Titulná stránka » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta » Výsledky súťaže DMR 2016 - Dychové nástroje

Dni Miloša Ruppeldta
8. ročník súťaže základných umeleckých škôl
Sólová hra na dychových nástrojoch - 1. december 2016
Hra na zobcovej flaute - I. kategória do 9 rokov
Umiestnenie Meno súťažiaceho Názov školy Meno pedagóga
1. miesto Margaréta Hvozdíková ZUŠ J. Rosinského Nitra Mgr. Lívia Žilineková, PhD.
2. miesto Hana Markušová ZUŠ Daliborovo nám. Bratislava Mgr. art. Eliška Macháčková
3. miesto Ester Malka Šebestová ZUŠ M. Ruppeldta
Bratislava Anna Cibulková
3. miesto Viktória Polakovičová ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava Michaela Nováková
Čestné uznanie Sarah Saudreau ZUŠ Hálkova Bratislava Mgr. art. Ingrid Bubeníčková
Čestné uznanie Matyáš Casal ZUŠ J. Rosinského Nitra Mgr. art. Elena Briatková
Čestné uznanie Matúš Gieci ZUŠ Istrijská Bratislava Mgr. Barbora Podolínska
Čestné uznanie Laura Rodriguez ZUŠ Vrbenského Bratislava Milan Baďo, DiS. art.

Hra na zobcovej flaute - II. kategória do 11 rokov
Umiestnenie Meno súťažiaceho Názov školy Meno pedagóga
1. miesto Adam Hodolič ZUŠ M. Hemerkovej
Košice Mária Macáková, DiS. art.
2. miesto Dóra Zink ZUŠ Komárno Mgr. Eva Sýkorová, PhD.
2. miesto Hana Hvozdíková ZUŠ J. Rosinského
Nitra Mgr. Lívia Žilineková, PhD.
3. miesto Nina Kačurová ZUŠ J. Kresánka
Bratislava Peter Štrpka
3. miesto Oliver Hrubý ZUŠ J. Kresánka
Bratislava Peter Štrpka
Čestné uznanie Michaela Fraňová ZUŠ J. Kresánka
Bratislava Alena Janikovičová
Čestné uznanie Matúš Bob ZUŠ Komárno Mgr. Eva Sýkorová, PhD.
Čestné uznanie Martin Rybár ZUŠ Vrbenského Bratislava Milan Baďo, DiS. art.
Čestné uznanie Jindřich Láznička ZUŠ Hálkova
Bratislava Mgr. art. Richard Košický

Hra na zobcovej flaute - III. kategória - do 15 rokov
Umiestnenie Meno súťažiaceho Názov školy Meno pedagóga
1. miesto Veronika Soviarová ZUŠ sv. Cecílie
Bratislava Martina Lišková
2. miesto Stanislava Orlovská ZUŠ J. Melkoviča
Stará Ľubovňa Mgr. Peter Mosorjak
3. miesto Katarína Nedeľková ZUŠ sv. Cecílie
Bratislava Martina Lišková
3. miesto Niko Čársky ZUŠ J. Kresánka Bratislava Peter Štrpka
Čestné uznanie Andor Hoffman ZUŠ Nové Zámky Mgr. PhDr. Ladislav Dráfi, DiS. art.
Čestné uznanie Andrej Čerňanský ZUŠ J. Kresánka
Bratislava Peter Štrpka
Čestné uznanie Peter Kumančík ZUŠ Vrbenského Bratislava Milan Baďo, DiS. art.
Čestné uznanie Paulína Letková ZUŠ M. Ruppeldta
Bratislava Mgr. Jurij Blinov

Hra na zobcovej flaute - IV. kategória - do 18 rokov
Umiestnenie Meno súťažiaceho Názov školy Meno pedagóga
2. miesto Martina Fecková ZUŠ Hálkova
Bratislava Mgr. art. Richard Košický
3. miesto Patrícia Štefaničková ZUŠ Hálkova
Bratislava Mgr. art. Peter Orem

Hra na drevených dychových nástrojoch - I. kategória - do 13 rokov
Umiestnenie Meno súťažiaceho Názov školy Meno pedagóga
1. miesto Rudolf Kusý ZUŠ Hálkova
Bratislava Mgr. art. František Orem
2. miesto Michal Miklovič ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava prof. Alexander Stepanov, CSc.
3. miesto Marianna Degmová ZUŠ J. Kresánka
Bratislava Alena Janikovičová
3. miesto Teo Jan Majtan ZUŠ M. Ruppeldta
Bratislava prof. Alexander Stepanov, CSc.
Čestné uznanie Marianna Rajecová ZUŠ Bernolákovo Roman Hudec, DiS. art.
Čestné uznanie Terézia Škrabanová ZUŠ Istrijská
Bratislava Roman Hudec, DiS. art.
Čestné uznanie Natali Drubits ZUŠ F. Liszta
Štúrovo Jozef Kurina, DiS. art.

Hra na drevených dychových nástrojoch - II. kategória - do 15 rokov
Umiestnenie Meno súťažiaceho Názov školy Meno pedagóga
1. miesto Peter Hangurbadžo ZUŠ J. Melkoviča
Stará Ľubovňa Mgr. Peter Mosorjak
2. miesto Christian Heidema ZUŠ Daliborovo nám. Bratislava Mgr. art. Eliška Macháčková
2. miesto Magdaléna Šmotláková ZUŠ E. Suchoňa
Bratislava Mgr. Jaroslava Beladičová
3. miesto Viktória Lángyi ZUŠ Nové Zámky Mgr. Ladislav Bukai
Čestné uznanie Alexandra Bučková ZUŠ M. Hemerkovej Košice Mária Macáková, DiS. art.
Čestné uznanie Jakub Farský ZUŠ Daliborovo nám.
Bratislava Jana Sršníková
Čestné uznanie Natália Sajková ZUŠ F. Liszta
Štúrovo Jozef Kurina, DiS. art.

Hra na drevených dychových nástrojoch - III. kategória - do 18 rokov
Umiestnenie Meno súťažiaceho Názov školy Meno pedagóga
1. miesto Lucia Gašparovičová ZUŠ J. Rosinského
Nitra Viola Smiešková
2. miesto Simona Jexová ZUŠ Hálková Bratislava Mgr. art. Ingrid Bubeníčková
2. miesto Ema Barusová ZUŠ J. Rosinského Nitra Viola Smiešková
3. miesto Martina Pepuchová ZUŠ E. Suchoňa Pezinok Marián Mráz, DiS. art.
3. miesto Hana Song ZUŠ E. Suchoňa Bratislava Mgr. Jaroslava Beladičová
Čestné uznanie Anna Mária Babčanová ZUŠ J. Rosinského
Nitra Viola Smiešková
Čestné uznanie Kamila Jarábková ZUŠ Senec Mgr. art. Gabriel Škriečka
Čestné uznanie Mária Maršálková ZUŠ Senec Jaroslav Meliš

Hra na drevených dychových nástrojoch - IV. kategória - do 25 rokov
Umiestnenie Meno súťažiaceho Názov školy Meno pedagóga
2. miesto Barbora Vykouková ZUŠ Hálkova Bratislava Mgr. Dagmar Skalická
3. miesto Petra Meszárošová ZUŠ J. Rosinského
Nitra Mgr. Magdaléna Smolinská

Hra na plechových dychových nástrojoch - I. A kategória - do 15 rokov
Umiestnenie Meno súťažiaceho Názov školy Meno pedagóga
1. miesto Matej Martinák ZUŠ Hálkova Bratislava Mgr. art. Pavel Bubeníček
2. miesto Anita Gardlíková ZUŠ L. Stančeka
Prievidza Branislav Stanko, DiS. art.
3. miesto Filip Rebro ZUŠ Istrijská Bratislava Mgr. Vladimír Dianiška
Čestné uznanie Gabriel Kováč ZUŠ Bernolákovo Roman Hudec, DiS. art.
Čestné uznanie Matouš Vaňo ZUŠ Istrijská Bratislava Mgr. Ľubomír Horák

Hra na plechových dychových nástrojoch - II. A kategória - do 18 rokov
Umiestnenie Meno súťažiaceho Názov školy Meno pedagóga
1. miesto Adam Pokluda ZUŠ Istrijská Bratislava Mgr. Ľubomír Horák


"Dni Miloša Ruppeldta"
8. ročník súťaže základných umeleckých škôl
1. december 2016
MIMORIADNE OCENENIA – Sólová hra na dychových nástrojoch
Umiestnenie Meno súťažiaceho Názov školy Kategória Meno pedagóga
Cena Miloša Ruppeldta
za interpretáciu skladby
G. F. Händela Adam Hodolič
zobcová flauta ZUŠ M. Hemerkovej Košice II. Mária Macáková, DiS. art.
Cena Miloša Ruppeldta
za interpretáciu skladby
P. Ebena Simona Jexová
priečna flauta ZUŠ Hálkova Bratislava III. Mgr. art.
Ingrid Bubeníčková
Cena Oľgy Trebitschovej
za najlepší umelecký prejav Stanislava Orlovská
zobcová flauta ZUŠ
J. Melkoviča
Stará Ľubovňa III. Mgr. Peter Mosorjak
Cena Oľgy Trebitschovej
za najlepší umelecký prejav Lucia Gašparovičová
priečna flauta ZUŠ J. Rosinského Nitra III. Viola Smiešková
Cena za najlepší
klavírny sprievod Erik Koky ZUŠ
J. Melkoviča
Stará Ľubovňa - -
Cena za najlepší
klavírny sprievod Mgr. art.
Xénia Maskalíková ZUŠ Hálkova Bratislava - -
Laureát súťaže
Dni Miloša Ruppeldta Peter Hangurbadžo
saxofón ZUŠ J. Melkoviča
Stará Ľubovňa II. Mgr. Peter Mosorjak
Cena pre pedagóga
za prípravu laureáta súťaže
Mgr. Peter Mosorjak – ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (18).jpg