OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

 

Oddelenie spevu
Hlas je nástroj jemný a zložitý. Jeho štruktúra je obdivuhodné dielo prírody. Denne ho používajú v rôznych oblastiach života učitelia, hlásatelia, rečníci, herci, speváci a všetci ľudia ako reč alebo spev. Aby sa hlas zachoval zdravý po celý život je potrebné zaobchádzať s ním šetrne a kultivovane.
Spev je najprirodzenejší prejav človeka. Kultivovaný spev je umelecké ovládanie ľudského hlasu. Školením dosahujeme určitý stupeň jeho rozvoja a techniky. Obsahom vyučovania sólového spevu je naučiť žiaka správnym speváckym návykom, ako je postoj, dych, nasadenie tónu, rezonancia, výslovnosť a artikulácia, ktoré umožnia predniesť skladby s patričným vkusom a prejavom.
Spev je aj radosť a potešenie. Deti od 6 rokov vyučujeme hravou formou. Učíme ich ľudové a detské piesne, riekanky a veršíky. Každoročne vystupujú naši žiaci v hudobno-slovných pásmach na verejných podujatiach a vianočných koncertoch v rámci mesta, na Hlavnom námestí, pre MŠ, rodičov, dôchodcov a pod. Robíme aj vystúpenia ku Dňu detí. Naši žiaci môžu účinkovať na mnohých koncertoch školy i mimo nej v bratislavských múzeách a palácoch.
Poriadame kreatívne koncerty ako sú 1. aprílový vtipný koncert a koncerty zložené z piesní z muzikálov, operiet, či iných populárnych skladieb. Zúčastňujeme sa súťaží ako je Medzinárodná spevácka súťaž Iuventus canti vo Vrábľoch, „Hľadá sa muzikálová hviezda“ a súťaž R. Bolebruchovej, na ktorých mnohí naši žiaci dostali významné ocenenia.
Naši žiaci nachádzajú uplatnenie v rôznych speváckych zboroch doma (SND, SF) alebo aj v zahraničí (Rakúsko, SRN, Taliansko) a mnohí z nich odchádzajú každoročne študovať spev na konzervatóriá. Mnohí z našich absolventov úspešne študujú na VŠMU.

 

Oddelenie spevu

 

Oddelenie spevu

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Martina Zať ková - spev

David Árva, DiS art. - spev

PhDr. Klára Schlosserová -  zborový spev

Mgr.  Gabriela Šimková - spev, m. d.

Mgr.art. Denisa Šlepkovská - spev

Mgr. art. Ján Vaculík, ArtD. - spev

 

Róbert Tišťan

Bratislavský detský zbor (Badz)

Mgr. art. Robert Tišťan, PhD. – zborový spev

Hlas je nástroj jemný a zložitý. Jeho štruktúra je obdivuhodné dielo prírody. Denne ho používajú v rôznych oblastiach života učitelia, hlásatelia, rečníci, herci, speváci a všetci ľudia ako reč alebo spev. Aby sa hlas zachoval zdravý po celý život je potrebné zaobchádzať s ním šetrne a kultivovane.

 

Spev je najprirodzenejší prejav človeka. Kultivovaný spev je umelecké ovládanie ľudského hlasu. Školením dosahujeme určitý stupeň jeho rozvoja a techniky. Obsahom vyučovania sólového spevu je naučiť žiaka správnym speváckym návykom, ako je postoj, dych, nasadenie tónu, rezonancia, výslovnosť a artikulácia, ktoré umožnia predniesť skladby s patričným vkusom a prejavom.

 

Spev je aj radosť a potešenie. Deti od 6 rokov vyučujeme hravou formou. Učíme ich ľudové a detské piesne, riekanky a veršíky. Každoročne vystupujú naši žiaci v hudobno-slovných pásmach na verejných podujatiach a vianočných koncertoch v rámci mesta, na Hlavnom námestí, pre MŠ, rodičov, dôchodcov a pod. Robíme aj vystúpenia ku Dňu detí. Naši žiaci môžu účinkovať na mnohých koncertoch školy i mimo nej v bratislavských múzeách a palácoch.

 

Poriadame kreatívne koncerty ako sú 1. aprílový vtipný koncert a koncerty zložené z piesní z muzikálov, operiet, či iných populárnych skladieb. Zúčastňujeme sa súťaží ako je Medzinárodná spevácka súťaž Iuventus canti vo Vrábľoch, „Hľadá sa muzikálová hviezda“ a súťaž R. Bolebruchovej, na ktorých mnohí naši žiaci dostali významné ocenenia.

 

Naši žiaci nachádzajú uplatnenie v rôznych speváckych zboroch doma (SND, SF) alebo aj v zahraničí (Rakúsko, SRN, Taliansko) a mnohí z nich odchádzajú každoročne študovať spev na konzervatóriá. Mnohí z našich absolventov úspešne študujú na VŠMU.

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

badz

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte www.badz.sk, alebo pošlite email na conductor@badz.sk, príp. na zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

1.3.2009

klavír, keyboard, akordeón...

Spev

1.3.2009

spev, zborový spev

Strunové nástroje

1.3.2009

husle, violončelo, kontrabas, gitara, basgitara, elektrická gitara...

Dychové nástroje

1.3.2009

zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón...

Hudobná náuka

1.3.2009

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (19).jpg