Titulná stránka » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta » Výsledky súťaže dychové nástroje 2018

Súťaž v sólovej hre na dychových nástrojoch
Hra na zobcovej flaute - I. kategória - do 8 rokov


1. miesto Theodor Šebesta ZUŠ Hálkova Bratislava Mgr. art. Mgr. Dagmar Zlatohlávková

2. miesto Barbora Boemi Ondrušová ZUŠ M. Hemerkovej Košice Mária Macáková, DiS. art.

2. miesto Ivan Zigo ZUŠ Vrbenského Bratislava Milan Baďo, DiS. art.

3. miesto Klára Horáčková ZUŠ sv. Cecílie Bratislava Martina Lišková

3. miesto Viktor Shkurko ZUŠ Ľ. Rajtera Bratislava Iveta Jašková

Čestné uznanie Dorota Benkovičová ZUŠ Hálkova Bratislava Mgr. art. Mgr. Dagmar Zlatohlávková

Čestné uznanie Viktor Cintula ZUŠ Vrbenského Bratislava Milan Baďo, DiS. art.

Čestné uznanie Diana Koprlová ZUŠ Gbely Mgr. Alexandra Balgová, PhD.

Čestné uznanie Tamara Milatová ZUŠ M. Ruppeldta Anna Cibulková

Hra na zobcovej flaute - II. kategória - do 11 rokov


1. miesto Mária Fedáková ZUŠ Hemerkovej Košice Mgr. Jana Santovjáková

2. miesto Laura Romanová ZUŠ J. Rosinského Nitra Mgr. art. Hajnalka Varga

2. miesto Ria Karafová SZUŠ Via arto Humenné Martina Slebodníková

3. miesto Linda Matuová ZUŠ M. Hemerkovej Košice Mgr. Jana Santovjáková

3. miesto Malka Ester Šebestová ZUŠ M. Ruppeldta Anna Cibulková

Čestné uznanie Katarína Smolková ZUŠ E. Suchoňa Pezinok Mgr. Ivana Fülöpová

Čestné uznanie Tamara Breciková ZUŠ E. Suchoňa Bratislava Mgr. Jaroslava Beladičová

Čestné uznanie Lea Poláková ZUŠ Hálkova Bratislava Mgr. Marcela Hambeis

Čestné uznanie Viktória Polakovičová ZUŠ M. Ruppeldta Michaela Nováková

Súťaž v sólovej hre na dychových nástrojoch
Hra na zobcovej flaute - III. kategória - do 15 rokov


1. miesto Veronika Soviarová ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava Martina Lišková

2. miesto Laura Mišeková ZUŠ M. Hemerkovej Košice Mgr. Jana Santovjáková

Čestné uznanie Lenka Babulová ZUŠ Rajec PaedDr. Beáta Vőrősová
Čestné uznanie Barbora Kučerová ZUŠ Hálkova Bratislava Mgr. art. Richard Košický

Súťaž v sólovej hre na dychových nástrojoch
Hra na zobcovej flaute - IV. kategória - do 18 rokov


1. miesto Terézia FüLeová ZUŠ M. Hemerkovej Košice Mgr. Jana Santovjáková

3. miesto Stanislava Orlovská ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa Mgr. Peter Mosorjak

3. miesto Katarína Nedeľková ZUŠ sv. Cecílie Bratislava Martina Lišková

Čestné uznanie Katarína Beňušková ZUŠ Istrijská Bratislava Mgr. Sylvia Duchoslavová

Súťaž v sólovej hre na dychových nástrojoch

Hra na drevených dychových nástrojoch - I. kategória (do 13 rokov)

1. miesto Margaréta Borošová ZUŠ Ľ. Rajtera Bratislava Štefan Móži

2. miesto Gabriela Ježíková ZUŠ E. Suchoňa Pezinok Mgr. Ivana Füllöpová

2. miesto Sergej Božko ZUŠ M. Ruppeldta prof. Alexander Stepanov, CSc.

3. miesto Adam Hodolič ZUŠ M. Hemerkovej Košice Mária Macáková, DiS.art.

3. miesto Rudolf Kusý ZUŠ Hálkova Bratislava Mgr. art. František Orem

Čestné uznanie Iveta Bacigalová ZUŠ Istrijská Bratislava Mgr. art. Dominika Regešová

Čestné uznanie Melissa Stefan ZUŠ Ivanka pri Dunaji Ivona Chrappová, DiS. art.

Čestné uznanie Amália Bortáková ZUŠ M. Hemerkovej Košice Mária Macáková, DiS. art.

Čestné uznanie Marianna Degmová ZUŠ J. Kresánka Bratislava Alena Janíkovičová

Súťaž v sólovej hre na dychových nástrojoch

Hra na drevených dychových nástrojoch - II. kategória (do 15 rokov)

1. miesto Urban Šmikniar ZUŠ J. Rosinského Nitra Bc. Lukáš Považan

2. miesto Katarína Nedeľková ZUŠ sv. Cecílie Bratislava Eva Hrušková

2. miesto Bibiana Ondrušová ZUŠ J. Kresánka Bratislava Mgr. Dana Tschegg

3. miesto Lujza Kyšková ZUŠ Rajec PaedDr. Beáta Vörösová

3. miesto Johanka Jakubíková ZUŠ sv. Cecílie Bratislava Eva Hrušková

Čestné uznanie Vladimír Lichvár ZUŠ J. Kresánka Bratislava Mgr. art. Erik Rothenstein

Čestné uznanie Adela Novická ZUŠ Ľ. Rajtera Bratislava Mgr. art. Mário Strenátka

Súťaž v sólovej hre na dychových nástrojoch

Hra na drevených dychových nástrojoch - III. kategória (do 18 rokov)

1. miesto Michal Miklovič ZUŠ M. Ruppeldta prof. Alexander Stepanov, CSc.

2. miesto Magdaléna Šmotláková ZUŠ E. Suchoňa Bratislava Mgr. Jaroslava Beladičová

2. miesto Natália Koteková ZUŠ J. Rosinského Nitra Mgr. Magdaléna Smolinská

3. miesto Alexandra Bučková ZUŠ M. Hemerkovej Košice Mária Macáková, DiS. art.

3. miesto Patrik Hangurbadžo ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa Mgr. Peter Mosorjak

Súťaž v sólovej hre na dychových nástrojoch

Hra na plechových dychových nástrojoch - I. A kategória (do 15 rokov)

1. miesto Timotej Bajtay ZUŠ Hálkova Bratislava Mgr. art. Pavel Bubeníček

2. miesto Gabriel Kováč ZUŠ Bernolákovo Roman Hudec, DiS. art.

3. miesto Andrej Varga ZUŠ Bernolákovo Roman Hudec, DiS. art.

3. miesto Šimon Dobeš ZUŠ Rajec Bc. Juraj Hodas

Čestné uznanie Filip Szaksz ZUŠ Bernolákovo Roman Hudec, DiS. art.

Súťaž v sólovej hre na dychových nástrojoch

Hra na plechových dychových nástrojoch - II. A kategória (do 18 rokov)

1. miesto Matouš Vaňo ZUŠ Istrijská Bratislava Mgr. Ľubomír Horák

2. miesto Adam Pokluda ZUŠ Istrijská Bratislava Mgr. Ľubomír Horák

Mimoriadne ocenenia 


Cena Miloša Ruppeldta za interpretáciu skladby

Stanislava Orlovská zobcová flauta

ZUŠ J. Melkoviča Stará ľubovňa IV. Mgr. Peter Mosorjak

Cena Miloša Ruppeldta a interpretáciu skladby

Urban Šmikniar alt saxofón ZUŠ J. Rosinského Nitra II. Bc. Lukáš Považan Cena Oľgy

Trebitschovej za najlepší umelecký prejav

Terézia Füleová zobcová flauta ZUŠ M. Hemerkovej Košice IV. Mgr. Jana Santovjaková

Cena Oľgy Trebitschovej za najlepší umelecký prejav

Margaréta Borošová alt saxofón ZUŠ Ľ. Rajtera Bratislava I. Štefan Móži

Cena poroty za perspektívny umelecký prejav

Laura Romanová zobcová flauta ZUŠ J. Rosinského Nitra II. Mgr. art. Hajnalka Varga

Cena za najlepší klavírny sprievod

Martin Suroviar - ZUŠ sv. Cecílie Bratislava

Cena za najlepší klavírny sprievod

Mgr. Zuzana Žegleňová - ZUŠ M. Hemerkovej Košice


Laureát súťaže Dni Miloša Ruppeldta

Terézia Füleová - zobcová flauta, IV. kategória ZUŠ M. Hemerkovej Košice

Cena pre pedagóga za prípravu laureáta súťaže

Mgr. Jana Santovjaková - ZUŠ M. Hemerkovej Košice

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (25).jpg