Titulná stránka » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta » Harmonogram súťaže DMR 2022 Dychové nástroje

DMR DYCHOVÉ NÁSTROJE 30. 11. 2022

Harmonogram

Prezentácia

7:30 – 8:45

Otvorenie súťaže

9:00

Zobcové flauty

 

1.     kategória

9:00 – 9:35

2.     kategória

9:35 – 10:30

Prestávka

10:30 – 10:40

3.     kategória

10:40 – 11:20

4.     kategória

11:20 – 11:40

Plechové dychové nástroje

 

      II.A kategória

11:40 – 11:55

OBED pre účastníkov (podľa rozpisu)

11:00 – 14:00

OBED pre porotu

12:00 – 13:00

       I.A kategória

13:00 – 14:30

Prestávka

14:30 – 14:40

Drevené dychové nástroje

 

1.     kategória

14:40 – 15:30

2.     kategória

15:30 – 16:10

Prestávka

16:10 – 16:20

3.     kategória

16:20 – 17:10

4.     kategória

17:10 – 17:20

Vyhlásenie výsledkov a Laureáta súťaže

18:00

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (24).jpg