Titulná stránka » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta » Výsledky súťaže dychové nástroje 2014

Dni Miloša Ruppeldta

6. ročník súťaže základných umeleckých škôl

Sólová hra na dychových nástrojoch - 2. december 2014

 

Hra na zobcovej flaute - I. kategória do 9 rokov

Umiestnenie

Meno súťažiaceho

Názov školy

Meno pedagóga

1. miesto

Hana Hvozdíková

ZUŠ

J. Rosinského Nitra

Mgr. Lívia Žilineková, PhD.

2. miesto

Zink Dóra

ZUŠ

Komárno

Mgr. Eva Sýkorová, PhD.

2. miesto

Martin Rybár

ZUŠ

Vrbenského Bratislava

Milan Baďo, Dis art.

3. miesto

Ester Vrábľová

SZUŠ

Ars Studio Nitra

Mgr. Eva Sýkorová, PhD.

3. miesto

Dominik Bežo

ZUŠ

L. Mokrého Topoľčany

Mgr. Elena Lučanská

Čestné uznanie

Sergej Bozhko

CZUŠ sv. Gorazda

Vrbové

Matúš Klčo

Čestné uznanie

Matúš Bob

SZUŠ

Ars Studio Nitra

Mgr. Eva Sýkorová, PhD.

Čestné uznanie

Simona Šromová

ZUŠ

Gbely

Frederika Babuliaková

Čestné uznanie

Tomáš Olejár

ZUŠ M. Ruppeldta

Bratislava

Mgr. art. Eva Uličná

Čestné uznanie

Margaréta Šefčíková

ZUŠ M. Ruppeldta

Bratislava

Mgr. Jurij Blinov

Čestné uznanie

Tomáš Bútor

ZUŠ F. Liszta

Štúrovo

Mgr. Stella Bartman, Dis. art.

 

Hra na zobcovej flaute - II. kategória do 11 rokov

Umiestnenie

Meno súťažiaceho

Názov školy

Meno pedagóga

1. miesto

Veronika Soviarová

ZUŠ sv. Cecílie Bratislava

Martina Lišková

2. miesto

Lucia Smolková

ZUŠ L. Mokrého Topoľčany

Mgr. Elena Lučanská

2. miesto

Júlia Sofia Hadbavná

ZUŠ M. Hemerkovej Košice

Mgr. Jana Santovjáková

3. miesto

Timotej Pollák

ZUŠ sv. Cecílie Bratislava

Martina Lišková

3. miesto

Ľudmila Belejová

ZUŠ Hálkova Bratislava

Mgr. art. Richard Košický

Čestné uznanie

Zora Gánovská

ZUŠ Istrijská Bratislava

Mgr. Sylvia Duchoslavová

Čestné uznanie

Sophia Saudreau

ZUŠ Hálkova Bratislava

Mgr. art. Ingrid Bubeníčková

Čestné uznanie

Laura  Mišeková

ZUŠ M. Hemerkovej Košice

Mgr. Jana Santovjáková

Čestné uznanie

Katarína Nedeľková

ZUŠ sv. Cecílie Bratislava

Martina Lišková

 

Hra na zobcovej flaute - III. kategória do 15 rokov

Umiestnenie

Meno súťažiaceho

Názov školy

Meno pedagóga

1. miesto

Zdislava Lukášová

ZUŠ M. Hemerkovej Košice

Mgr. Jana Santovjáková

2. miesto

Terézia Füleová

ZUŠ M. Hemerkovej Košice

Mgr. Jana Santovjáková

3. miesto

Zuzana Hosťovecká

ZUŠ J. Rosinského Nitra

Mgr. Lívia Žilineková

Čestné uznanie

Laura Repášová

ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava

Michaela Nováková

Čestné uznanie

Katarína Beňušková

ZUŠ Istrijská Bratislava

Mgr. Sylvia Duchoslavová

Čestné uznanie

Slávka Maringová

ZUŠ L. Mokrého Topoľčany

Vladimír Fraňo

 

Hra na zobcovej flaute - IV. kategória do 18 rokov

Umiestnenie

Meno súťažiaceho

Názov školy

Meno pedagóga

1. miesto

neudelené

2. miesto

Adam Štefunko

ZUŠ sv. Cecílie Bratislava

Tomáš Svitek

3. miesto

Adriana Martvoňová

ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava

Mgr. Jurij Blinov

Čestné uznanie

Lucia Janečková

ZUŠ sv. Cecílie Bratislava

Tomáš Svitek

 

Hra na drevených dychových nástrojoch - I. kategória do 13 rokov

Umiestnenie

Meno súťažiaceho

Názov školy

Meno pedagóga

1. miesto

Katarína Škubová - saxofón

ZUŠ Rajec

Anton Gamboš

2. miesto

Natália Sajka - priečna flauta

ZUŠ F. Liszta Štúrovo

Jozef Kurina

2. miesto

Fanni Pálfy - priečna flauta

ZUŠ Šahy

Mgr. Stella Bartman, Dis.art.

3. miesto

Klára Vaňková - saxofón

ZUŠ Gbely

Frederika Babuliaková

3. miesto

Dominika Forgó - priečna flauta

ZUŠ E. Suchoňa Pezinok

Mgr. art. Andrea Klattová

Čestné uznanie

Tatiana Dolníková - saxofón

ZUŠ

Daliborovo nám. Bratislava

MgA. Zuzana Dinková

Čestné uznanie

Andrea Mitaš - priečna flauta

ZUŠ F. Liszta Štúrovo

Jozef Kurina

Čestné uznanie

Sergio Kováč - saxofón

ZUŠ

M. Ruppeldta Bratislava

prof. Alexander Stepanov, CSc.

Čestné uznanie

Christian Heidema - saxofón

ZUŠ Daliborovo nám. Bratislava

Mgr. art. Eliška Macháčková

Čestné uznanie

Lenka Bokorová - klarinet

ZUŠ

M. Ruppeldta Bratislava

prof. Alexander Stepanov, CSc.

Čestné uznanie

Veronika Bežová - hoboj

ZUŠ L. Mokrého Topoľčany

Dagmar Bobulová

Čestné uznanie

Michal Kollár - saxofón

ZUŠ Hálkova Bratislava

Mgr. art. František Orem

Čestné uznanie

Michal Hebnár - saxofón

ZUŠ Senica

Ľubomír Žák

 

Hra na drevených dychových nástrojoch - II. kategória (do 15 rokov)

Umiestnenie

Meno súťažiaceho

Názov školy

Meno pedagóga

1. miesto

Viktor Sabol

ZUŠ Bernolákova Košice

Marián Žuk

2. miesto

Elena Mazáková

ZUŠ Rajec

Anton Gamboš

3. miesto

Martina Pepuchová

ZUŠ E. Suchoňa Pezinok

Marián Mráz

3. miesto

Žofia Baginová

ZUŠ sv. Cecílie Bratislava

Eva Belicová

Čestné uznanie

Jakub Hessek

ZUŠ Senica

Ľubomír Žák

Čestné uznanie

Petra Ďuríková

ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava

Mgr. art. Eva Uličná

Čestné uznanie

 Mária Maršalková

ZUŠ Senec

 Jaroslav Meliš

 

Hra na drevených dychových nástrojoch - III. kategória (do 18 rokov)

Umiestnenie

Meno súťažiaceho

Názov školy

Meno pedagóga

1. miesto

Terézia Šupová – priečna fauta

ZUŠ L. Mokrého Topoľčany

Mgr. Elena Lučanská

2. miesto

Simona Jexová - priečna fauta

ZUŠ Hálkova Bratislava

Mgr. art. Ingrid Bubeníčková

Čestné uznanie

Tomáš Závodný  - klarinet

ZUŠ Senica

Ľubomír Žák

Čestné uznanie

Hana Songová - priečna fauta

E. Suchoňa Bratislava

Mgr. Jaroslava Beladičová

Čestné uznanie

Martina Tomanová - priečna fauta

ZUŠ

J. Rosinského Nitra

Mgr. Magdaléna Smolinská

Čestné uznanie

Kristína Lekárová - priečna fauta

ZUŠ Piešťany

Roman Krajčo

Čestné uznanie

Petra Meszárošová - priečna fauta

ZUŠ

J. Rosinského Nitra

Mgr. Magdaléna Smolinská

 

Hra na plechových dychových nástrojoch - I. A kategória do 15 rokov

Umiestnenie

Meno súťažiaceho

Názov školy

Meno pedagóga

1. miesto

Michal  Kozárik - trúbka

ZUŠ Rajec

Juraj Hodas

2. miesto

Jozef Vávra - trúbka

ZUŠ Senica

Jaroslav Jankovič

3. miesto

Martina Hrehová - pozauna

ZUŠ Bernolákova Košice

Stanislav Hreha

Čestné uznanie

Daniel Witthinger - trúbka

ZUŠ E. Suchoňa Pezinok

Marián Mráz

Čestné uznanie

Adam Kundracik - trúbka

ZUŠ Bernolákova Košice

Mgr. Peter Kundráčik

Čestné uznanie

Filip Brodňan - trúbka

ZUŠ Rajec

Juraj Hodas

 

Hra na plechových dychových nástrojoch - II. A kategória do 18 rokov

Umiestnenie

Meno súťažiaceho

Názov školy

Meno pedagóga

Čestné uznanie

Ján Krupa - pozauna

ZUŠ Bernolákova Košice

Stanislav Hreha

 

Hra na plechových dychových nástrojoch - III.  kategória do 25 rokov

Umiestnenie

Meno súťažiaceho

Názov školy

Meno pedagóga

3. miesto

Stanislav Hreha - pozauna

ZUŠ Bernolákova Košice

Stanislav Hreha

 

 

Mimoriadne ocenenia:

Cena za najlepší klavírny sprievod:

Lýdia Kulichová – ZUŠ J. Rosinského Nitra

Mgr. art. Eduard Lenner – ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava

 

Cena Miloša Ruppeldta za interpretáciu skladby P. Cóna

Adam Štefunko – ZUŠ sv. Cecílie Bratislava

Cena Miloša Ruppeldta za interpretáciu skladby P. Bastlová-Š. Honc: Pilgrim

Terézia Füleová – ZUŠ M. Hemerkovej Košice

 

 

Cena Miloša Ruppeldta za interpretáciu skladby T. Freša: Skladba pre flautu a klavír

Simona Jexová – ZUŠ Hálkova Bratislava

 

 

Cena Oľgy Trebitschovej za najlepší umelecký prejav

Zdislava Lukášová – ZUŠ M. Hemerkovej Košice

 

Cena Oľgy Trebitschovej za najlepší umelecký prejav

Elena Mazáková – ZUŠ Rajec

 

 

Laureát súťaže Dni Miloša Ruppeldta

Terézia Šuppová – ZUŠ L. Mokrého Topoľčany

Cena pre pedagóga za prípravu laureáta súťaže

Mgr. Elena Lučanská – ZUŠ L. Mokrého Topoľčany

 

Výsledky na stiahnutie

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (8).jpg