Titulná stránka » Semináre » Seminár Virsik

Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská 11, 811 03 Bratislava

v spolupráci s Radou rodičov ZUŠ M. Ruppeldta

Vás srdečne pozývajú na

Klavírny seminár

Lektor:

 DrArt. Eva Virsik

            Eva Virsik vystúpila na početných medzinárodných pódiách vrátane Carnegie Hall v New Yorku. Vystúpila na festivaloch a odohrala množstvo  recitálov v USA (Massachussetts, New York, Maine, Connecticut). Bola sólistkou mnohých orchestrov vrátane Orchestra Berlínskeho Rozhlasu, Orchestre National de Lille, Portland Symphony a  tiež komorných telies, ako napr. Portland String Quartet, DaPonte String Quartet, Maine Chamber Ensemble, Cypress Ensemble.

            V zozname jej účinkovania je celý rad hudobných centier, ako Berlín, Mníchov, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Augsburg, Mainz, Stuttgart, Zwickau, Leipzig, Dijon, Lille, Boulogne, Viedeň, Moskva, Murmansk, Praha, Atény, New York, Washington, Boston, Hartford, Portland.

            Na Slovensku vystúpila so Slovenskou filharmóniou, Štátnou filharmóniou Košice, s SKO Bohdana Warchala a Symfonickým  orchestrom Slovenského rozhlasu. Vystupovala pre rozhlasové stanice v Európe a USA, nahrávala napr. pre stuttgartský rozhlasový archív SWR v Nemecku, pre televíziu vo Francúzsku, predniesla recitál v priamom prenose Bostonského Rozhlasu "Morning pro Musica", jej koncerty vysielal v USA televízny network PBS, ako aj rozhlasové stanice v Maine a Connecticut.

            Jej najnovšie CD ‘Piano Encores' (2010), bolo vysoko ohodnotené kritikou v časopise "Fanfare" (2011).

            Eva Virsik sa narodila v Bratislave. Ako štvorročná vystúpila po prvý raz v Slovenskej televízii. Od piatich rokov komponovala vlastné skladby ("I Have Music", Keyart 2002). Ako osemročná mala svoj prvý verejný recitál v Bratislave. V jedenástich rokoch bola prijatá na Konzervatórium v Bratislave. Ako pätnásťročná debutovala ako sólistka so Západočeským symfonickým orchestrom s dirigentom Liborom Peškom. Vysokoškolské štúdium ukončila na Štátnom Konzervatóriu v Moskve. Je laureátkou siedmich klavírnych súťaží. Okrem sólistickej činnosti sa venuje aj pedagogike (pôsobenie na univerzitách vo Frankfurte, Freiburgu, New Haven, Bowdoin College, ako aj VŠMU v Bratislave). V súčasnosti pôsobí ako profesorka na University of New Haven v štáte Connecticut, USA.

            Eva Virsik sa predstavila na rôznych seminároch, verejných hodinách a sólových vystúpeniach na univerzitách: Hochschule für Musik Frankfurt (DE), Johannes Gutenberg Universität Mainz (DE), Leopold Mozart Konservatorium Augsburg (DE), Hochschule für Musik Berlin (DE), Hochschule für Musik Hamburg (DE), Yale University (USA), Bowdoin College (USA), Portland Conservatory of Music (USA), Bates College (USA), Hopkins School (USA).

Téma semináru: Použitie pedálu v skladbách rôznych štýlových období

 

Termín a čas konania: 28.3.2023, 10:00 – 16:00 (cca)

Miesto konania: Pionierska ulica č. 15, 3. poschodie, Bratislava

Uzávierka prihlášok: 20.3.2023

Seminára sa môžu aktívne zúčastniť žiaci ZUŠ so svojimi pedagógmi alebo pedagógovia samostatne.

Záväzná prihláška

Počet aktívnych účastníkov bude obmedzený časovým harmonogramom. V prípade, že sa prihlási aktívny účastník po naplnení časovej kapacity, bude o tom informovaný a bude zaradený ako náhradník (pre prípad choroby iného aktívneho účastníka).

 

Účastnícky poplatok: 15,- eur na osobu (obed JE zahrnutý v cene)

Poplatok uhraďte na číslo účtu Rady Rodičov: SK22 0200 0000 0028 4935 1853

Variabilný symbol uveďte: 28032023

V prípade individuálnych požiadaviek ohľadom obeda nás kontaktujte telefonicky / emailom ešte pred odoslaním prihlášky a účastníckeho poplatku.

 

Záväznú prihlášku spolu s potvrdením o uhradení účastníckeho poplatku posielajte na adresu: zus.ruppeldta@gmail.com s predmetom „seminár Virsik“.

Všetkým prihláseným účastníkom príde po uzavretí prihlášok email s presným časovým harmonogramom.

 

Kontakt: 02/54415552 – Vladimír Šranko

Tešíme sa na stretnutie s Vami

Mgr. art. Alexandra Pažická

riaditeľka školy

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (28).jpg