Titulná stránka » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta » Výsledky súťaže pre dychové nástroje 2022

"Dni Miloša Ruppeldta"
XIV. ročník súťaže základných umeleckých škôl

30. november 2022
Súťaž  v sólovej hre na dychových nástrojoch

 

Porota:

predseda: Mgr. art. Katarína Dučai

člen: Mgr. art. Martina Lišková

člen: Mgr. art. Pavel Bubeníček


Hra na zobcovej flaute - I. kategória - do  8 rokov

 

1. miesto    Johana Matejková
    ZUŠ J. Kresánka, Bratislava       Mgr. art Jarmila Jurášová Šteigerová

2. miesto    Emma Ion
    ZUŠ Pezinok       Mgr. Ivana Fülöpová

3. miesto    Anna Bučka
    SZUŠ ART PEGAS, Nitra        Katarína Hlubovičová

3. miesto    Alica Pochylá
    ZUŠ Gbely      Mgr. Alexandra Balgová, PhD.

Čestné uznanie    Ema Dluhá
   ZUŠ J. Kowalského, Bratislava      Mgr. art. Branislav Hóz, ArtD.

Čestné uznanie    Adrián Sklenka
    ZUŠ Senec       Róbert Madarász, DiS. art.

Čestné uznanie    Tomáš Pongrácz
    SZUŠ Jánoš, Ružomberok       Bc. Terézia Timková, DiS. art.

 

Hra na zobcovej flaute - II. kategória - do 11 rokov

2. miesto    Bence Csakvári
    ZUŠ MA, Šahy      Mgr. Stella Bartman, DiS. art. 

3. miesto    Diana Koprlová
ZUŠ Senica       Mgr. Zlatica Hluchá

Čestné uznanie    Natália Brezinová
    ZUŠ Pezinok       Mgr. Ivana Fülöpová

Čestné uznanie    Nina Vančová
    ZUŠ Miloša Ruppeldta, Bratislava    Bc. Tatiana Ogurčáková


Hra na zobcovej flaute - III. kategória - do 15 rokov

2. miesto    Lúcia Mokso
    ZUŠ Šahy       Mgr. art. Hedviga Makovínyiová

2. miesto    Nataša Kerteszová
    SZUŠ Via arto, Humenné       Mgr. Mária Rišková, DiS. art.

Čestné uznanie    Tamara Milatová
    ZUŠ Miloša Ruppeldta, Bratislava       Mgr. art. Eva Uličná

Čestné uznanie    Ria Karafová
   SZUŠ Via arto, Humenné       Mgr. Mária Rišková, DiS. art.

 

Hra na zobcovej flaute - IV. kategória - do 18 rokov

 

1. miesto    Zuzana Reiffersová
    ZUŠ M. Schneidera-Trnavského, Trnava        Mgr. Dominika Micháliková, DiS. art.

2. miesto    Margaréta Hvozdíková
    ZUŠ J. Rosinského, Nitra       Mgr. Lívia Žilineková, PhD.

 

 

Súťaž  v sólovej hre na dychových nástrojoch 

Hra na drevených dychových nástrojoch - I. kategória (do 13 rokov)

1. miesto    Liam Senan Gurbaľ
    ZUŠ Senec       Mgr. art. Barnabás Kollárik

2. miesto    Jozef Luptáčik
    ZUŠ J. Kresánka, Bratislava       Mgr. art. Jarmila Jurášová Šteigerová

2. miesto    Theodor Šebesta
    ZUŠ J. Kresánka, Bratislava        Mgr. art. Matúš Veľas

3. miesto    Žofia Antalová
    ZUŠ J. Rosinského, Nitra      Mgr. Magdaléna Smolinská

Čestné uznanie    Juraj Hvozdík
   ZUŠ J. Rosinského, Nitra       Bc. Lukáš Považan

 

Hra na drevených dychových nástrojoch - II. kategória (do 15 rokov)

1. miesto    Laura Romanová
    ZUŠ J. Rosinského, Nitra       Mgr. art. Hajnalka Varga

2. miesto    Malka Ester Šebestová
    ZUŠ Miloša Ruppeldta, Bratislava     Mgr. art. Eva Uličná

2. miesto    Nela Harmanová
    ZUŠ J. Kresánka, Bratislava     Mgr. art. Jarmila Jurášová Šteigerová

3. miesto    Sára Filipovičová
    ZUŠ Gbely     Lucia Gálová, DiS. art.

 

Hra na drevených dychových nástrojoch - III. kategória (do 18 rokov)

1. miesto    Rudolf Kusý  

ZUŠ Hálkova, Bratislava        Mgr. art. František Orem

2. miesto    Vladimír Lichvár
    ZUŠ J. Kresánka, Bratislava      Mgr. art. Jarmila Jurášová Šteigerová

3. miesto    Dorina Varga
ZUŠ J. Rosinského, Nitra     Mgr. art. Hajnalka Varga

 

Hra na drevených dychových nástrojoch - IV. kategória (do 25 rokov)

Čestné uznanie   Dóra Kosztra
ZUŠ Dunajská streda    Mgr. Zuzana Bazsó Horváthová, DiS. art.

 

 

Súťaž  v sólovej hre na dychových nástrojoch

 
Hra na plechových dychových nástrojoch - I. A kategória (do 15 rokov)


1. miesto    Andrej Varga
    ZUŠ Bernolákovo    Roman Hudec Dis.art.

2. miesto    Samuel Klučarik
    ZUŠ Istrijská, Bratislava    Mgr. Vladimír Dianiška

2. miesto    Filip Gago
    ZUŠ Nemšová      Vladimír Vavro

3. miesto    Nikolas Kukla
ZUŠ Nemšová        Lubomír Michalec, DiS. art.

3. miesto    Michal Grabec
    ZUŠ Nemšová      Lubomír Michalec, DiS. art.

Čestné uznanie    Lucia Vinarčíková
    ZUŠ Bernolákovo    Roman Hudec Dis.art.

Čestné uznanie    Michal Šoltis
ZUŠ Istrijská, Bratislava      Mgr. Ľubomír Horák

Čestné uznanie    Adam Pavelka
    ZUŠ J. Kowalského, Bratislava      Mgr. art. Branislav Hóz, ArtD.

Čestné uznanie    Matej Dočkal
SZUŠ ARTIMO, Malinovo       Karol Sipos, DiS. art.

Čestné uznanie    Adrian Múdry
ZUŠ Nemšová      Lubomír Michalec, DiS. art.

Čestné uznanie    Petra Blunárová
ZUŠ Rajec       Mgr. art. Juraj Hodas

 

 

Hra na plechových dychových nástrojoch - II. A kategória (do 18 rokov)

1. miesto       Timotej Bajtay
    ZUŠ Hálkova, Bratislava       Mgr. art. Pavel Bubeníček

2. miesto      Šimon Škrabana
    ZUŠ Istrijská, Bratislava      David Krajčí

  

                              Mimoriadne ocenenia                             


Cena Miloša Ruppeldta 
za interpretáciu  skladby slovanského autora    

Margaréta Hvozdíková     ZUŠ J. Rosinského, Nitra      Mgr. Lívia Žilineková, PhD.

 

Cena Oľgy Trebitschovej za najlepší umelecký prejav    

Bence Csakváry     ZUŠ MA, Šahy     Mgr. Stella Bartman, DiS. art.

Cena za najlepší klavírny sprievod    

Mgr. art. Xénia Šuleř-Maskalíková    ZUŠ Hálkova, Bratislava

      
Laureát súťaže Dni Miloša Ruppeldta    

Rudolf Kusý    ZUŠ Hálkova, Bratislava    Mgr. art. František Orem


Cena  pre pedagóga  za prípravu laureáta súťaže    

Mgr. art. František Orem    ZUŠ Hálkova, Bratislava   

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (3).jpg