Titulná stránka » Pandemické pokyny 2021/2022

Kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácii môžu do budovy školy vstupovať iba žiaci, sprevádzajúce osoby sa v priestoroch školy nepohybujú.

V čase od 2. do 13. septembra majú výnimku na vstup do hlavnej budovy školy (Panenská 11) a na elokované pracovisko ZŠ Mudroňova 83 zákonní zástupcovia žiakov, ktorí sú novoprijatí, sú žiakmi prípravného štúdia alebo prvého ročníka. Žiaka môže sprevádzať iba jeden z nich.

Elokované pracovisko ZŠ a gymnázium s VJM Dunajská 13 povoľuje vstup rodiča iba na vrátnicu.

Žiak je povinný nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy pokiaľ to vyučovací proces umožňuje, rovnako aj každá osoba vstupujúca do budovy školy je povinná všade vo vnútorných priestoroch nosiť rúško. 

Záväzné pokyny pre zákonného zástupcu:

-          zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR),

-          zabezpečí pre svoje dieťa rúška podľa potreby a papierové jednorazové vreckovky,

-          dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZUŠ na rok 2021/2022 (pozrite webovú stránku školy),

- V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, či izolácie ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, alebo miestnym príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa vylúčené z prezenčnej formy štúdia.

Podrobnejšie informácie nájdete v tomto dokumente na stiahnutie

Ďakujeme, že ste si dôkladne prečítali uvedené informácie, tešíme sa na spoluprácu!

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (27).jpg