Titulná stránka » Semináre » Časový harmonogtram - flautový seminár

Flautový seminár

Mgr. Marta Braunsteinerová

7. február 2020

Prezentácia

v budove ZUŠ, Panenská 11

9.00 - 10.00 h.

Otvorenie

10.00 - 10.10 h.

1.     ZUŠ M. Ruppeldta

Ester Stacho

10.10 - 10.20 h.

2.     ZUŠ M. Ruppeldta

Malka Ester Šebestová

          10.20 - 10.30 h.

3.     ZUŠ Modra

Michal Šeliga

10.30 - 10.50 h.

4.     ZUŠ E. Suchoňa Pezinok

Ema Vargová

10.50 - 11.10 h.

5.     ZUŠ Nové Zámky

Ester Vrábľová

11.10 - 11.30 h.

6.     ZUŠ Modra

Johana Horníková

11.30 - 11.50 h.

Obed

Reštaurácia Downtown

Panenská 31

12.00 - 13.00 h.

7.     ZUŠ E. Suchoňa Pezinok

Barbora Krebsová

13.00 - 13.20 h.

8.     ZUŠ E. Suchoňa Pezinok

Gabriela Ježíková

13.20  - 13.40 h.

9.     ZUŠ Komárno

            Zink Dóra

 13.40 - 14.00 h.

10.                       ZUŠ Komárno

Bathó Lilla

14.00 - 14.20 h.

11. ZUŠ E. Suchoňa Pezinok

Dominika Forgó

14.20 - 14.40 h.

12. ZUŠ Komárno

Téglás Panna

14.40 - 15.00 h.

Diskusia - zhrnutie

              

    

 

 

 

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (10).jpg