Titulná stránka » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta » Súťaž v sólovom klasickom speve 2017

„Dni Miloša Ruppeldta“

9. ročník súťaže základných umeleckých škôl

5. december 2017

 

Súťaž v sólovom klasickom speve

 

Vekové kategórie a povinný súťažný repertoár:

 

I. kategória –     do 9 rokov (vrátane) 

a) 1 ľudová pieseň

b) 1 umelá pieseň

 

 II. kategória –  do 12 rokov (vrátane)

a) 1 ľudová pieseň

b) 1 umelá pieseň

 

 III. kategória –  do 15 rokov (vrátane)

a) 1 ľudová pieseň

b) 1 umelá pieseň

IV. kategória –  do 18 rokov    (vrátane)     - dievčatá

IV. A  kategória -  do 18 rokov (vrátane)    - chlapci

a) 1 skladba slovenského autora

b) 1 ľubovoľná skladba (nie slovenský autor)

 

 V. kategória –  do 25 rokov  (vrátane)   - ženy    

 V. A kategória – do 25 rokov (vrátane) - muži

a) 1 skladba slovenského autora

b) 1 ľubovoľná skladba (nie slovenský autor)

 

Rozhodujúci je vek ku dňu súťaže!

 

Súťažné pokyny:

Súťažný výkon musí byť predvedený spamäti.

V IV. a V.  kategórii súťažia dievčatá a chlapci samostatne.

Prihláška na stiahnutie...

 

 

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

badz

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte www.badz.sk, alebo pošlite email na conductor@badz.sk, príp. na zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

1.3.2009

klavír, keyboard, akordeón...

Spev

1.3.2009

spev, zborový spev

Strunové nástroje

1.3.2009

husle, violončelo, kontrabas, gitara, basgitara, elektrická gitara...

Dychové nástroje

1.3.2009

zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón...

Hudobná náuka

1.3.2009

archív

Fotogaléria

Obrázok4.jpg