Titulná stránka » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta » Výsledky súťaže spev 2018

"Dni Miloša Ruppeldta"

10. ročník súťaže základných umeleckých škôl

5. december 2018

Súťaž  v sólovom  klasickom speve

I. kategória - do 9 rokov

1. miesto Mária Ráczová ZUŠ Nové Zámky Mgr. art. Helga Varga Bach

2. miesto Lara Ďurove ZUŠ Bernolákova Košice Mgr. Zlata Vondrová

2. miesto Jozef Václavík ZUŠ Šaľa Mgr. art. Jana Kárasová, DiS. art.

3. miesto Nela Ančicová ZUŠ E. Suchoňa Pezinok Mgr. Eva Rosenberger, DiS. art

3. miesto Theodor Čurko ZUŠ Senec Helena Oborníková

Čestné uznanie Júlia Lécka ZUŠ Levice Mgr. art. Katarína Skackalová

Čestné uznanie Sebastián Molnár ZUŠ Senec Eva Casanova

Čestné uznanie Sára Danielová ZUŠ E. Suchoňa Pezinok Mgr. Eva Rosenberger, DiS. art

Čestné uznanie Bibiana Brošová ZUŠ sv. Cecílie Bratislava Diana Jakušová

Súťaž  v sólovom  klasickom speve - II. kategória - do 12 rokov

1. miesto Lea Vajdová ZUŠ Levice Mgr. art. Katarína Skackalová

2. miesto Hana Nejedlíková ZUŠ Šaľa Mgr. Anikó Sárkányová, DiS. art.

2. miesto Linda Tóthová ZUŠ Levice Mgr. art. Katarína Skackalová

3. miesto Marek Mitana ZUŠ Svätý Jur Mgr. Ľubica Špačková

3. miesto Tobiáš Fašanok ZUŠ Šaľa Mgr. Anikó Sárkányová, DiS. art.

Čestné uznanie Hana Udvardiová ZUŠ Nové Zámky Mgr. Zoja Balková

Čestné uznanie Tereza Fiľakovská ZUŠ Bernolákova Košice Mgr. Zlata Vondrová

Čestné uznanie Brigitta Molnosiová ZUŠ Senec Nikola Ecker Illéš

Čestné uznanie Matej Cyprian ZUŠ Exnárova

Bratislava Bc. Viktória Lešková

Súťaž  v sólovom  klasickom speve - III. kategória - do 15 rokov

1. miesto Tamara Kubešová ZUŠ Šaľa Katalin Vanko, DiS.art.

2. miesto Lea Acsaiová ZUŠ F. Schuberta, Želiezovce Mgr. art. Diana Horváthová

2. miesto Viktória Šefčíková ZUŠ Senec Mgr. art. Zuzana Molnár

3. miesto Lukáš Michlo ZUŠ F. Schuberta, Želiezovce Mgr. art. Diana Horváthová

3. miesto Michaela Vrábliková ZUŠ Hálkova Bratislava Mgr. art. Eva Plesníková, PhD.

Čestné uznanie Lukáš Bohuš ZUŠ Senec Mgr. art. Zuzana Molnár

Čestné uznanie Nina Valentová ZUŠ Svätý Jur Mgr. Ľubica Špačková

Čestné uznanie Patrik Šrank ZUŠ Zlaté Moravce Soňa Meňhertová

Súťaž  v sólovom  klasickom speve - IV. kategória - do 18 rokov - dievčatá

2. miesto Soňa Pokorná ZUŠ Ľ. Rajtera

Bratislava Eliška Horná

2. miesto Bianka Máthová ZUŠ Veľký Krtíš Mária Híves

Súťaž  v sólovom  klasickom speve - IV. kategória - do 18 rokov - chlapci

1. miesto Tomáš Trutz ZUŠ J. Kresánka

Bratislava Mgr. art.  Veronika Mihálová

2. miesto Jozef Lauko ZUŠ Zlaté Moravce Mgr. Zuzana Molnárová, DiS. art.

3. miesto Alex Rehák ZUŠ Nové Zámky Mgr. Zoja Balková

Súťaž  v sólovom  klasickom speve - V. kategória – do 25 rokov

1. miesto Júlia Gál ZUŠ Komárno Ružena Baloghová, DiS.art.

3. miesto Erik Holovka ZUŠ M. Ruppeldta, BA Mgr. art. Ján Vaculík, ArtD.

10. ročník súťaže základných umeleckých škôl

5. december 2018

Mimoriadne ocenenia - súťaž  v sólovom klasickom speve  

Cena Miloša Ruppeldta za interpretáciu skladby

Tamara Kubešová ZUŠ Šaľa III. Katalin Vanko, DiS. art.

Cena Oľgy Trebitschovej za najlepší umelecký prejav

Júlia Gál ZUŠ Komárno V. Ružena Baloghová, DiS. art.

Cena predsedníčky poroty za perspektívny vokálny prejav

Lea Vajdová ZUŠ Levice II. Mgr. art. Katarína Skackalová

Cena za najlepší klavírny sprievod

Mgr. art. Tomáš Vrškovský - ZUŠ J. Potočára Čadca

Laureát súťaže  Dni Miloša Ruppeldta

Júlia Gál – V. kategória ZUŠ Komárno

Cena pre pedagóga za prípravu laureáta súťaže

Ružena Baloghová, DiS. art. - ZUŠ Komárno  

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (23).jpg