Titulná stránka » Festival Dni Miloša Ruppeldta » Program DMR 12. 5. 2013

 Základná umelecká škola

Miloša Ruppeldta

  

Festival Dni Miloša Ruppeldta

Umenie nás spája

Koncert komorných orchestrov

  

 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

12. máj 2013, 16.00 h.

Program


Eugen Suchoň: Varila myšička kašičku /ESD 88/

hudba k obrázkom Ľudovíta Fullu na texty detských riekaniek pre sóla, detský zbor a orchester 
Časti: 1. Varila myšička kašičku, 2. Jeden kováč koňa kuje, 3. Hijo, hijo na koníčku, 4. Kvá kvá kvačica, 5. Osievame múčku, 6. Dana rúčky dana, 7. Chodí pavúk   

po papuči, 8. Haju haju hajušky, 9. kolo kolo mlynské, 10. Ťap, ťap ťapušky

 

Spev sólo: Dorota Dojčanová, Pavol Turza, Tatiana Hajzušová

Spoluúčinkuje: Bratislavský detský zbor


Komorný orchester zo Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta
Chamber Orchestra of Miloš Ruppeldt Elementary Art School – Bratislava, Slovak Republic

 

Dirigent: Robert Tišťan

 Conductor: Robert Tišťan

 

***

 

Georg Philipp Telemann: Polish Concerto in G-dur

 Ignazio Balbi:  Sonata IX: Pastorela

Francesco Manfredini: Concerto Terzo:

concerto grosso in e Op. 3, No. III

 

Barokový orchester z Hudobnej školy I. a II. stupňa Karola Lipinskiego, Lublin – Poľská republika

The Baroque Orchestra of the Karol Lipiński Primary and Secondary Comprehensive Music School in Lublin – Republic of Poland

 

Dirigent: Tereza Krasowska

Conductor: Tereza Krasowska

***

 

 

E. H. Grieg: Z Holbergových čias  III. Gavota, IV. Air

 

P. I. Čajkovskij: Valčík

 

K. Jenkins: Palladio

 

J. Williams: Harry Potter

(suita filmových melódii)

 

Komorný orchester Jana Nosku zo Základnej umeleckej školy, Hodonín – Česká republika

The Chamber Orchestra of Jan Nosek – Hodonín, Czech Republic

 

Dirigent: David Herzán

Conductor: David Herzán

 

***

 

A. Corelli:  Concerto g-mol Op. 6, No. 8

A. Vivaldi: Concerto d-mol RV 565

 

Sólo:

Gál Márta, Orgován Csenge - husle

Virág Mátyás - violončelo

Pripravili pedagógovia: Petőfi Erika, Dinyés Soma

 

 

Komorný orchester z Konzervatória Bélu Bartóka, Budapešt – Maďarsko

Chamber Orchestra of Béla Bartók Music Conservatory in Budapest - Hungary

 

Dirigent: Soma Dinyés

Conductor: Soma Dinyés

 

Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie


program na stiahnutie


ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (20).jpg