Titulná stránka » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta » Výsledky súťaže klavírne duá 2017

Súťaž v komornej hre pre klavírne duá
I. kategória - do 12 rokov


1. miesto Michal Šimon Hradský Michal Miklovič Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta Mgr. art. Mária Blesáková

2. miesto Lara Čalfová Hanka Kalábová Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta Mgr. Ružena Návojová

3. miesto Lucia Mišunová Ema Mišunová Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta Mgr. Ružena Návojová

II. kategória - do 15 rokov


1. miesto Anna Horváthová Kristína Slivková Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta Mgr. art. Mária Blesáková

2. miesto Timothy Lesan Andrew Lesan Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Bratislava Mgr. Nadiya Rabchevska

3. miesto Gréta Jajcayová Viola Vaneková Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta Mária Fecková

Čestné uznanie Lucia Stanová Lujza Harmanová Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Bratislava Mgr. art. Viera Miškovicová

III. kategória - do 18 rokov


1. miesto Kristína Bratková Katarína Mlynárčiková Základná umelecká škola Bernolákova, Košice Mgr. Marta Juraševská

IV. kategória - do 25 rokov


1. miesto Anna Hollá Helena Krčméryová Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta Olívia Cvečková, Mgr. art Zuzana Zamborská, ArtD.

MIMORIADNE OCENENIA 

Cena Miloša Ruppeldta za interpretáciu skladby

Anna Horváthová Kristína Slivková ZUŠ M. Ruppeldta II. Mgr. art. Mária Blesáková

Cena Oľgy Trebitschovej za najlepší umelecký prejav

 Anna Horváthová Kristína Slivková ZUŠ M. Ruppeldta II. Mgr. art. Mária Blesáková

Cena poroty za najlepšiu klavírnu súhru

Kristína Bratková Katarína Mlynárčiková ZUŠ Bernolákova Košice

III. Mgr. Marta Juraševská

Laureát súťaže Dni Miloša Ruppeldta

Anna Horváthová Kristína Slivková ZUŠ M. Ruppeldta II. Mgr. art. Mária Blesáková

Cena pre pedagóga za prípravu laureáta súťaže

Mgr. art. Mária Blesáková – ZUŠ M. Ruppeldta

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (13).jpg