Titulná stránka » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta » Výsledky súťaže DMR 2016 - Spev

Dni Miloša Ruppeldta
8. ročník súťaže základných umeleckých škôl
Sólový klasický spev - 2. december 2016
I. kategória - do 9 rokov
Umiestnenie Meno súťažiaceho Názov školy Meno pedagóga
1. miesto Linda Tóthová ZUŠ Levice Mgr. art. Katarína Skackalová
2. miesto Vivien Földingová ZUŠ Nové Zámky Mgr. Zoja Balková
2. miesto Adela Hanzalíková ZUŠ Gbely Magdaléna Rafaelisová, DiS.art.
3. miesto Lea Vajdová ZUŠ Levice Mgr. art. Katarína Skackalová
3. miesto Natália Bolebruchová ZUŠ Gbely Magdaléna Rafaelisová, DiS. art.
Čestné uznanie Sarah Čeganová CZUŠ sv. Gorazda Vrbové Bc. Lenka Záhorcová
Čestné uznanie Hana Nejedlíková ZUŠ Šaľa Mgr. Anikó Sárkányová, DiS. art.
Čestné uznanie Tobiáš Fašanok ZUŠ Šaľa Mgr. Anikó Sárkányová, DiS. art.
Čestné uznanie Šimon Šinko ZUŠ Senica Bc. Eva Poláková, DiS. art.

II. kategória - do 12 rokov
Umiestnenie Meno súťažiaceho Názov školy Meno pedagóga
1. miesto Filip Tonka ZUŠ Zlaté Moravce Soňa Meňhertová
2. miesto Barbora Kudláčová ZUŠ Holíč Ľubomíra Pechová
2. miesto Kristína Forrová ZUŠ Šaľa Mgr. Henrieta Záležáková
3. miesto Sofia Fašanoková ZUŠ Šaľa Mgr. Anikó Sárkányová, DiS. art.
3. miesto Natália Svatá ZUŠ Senica Mgr. Katarína Kružíková
Čestné uznanie Liana Pechová ZUŠ Holíč Ľubomíra Pechová
Čestné uznanie Benjamín Stevin Davidson ZUŠ M. Ruppeldta
Bratislava Mgr. art. Ján Vaculík, ArtD.
Čestné uznanie Laura Buociková ZUŠ Svätý Jur Mgr. Ľubica Špačková
Čestné uznanie Viktória Bračíková ZUŠ Piešťany PaedDr. Katarína Petrovičová

III. kategória - do 15 rokov
Umiestnenie Meno súťažiaceho Názov školy Meno pedagóga
1. miesto Dušan Varga ZUŠ Senec Eva Casanova, DiS. art.
2. miesto Katarína Sadloňová ZUŠ Senica Mgr. Anna Praskačová
2. miesto Bianka Máthová ZUŠ Veľký Krtíš Mária Híves
3. miesto Alex Rehák ZUŠ Nové Zámky Mgr. Zoja Balková
3. miesto Martina Tomová ZUŠ Veľký Krtíš Mária Híves
Čestné uznanie Lea Acsaiová ZUŠ F. Schuberta
Želiezovce Mgr. art. Diana Horváthová
Čestné uznanie Johana Kováčová ZUŠ J. Rosinského
Nitra Mgr. Mária Mišunová
Čestné uznanie Nikola Okruhlicová ZUŠ Šaľa Bc. Jana Kárasová, DiS. art.
Čestné uznanie Natália Filová ZUŠ Senica Bc. Eva Poláková, DiS. art.

IV. kategória - do 18 rokov
Umiestnenie Meno súťažiaceho Názov školy Meno pedagóga
2. miesto Peter Vrba ZUŠ F. Schuberta Želiezovce Mgr. art. Diana Horváthová
3. miesto Caroline Bodo ZUŠ Zlaté Moravce Soňa Meňhertová
Čestné uznanie Barbora Nemčoková ZUŠ Veľký Krtíš Mária Híves

V. kategória - do 25 rokov
Umiestnenie Meno súťažiaceho Názov školy Meno pedagóga
1. miesto Katalin Gál ZUŠ Komárno Ružena Baloghová, DiS. art.
Čestné uznanie Hana Valachovičová ZUŠ Hálkova
Bratislava Mgr. art. Eva Plesníková, PhD.


"Dni Miloša Ruppeldta"
8. ročník súťaže základných umeleckých škôl
2. december 2016
MIMORIADNE OCENENIA - Súťaž v sólovom klasickom speve
Umiestnenie Meno súťažiaceho Názov školy Kategória Meno pedagóga
Cena Miloša Ruppeldta
za interpretáciu skladby Gabriel Suchý ZUŠ
Nové Zámky I. Mgr. art. Helga Varga Bach
Cena Oľgy Trebitschovej
za najlepší umelecký prejav Katalin Gál ZUŠ Komárno V. Ružena Baloghová, DiS. art.
Cena za najlepší
klavírny sprievod Filip Fejtl ZUŠ Hálkova Bratislava - -
Laureát súťaže
Dni Miloša Ruppeldta neudelený
Cena pre pedagóga
za prípravu laureáta súťaže
-

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (7).jpg