Titulná stránka » Semináre » Seminár - Dagmar Livorová

Spevácky seminár a otvorené hodiny

Mgr. art. Dagmar Livorovej

Konzervatórium Bratislava

Dagmar Livorová

Dagmar Livorová

Vyštudovala Konzervatórium a VŠMU v Bratislave, kde bola študentkou prof. Vlasty Hudecovej. Získala 3. cenu na Dvořákovej súťaži v Karlovych Varoch (ČR), cenu Slovenského hudobného fondu, a v roku 1988 sa stala finalistkou súťaže L. Pavarottiho vo Philadelphii (USA).Absolvovala spevácke kurzy vo Weimare /H.L.Kuhse/, v Siene /Danielle Ferro/, v Malmö /Dorothy Irwing/ a vo Zvolene /Dan Jordachescu, Paolo di Napoli/.  Ako hosť pôsobila v Státní opere Praha, Brno, v Komornej opere v Bratislave, v Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Švédsku a v USA. V rokoch 1993 - 2002 bola pedagógom spevu na Cirkevnom Konzervatóriu v Bratislave, od roku 2002 vyučuje spev na Štátnom konzervatóriu v Bratislave.

 

 Téma:

 Špecifiká interpretácie umelej piesne a arietty

 

 Seminár sa uskutoční dňa 8. júna 2011 o 10.00 hod.

v koncertnej sieni Oľgy Trebitschovej ZUŠ M. Ruppeldta.

Predpokladaný koniec je o 16.00 hod.

Prezentácia začína o 9.00 hod. v budove ZUŠ M. Ruppeldta.

Časový harmonogram nájdete od 6. júna na webovej stránke www.zusruppeldta.eu

 

 

 Účastnícky poplatok  je 7 €.

V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady spojené s organizáciou seminára

vrátane obeda, občerstvenia.

 

Peniaze zasielajte poštovou poukážkou na adresu:

Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta

Panenská č.11

811 03 Bratislava

 

Kontakt: Mgr. Martina Zaťková 0911 210 641

 

 Tešíme sa na spoločné stretnutie!      

Mgr. art. Alexandra Pažická

riaditeľka ZUŠ

 

  Uzávierka prihlášok: 3. jún 2011

 

Využite možnosť elektronickej prihlášky tu...

alebo

Prihlášku stiahnete tu... 

 

 

 

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (8).jpg