Titulná stránka » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta » Výsledky súťaže v sólovej hre na dychových nástrojoch 2012

"Dni Miloša Ruppeldta"
4. ročník súťaže základných umeleckých škôl
4. december 2012

Súťaž v sólovej hre na dychových nástrojoch


Hra na zobcovej flaute - I. kategória - do 8 rokov

1. miesto Veronika Soviarová ZUŠ sv. Cecílie Bratislava Mgr. art. Martina Lišková
2. miesto Lucia Smolková ZUŠ L. Mokrého Topoľčany Bc. Elena Volonská
2. miesto Damian Šrom ZUŠ Gbely Lukáš Prajka
3. miesto Boglárka Püšpökyová ZUŠ Šahy Mgr. Stella Bartman, Dis. art.
3. miesto Andrea Dvoržáková ZUŠ E. Suchoňa Bratislava Mgr. art. Agneša Ujpálová
Čestné uznanie Damiana Baloghová ZUŠ Tlmače Mgr. art. Lucia Pošvancová

Hra na zobcovej flaute - II. kategória - do 11 rokov

1. miesto Magdaléna Šmotláková ZUŠ E. Suchoňa Bratislava Mgr. art. Agneša Ujpálová
1. miesto Zuzana Hosťovecká ZUŠ J. Rosinského Nitra Mgr. Lívia Pancuráková, PhD.
2. miesto Bibina Ondrušová ZUŠ J. Kresánka Bratislava Lýdia Stanová
2. miesto Veronika Bežová ZUŠ L. Mokrého Topoľčany Dagmar Bobulová
3. miesto Zoltán Straňák ZUŠ Šahy Mgr. Štefan Híveš
Čestné uznanie Katarína Nedeľková ZUŠ sv. Cecílie Bratislava Mgr. art. Martina Lišková
Čestné uznanie Filip Dinuš ZUŠ E. Suchoňa Bratislava Mgr. art. Tomáš Horkavý
Čestné uznanie Panna Téglas ZUŠ Komárno Mgr. Eva Sýkorová, PhD.

Hra na zobcovej flaute - III. kategória - do 15 rokov

1. miesto Tomáš Duchoslav ZUŠ Istrijská Bratislava Dominika Križalkovičová
2. miesto Adam Štefunko ZUŠ sv. Cecílie Bratislava Mgr. art. Tomáš Štefunko

Hra na zobcovej flaute - IV. kategória - do 18 rokov

1. miesto Neudelené
2. miesto Neudelené
3. miesto Matej Chudada ZUŠ J. Kresánka Bratislava Lýdia Stanová
3. miesto Katarína Dubajová ZUŠ sv. Cecílie Bratislava Mgr. art. Juraj Klatt

 

Hra na drevených dychových nástrojoch - I. kategória do 13 rokov

1. miesto Kvetoslava Vargová ZUŠ Senec Zoltán Grunza
2. miesto Martina Pepuchová ZUŠ E. Suchoňa Pezinok Marián Mráz
2. miesto Mária Maršálková ZUŠ Senec Jaroslav Meliš
3. miesto Matej Dižo ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava Doc. Alexander Stepanov, CSc.
Čestné uznanie Anna Mladá ZUŠ I. Godina Vráble Eva Škablová

Hra na drevených dychových nástrojoch - II. kategória – do 15 rokov


1. miesto Terézia Šuppová ZUŠ L. Mokrého Topoľčany Bc. Elena Volonská
2. miesto Hana Songová ZUŠ E. Suchoňa Bratislava Mgr. Jaroslava Beladičová
3. miesto Tamara Füssiová ZUŠ Komárno Mgr. Eva Sýkorová, PhD.
Čestné uznanie Kamila Jarábková ZUŠ Senec Mgr. art. Gabriel Škriečka
Čestné uznanie Petra Meszárošová ZUŠ J. Rosinského Nitra Mgr. Magdaléna Smolinská

Hra na drevených dychových nástrojoch - III. kategória – do 18 rokov


1. miesto Mária Reháková ZUŠ J. Kresánka Bratislava Mgr. art. Valéria Bánovská
2. miesto Laura Nagyová ZUŠ J. Kresánka Bratislava Mgr. art. Valéria Bánovská
3. miesto Petra Noskovičová ZUŠ E. Suchoňa Pezinok Marián Mráz
Čestné uznanie Marta Husseinová ZUŠ Istrijská Bratislava Mgr. art. Ladislav Podkamenský

Hra na drevených dychových nástrojoch - IV. kategória – do 25 rokov

1. miesto Neudelené
2. miesto Neudelené
3. miesto Neudelené
Čestné uznanie Alexandra Kubinová ZUŠ Senica Jana Gálová

Hra na plechových dychových nástrojoch - I.A kategória – do 15 rokov


1. miesto Filip Jandorf ZUŠ Stupava Mgr. art. Jozef Mydliar
2. miesto Boris Horínek ZUŠ Istrijská Bratislava Mgr. Ľubomír Horák
3. miesto Eva Husseinová ZUŠ Istrijská Bratislava Mgr. Ľubomír Horák

Hra na plechových dychových nástrojoch - II.A kategória – do 18 rokov

1. miesto Neudelené
2. miesto Neudelené
3. miesto Neudelené
Čestné uznanie Barbora Pomsárová ZUŠ Istrijská Bratislava Mgr. Vladimír Dianiška

Mimoriadne ocenenia:
Cena Miloša Ruppeldta za interpretáciu skladby A. Vivaldiho
Tomáš Duchoslav - ZUŠ Istrijská Bratislava

Cena Oľgy Trebitschovej za najlepší umelecký prejav
Mária Reháková - ZUŠ J. Kresánka Bratislava

Cena za najlepší klavírny sprievod
Mgr. art. Oľga Šuppová - ZUŠ L. Mokrého Topoľčany

Laureát súťaže Dni Miloša Ruppeldta
Tomáš Duchoslav - ZUŠ Istrijská Bratislava

Cena pre pedagóga za prípravu Laureáta súťaže
Dominika Križalkovičová - ZUŠ Istrijská Bratislava

 

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (21).jpg