Titulná stránka » Semináre » Seminár doc. Ivan Zvarík

Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská 11, 811 03 Bratislava

v spolupráci s Radou rodičov ZUŠ M. Ruppeldta

Vás srdečne pozývajú na

Spevácky seminár

 

Lektor: doc. Ivan Zvarík

 

Téma seminára:

Možnosti interpretácie vokálnej literatúry a spôsoby jej realizácie

z pozície interpreta

 

Termín a čas konania: 5.2.2024, 9:30 - 16:30

Miesto konania: Pionierska ulica č. 15, 3. poschodie, Bratislava

Uzávierka prihlášok: 29.1.2024

Účastnícky poplatok: 15,- eur / osoba (obed JE zahrnutý v cene)

 

Poplatok uhraďte na číslo účtu Rady Rodičov: SK22 0200 0000 0028 4935 1853

Variabilný symbol uveďte: 05022024

V prípade individuálnych požiadaviek ohľadom obeda nás kontaktujte telefonicky / emailom ešte pred odoslaním prihlášky a účastníckeho poplatku.

 Prihláška tu...

Seminára sa môžu aktívne zúčastniť žiaci ZUŠ so svojimi pedagógmi.

Počet aktívnych účastníkov je obmedzený na 8 osôb.

Klavírny sprievod si v prípade potreby zabezpečuje každý vo vlastnej réžii.

 

Záväznú prihlášku spolu s potvrdením o uhradení účastníckeho poplatku posielajte na adresu: zus.ruppeldta@gmail.com s predmetom seminár Zvarík.

 

Všetkým prihláseným účastníkom príde po uzavretí prihlášok email s presným časovým harmonogramom.

 

Kontakt: 02/54415552 – Vladimír Šranko

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Mgr. art. Alexandra Pažická

riaditeľka školy

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť Eduard Vizvári