Titulná stránka » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta » Výsledky súťaže - spev 2015

"Dni Miloša Ruppeldta"
7. ročník súťaže základných umeleckých škôl
3. december 2015
Súťaž v sólovom klasickom speve


I. kategória - do 9 rokov

1. miesto Valentína Batka ZUŠ Svätý Jur Mgr. Ľubica Špačková
2. miesto Nella Horečná ZUŠ Kúty Ľubomíra Pechová
2. miesto Hana Nejedlíková ZUŠ Šaľa Anikó Sárkányová
3. miesto Sofia Fašanoková ZUŠ Šaľa Anikó Sárkányová
3. miesto Jakub Ilenin ZUŠ Bernolákova Košice Eulalia Brecherová
Čestné uznanie Elena Kökényová ZUŠ Komárno Ružena Baloghová
Čestné uznanie Natália Bolebruchová ZUŠ Gbely Magdaléna Rafaelisová, DiS. art.
Čestné uznanie Andrej Kanišák ZUŠ Senec Eva Casanova, DiS.art.
Čestné uznanie Matej Chudý CZUŠ sv. Gorazda Vrbové Bc. Lenka Záhorcová
Čestné uznanie Tobiáš Fašanok ZUŠ Šaľa Anikó Sárkányová

II. kategória - do 12 rokov

1. miesto Katrin Klobučníková ZUŠ Nové Zámky Mgr. Blanka Mellenová
2. miesto Johana Kováčová ZUŠ J. Rosinského Nitra Mgr. Mária Mišunová
2. miesto Dušan Varga ZUŠ Senec Eva Casanova, DiS. art.
3. miesto Nina Valentová ZUŠ Svätý Jur Mgr. Ľubica Špačková
3. miesto Simon Molnár ZUŠ Senec Eva Casanova, DiS. art.
Čestné uznanie Emma Nagy ZUŠ Levice Mgr. art. Katarína Bandryová
Čestné uznanie Kristína Forrová ZUŠ Šaľa Henrieta Záležalová
Čestné uznanie Laura Hegedűšová ZUŠ Dunajská Streda Tűnde Kevická
Čestné uznanie Katarína Sadloňová ZUŠ Senica Mgr. Anna Praskačová
Čestné uznanie Liana Pechová ZUŠ Holíč Ľubomíra Pechová


III. kategória - do 15 rokov

1. miesto Ema Karasová ZUŠ Šaľa Henrieta Záležalová
2. miesto Viktória Stachová SZUŠ Nové Sady Eva Pacovská
2. miesto Bence Szabó ZUŠ Šaľa Henrieta Záležalová
Čestné uznanie Martin Janšák ZUŠ Senica Mgr. Anna Praskačová

IV. kategória - do 18 rokov

1. miesto Orsolya Janszó ZUŠ F. Liszta Štúrovo Bc. Andrea Letrichová
2. miesto neudelené
3. miesto neudelené
Čestné uznanie Judita Braunerová CZUŠ
sv. Gorazda Vrbové PaedDr. Petra Cmarková Breče, DiS. Art.

V. kategória - do 25 rokov

1. miesto Katalin Gál ZUŠ Komárno Ružena Baloghová
2. miesto neudelené
3. miesto Silvia Sekáčová ZUŠ Istrijská, Bratislava Mgr. art. Mária Rychlová

"Dni Miloša Ruppeldta"
7. ročník súťaže základných umeleckých škôl
3. december 2015


MIMORIADNE OCENENIA - Súťaž v sólovom klasickom speve

Cena Miloša Ruppeldta
za interpretáciu skladby
Pongráca Kačóh Katalin Gál ZUŠ
Komárno V. Ružena Baloghová


Cena Oľgy Trebitschovej
za najlepší umelecký prejav Katrin Klobučníková ZUŠ
Nové Zámky II. Mgr. Blanka Mellenová


Cena za perspektívny
vokálny prejav Emma Benešová ZUŠ Šaľa I. Henrieta Záležalová


Cena za najlepší
klavírny sprievod Mgr. Ilona Takácsová ZUŠ Senec II.


Laureát súťaže
Dni Miloša Ruppeldta Orsolya Janszó ZUŠ
F. Liszta Štúrovo IV. Bc. Andrea Letrichová


Cena pre pedagóga
za prípravu laureáta súťaže
Bc. Andrea Letrichová - ZUŠ F. Liszta Štúrovo

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (1)