Titulná stránka » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta » Výsledky súťaže klavírne duá 2019

"Dni Miloša Ruppeldta"

11. ročník súťaže základných umeleckých škôl

3. december 2019

Súťaž  v komornej hre pre klavírne duá

I. kategória  - do 12 rokov

1. miesto Silvia Sýkorová Ondrej Sýkora     

ZUŠ Senica Mgr. Ľubica Mikušová

2. miesto Nina Jankovýchová Ondrej Sýkora

ZUŠ Senica Mgr. Ľubica Mikušová

3. miesto Juliana Kristína Majlingová Ester Popíková ZUŠ M. Ruppeldta

Mgr. Magdaléna Šperkerová

3. miesto Lara Čalfová Hana Kalabová ZUŠ M. Ruppeldta

Mgr. Ružena Návojová

Čestné uznanie David Pašš Sahat Immanuel Sarumpaet

ZUŠ M. Ruppeldta Mgr. art. Zuzana Zamborská, ArtD.

Čestné uznanie Bianka Biháryová Tímea Čerňanská

ZUŠ M. Ruppeldta Mária Samarjayová

Čestné uznanie Eva Zoya Nurilová Liliana Rybánska

ZUŠ M. Ruppeldta Mgr. Magdaléna Šperkerová

Čestné uznanie Vivien Schlosser Imre Schlosser

ZUŠ M. Ruppeldta Mária Samarjayová

II. kategória - do 15 rokov

1. miesto Matú Sivoň Alica Záhumenská

ZUŠ Senica Mgr. Ľubica Mikušová

2. miesto Michal Miklovič Michal Šimon Hradský

ZUŠ M. Ruppeldta Mgr. art. Mária Blesáková

2. miesto Jakub Smiček Martin Smiček

ZUŠ M. Ruppeldta Mgr. art. Mária Blesáková

3. miesto Matej Stanislav Daniel Buday

ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica Mgr. Miroslava Miklošková, Dis.art.

Čestné uznanie Lucia Lea Mišunová Ema Elizabeth Mišunová

ZUŠ M. Ruppeldta Mgr. Ružena Návojová

III. kategória - do 18 rokov

1. miesto Magdaléna Gabániová Katarína Mlynárčiková

ZUŠ Bernolákova Košice Mgr. Marta Juraševská

2. miesto Alexandra Ivasenková Lucia Ficeriová

ZUŠ Bernolákova Košice Mgr. Iveta Foltinová PaedDr. Mária Hollá

Súťaž  v komornej hre pre klavírne duá – MIMORIADNE OCENENIA

Cena Miloša Ruppeldta za interpretáciu skladby Ivana Paríka

Silvia Sýkorová Ondrej Sýkora

ZUŠ Senica I. Mgr. Ľubica Mikušová

Cena Oľgy Trebitschovej za najlepší umelecký prejav

Magdaléna Gabaniová Katarína Mlynárčiková

ZUŠ  Bernolákova Košice III. Mgr. Marta Juraševská

Laureát súťaže  Dni Miloša Ruppeldta

Magdaléna Gabaniová Katarína Mlynárčiková

ZUŠ Bernolákova Košice III. Mgr. Marta Juraševská

Cena za prípravu pre pedagóga za laureáta súťaže

Magdaléna Gabaniová Katarína Mlynárčiková

ZUŠ Bernolákova Košice III. Mgr. Marta Juraševská

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť Eduard Vizvári