Titulná stránka » Semináre » Seminár - Braunsteinerová

Vážené kolegyne a kolegovia, srdečneVás pozývame

 

Flautový seminár

Téma:

Príspevok k riešeniu problémov

 pri hre na priečnej flaute

lektor:

Mgr. Marta Braunsteinerová

 

 

 

Seminár sa uskutoční dňa 7. februára 2020 o 10.00 h.

v koncertnej sieni Oľgy Trebitschovej ZUŠ M. Ruppeldta

Predpokladaný koniec je o 16.00 h.

Prezentácia začína o 09.00 h. v budove ZUŠ M. Ruppeldta.

Časový harmonogram nájdete od 5. februára na našej webovej stránke www.zusruppeldta.eu

 

Účastnícky poplatok pre všetkých účastníkov semináru je 8 €.

V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady spojené

s organizáciou seminára vrátane obeda.

 

Peniaze zasielajte poštovou peňažnou poukážkou

na adresu školy do 31. januára 2020:

ZUŠ M. Ruppeldta, Panenská č. 11, 811 03 Bratislava

(Prosíme o dodržiavanie termínu zaslania peňazí na adresu školy

s tým súvisí organizácia seminára.Ďakujeme za pochopenie!)

 

 

 

Uzávierka prihlášok: 31. január 2020Kontakt: 02/54415552

Prihlášky zasielajte elektronickou formou na e-mail adresu:

seminar.zusruppeldta@gmail.com

Tešíme sa na spoločné stretnutie!    

Mgr. art. Alexandra Pažická

riaditeľka školy

Prihláška na stiahnutie

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (9).jpg