsledky súťaže pre klavírne duá 2013

"Dni Miloša Ruppeldta"
5. ročník súťaže základných umeleckých škol
3. december 2013

Súťaž v komornej hre pre klavírne duá


I. kategória - do 12 rokov

 

1. miesto Lejla Drvenica Vildana Drvenica ZUŠ Bernolákova Košice Mgr. Iveta Foltinová

2. miesto Mathilda Filová Anna Pálinkásová ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava Mária Samarjayová


3. miesto Natália Gašparovská Mária Gaburová ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava Brigita Beláková


Čestné uznanie Andrea Takácsová Damián Križan ZUŠ Sládkovičovo Mgr. art. Andrea Takácsová, ArtD.

Čestné uznanie Aneta Andraščíková Samuel Benko ZUŠ Bernolákova Košice Mgr. Lenka Kučerová


Čestné uznanie Peter Batka Alexander Feranec ZUŠ Svätý Jur Mgr. art. Andrea Guľasová

 

II. kategória - do 15 rokov

1. miesto Paulína Slivková Samuel Lambert ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava Mgr. art. Mária Blesáková


2. miesto Janka Budzelová Karolína Viselková ZUŠ Ľ. Mokrého Topoľčany Oľga Kovalčíková


3. miesto Anna Hollá Helena Krčméryová ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava Olívia Cvečková, Mgr. art. Zuzana Zamborská, ArtD.


Čestné uznanie Stella Ziffová Anna Vicianová ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava Mária Samarjayová

 

III. kategória - do 18 rokov


1. miesto Viera Duchoslavová Tomáš Duchoslav ZUŠ Istrijská Bratislava Mgr. art. Matej Vrábel


2. miesto Ekaterina Žukova Eva Kaprinayová ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava Mgr. art. Mária Blesáková


3. miesto Samuel Búlik Lívia Búliková ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica Mgr. Miroslava Miklošková


3. miesto Veronika Rečková Andrej Samuel Čermák ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava Mgr. Ružena Návojová

 

IV. kategória - do 25 rokov


1. miesto Matej Poliak Jakub Galád ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava Mgr. art. Mária Blesáková

2. miesto / / /
3. miesto / / /
Čestné uznanie / / /

Mimoriadne ocenenia:
Cena Miloša Ruppeldta za interpretáciu skladby :
M. Moszkowski: Polonéza h mol. op. 55
Paulína Slivková, Samuel Lambert - ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava

Cena Oľgy Trebitschovej za najlepší umelecký prejav
Viera Duchoslavová, Tomáš Duchoslav – ZUŠ Istrijská Bratislava

Laureát súťaže Dni Miloša Ruppeldta
Paulína Slivková, Samuel Lambert - ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava

Cena pre pedagóga za prípravu Laureáta súťaže
Mgr. art. Mária Blesáková - ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (16).jpg