Titulná stránka » Súťaž Dni Miloša Ruppeldta » Vysledky súťaže v sólovom speve 2009

Výsledky speváckej súťaže

Dni Miloša Ruppeldta

1. kategória

ČESTNÉ UZNANIE:

Alica KŐVÉROVÁ              ZUŠ J. Kowalského Bratislava

Tatiana DVORSKÁ              ZUŠ Senica

Alžbeta BERENÍKOVÁ        ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava

Monika VRÁBLIKOVÁ          ZUŠ Hálkova Bratislava

Mária GALAMBOSOVÁ        ZUŠ Senec

Sofia HORŇÁKOVÁ             ZUŠ Hálkova Bratislava

Bronislava SZIKHARTOVÁ   ZUŠ Senec

3. MIESTO:

Vanda BEDNÁROVÁ                ZUŠ Hálkova Bratislava

Dorota KOZÁROVÁ                 ZUŠ Hálkova Bratislava

2. MIESTO:

Martin JANŠÁK                         ZUŠ Senica

1. MIESTO:

Lívia KLAČANSKÁ                ZUŠ Hálkova Bratislava

2. kategória

ČESTNÉ UZNANIE:

Lucia SZAJKÓOVÁ             ZUŠ Hálkova Bratislava

Zuzana POLÁKOVÁ           ZUŠ Exnárova Bratislava

3. MIESTO:

Diana CASANOVA               ZUŠ Senec

2. MIESTO:

Dominika BEŇÁKOVÁ        ZUŠ Senica

3. kategória dievčatá

3. MIESTO:

Mária HORVÁTHOVÁ        ZUŠ Hálkova Bratislava

Bereniké SEBŐKOVÁ         ZUŠ Dunajská Streda

2. MIESTO:

Dominika JAKABOVÁ         ZUŠ Hálkova Bratislava

1. MIESTO:

Veronika SEDLÁČKOVÁ    ZUŠ Senica

3. kategória chlapci

2. MIESTO:

Erik MICHÁLEK          ZUŠ Senica

1. MIESTO:

Miloslav HOSCHEK   ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava

4. kategória dievčatá

ČESTNÉ UZNANIE:

Lucia TREBULOVÁ   ZUŠ Hálkova Bratislava

Martina REPTOVÁ    ZUŠ Senica

Petra KONCOVÁ     ZUŠ Levice

3. MIESTO:

Lucia KOMÁROVÁ    ZUŠ Zlaté Moravce

Andrea PIETROVÁ   ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava

2. MIESTO:

Katalin BÉRES        ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava

1. MIESTO:

Zuzana BARTOVÁ    ZUŠ Zlaté Moravce

 

4. kategória chlapci

ČESTNÉ UZNANIE:

Martin HUTTA        ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava

Andrej KOMADA    ZUŠ Hálkova Bratislava

3. MIESTO:

Iľja TAKÁCS           ZUŠ Senec

2. MIESTO:

Matej BENDA ZUŠ J. Rosinského Nitra

Mimoriadne ocenenia

Cena Miloša Ruppeldta za interpretáciu slovanského autora:    Petra Koncová – ZUŠ Levice

Cena Oľgy Trebitschovej za najlepší umelecký prejav:    Lucia Trebulová – ZUŠ Hálková Bratislava

Laureát súťaže Dni Miloša Ruppeldta:

Veronika Sedláčková - ZUŠ Senica

Cena za najlepší klavírny sprievod:

Mgr. Mirka Gáfriková - ZUŠ Senica

Cena za prípravu pre pedagóga za laureáta súťaže:

Eva Poláková- ZUŠ Senica

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

BADZ

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom.

BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru

Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte

www.badz.sk,

alebo pošlite email na

conductor@badz.sk,

príp. na

zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

Spev

Strunové nástroje

Dychové nástroje

Hudobná náuka

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (32).jpg