Titulná stránka » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta » Výsledky súťaže dychové nástroje 2020

"Dni Miloša Ruppeldta"
12. ročník súťaže základných umeleckých škôl - 3. december 2020
Súťaž  v sólovej hre na dychových nástrojoch

Súťaž v sólovej hre na dychových nástrojoch

Porota:

predseda: Mgr. art. Marta Braunsteinerová

člen: Mgr. art. Katarína Dučai

člen: Mgr. Vladimír Dianiška


Hra na zobcovej flaute - I. kategória - do  8 rokov

1. miesto    Daniel Široký
    ZUŠ Exnárova 6, Bratislava    Mgr.art Ján Mazán

2. miesto    Stela Michaela Kocanová
    ZUŠ Márie Hemerkovej, Košice    Mária Macáková, DiS. art.

3. miesto    Tamara Kelecsényiová
    Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Bratislava    Bc.Tatiana Ogurčáková

3. miesto    Tereza  Brožová
    Súkromná základná umelecká škola Jánoš Ružomberok    Bc. Terézia Timková

Čestné uznanie    Matej Švač
    Súkromná základná umelecká škola Ružová dolina    Bc. Mirtill Karcsai

Hra na zobcovej flaute - II. kategória - do 11 rokov

1. miesto    Dorota Mešková
    ZUŠ sv. Cecílie Bratislava    Eva Hrušková

2. miesto    Viktor Shkurko
    ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova Bratislava    Mgr. Iveta Jašková, 

2. miesto    Tibor Tišťan
    Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta Bratislava     Mgr. art. Eva Uličná

3. miesto    Tamara Milatová
    Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta Bratislava    Bc.Tatiana Ogurčáková

Čestné uznanie    Anna Podolinská
    Základná umelecká škola Istrijská, Bratislava    Mgr. Sylvia Duchoslavová

Čestné uznanie    Tabita Natália Žáčik
    Základná umelecká škola Istrijská, Bratislava    Mgr. Barbora Podolinská

Čestné uznanie    Margareta Coralie Shepperd
    Súkromná základná umelecká škola Ružová dolina, Bratislava    Bc. Mirtill Karcsai

Súťaž  v sólovej hre na dychových nástrojoch
Hra na zobcovej flaute - III. kategória - do 15 rokov

1. miesto    Margaréta Hvozdíková
    Základná umelecká škola Jozefa Rosinského, Nitra    Mgr. Lívia Žilineková, PhD.

2. miesto    Malka Ester Šebestová
    Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta Bratislava    Bc.Tatiana Ogurčáková

Súťaž  v sólovej hre na dychových nástrojoch 
Hra na drevených dychových nástrojoch - I. kategória (do 13 rokov)

2. miesto    Oliver Gombkötő
    ZUŠ Zvolen    Mgr.art. Martin Černák

3. miesto    Vilma Černá
    ZUŠ Márie Hemerkovej Košice    Mária Macáková, DiS. art.

Súťaž  v sólovej hre na dychových nástrojoch 
Hra na drevených dychových nástrojoch - II. kategória (do 15 rokov)

1. miesto    Hana Hvozdíková
    Základná umelecká škola Jozefa Rosinského, Nitra    Lívia Žilineková, Mgr., PhD.

2. miesto    Amália Bortáková
    ZUŠ Márie Hemerkovej Košice    Mária Macáková, DiS. art.

3. miesto    Iveta Bacigálová
    Základná umelecká škola Istrijská, Bratislava    Sarah Šteffeková, Dis.art.

Čestné uznanie    Amália Šmálová
    ZUŠ Exnárova Bratislava    Mgr.art Ján Mazán

Súťaž  v sólovej hre na dychových nástrojoch 
Hra na drevených dychových nástrojoch - III. kategória (do 18 rokov)

1. miesto    Michal Kabát
    Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta
Bratislava    prof. Alexander Stepanov

3. miesto    Johanka Jakubíková
    ZUŠ sv. Cecílie Bratislava    Eva Hrušková

3. miesto    Drahomíra Držíková
    ZUŠ Nitrianske Pravno    Mária Blahová, DiS. art.

Súťaž  v sólovej hre na dychových nástrojoch 
Hra na drevených dychových nástrojoch - IV. kategória (do 25 rokov)

1. miesto    Michal Miklovič
    Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta Bratislava    prof. Alexander Stepanov

Čestné uznanie    Michaela Jakabová
    Súkromná základná umelecká škola Jánoš Ružomberok    Bc. Terézia Timková

Súťaž  v sólovej hre na dychových nástrojoch 
Hra na plechových dychových nástrojoch - I. A kategória (do 15 rokov)

1. miesto    Andrej Varga
    ZUŠ Bernolákovo    Roman Hudec Dis.art.

2. miesto    Timotej  Števove
    ZUŠ Bernolákovo    Roman Hudec, DiS.art.

2. miesto    Šimon Dobeš
    Základná umelecká škola Rajec    Mgr.art. Juraj Hodas

3. miesto    Petra Blunárová
    Základná umelecká škola Rajec    Mgr.art. Juraj Hodas

Čestné uznanie    Lucia Vinarčíková
    ZUŠ Bernolákovo    Roman Hudec Dis.art.

Čestné uznanie    Ema Blunárová
    Základná umelecká škola Rajec    Mgr.art. Juraj Hodas

Čestné uznanie    Róbert Varga
    ZUŠ Júliusa Kowalského Bratislava    Mgr. art. Branislav Hóz, ArtD.

Súťaž  v sólovej hre na dychových nástrojoch 
Hra na plechových dychových nástrojoch - II. A kategória (do 18 rokov)

2. miesto  Matej Kubík
    ZUŠ Kysucké Nové Mesto Štefan Zábojník Dis.art.

3. miesto Filip Szaksz
    ZUŠ Bernolákovo Roman Hudec, DiS.art.

Mimoriadne ocenenia


Cena Miloša Ruppeldta 
za interpretáciu  skladby slovanského autora    

Michal Miklovič ZUŠ Miloša Ruppeldta prof. Alexander Stepanov

Cena Oľgy Trebitschovej za najlepší umelecký prejav    

Hana Hvozdíková  ZUŠ J.Rosinského, Nitra Mgr. Lívia Žilineková, PhD.

Cena najmladšej účastníčke v hre na trúbku  

 Lucia Vinarčíková    ZUŠ Bernolákovo   Roman Hudec Dis.art.

Cena najmladšej účastníčke v hre na pozaune    

Ema Blunárová    ZUŠ Rajec    Mgr.art. Juraj Hodas

Cena za najlepší klavírny sprievod    

Mgr. Daniela Škottová    ZUŠ Bernolákovo

       
Laureát súťaže Dni Miloša Ruppeldta    

Margaréta Hvozdíková    ZUŠ J. Rosinského, Nitra   Mgr. Lívia Žilineková, PhD.


Cena  pre pedagóga  za prípravu laureáta súťaže    

Mgr. Lívia Žilineková, PhD.    ZUŠ J. Rosinského, Nitra

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (10).jpg