OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Titulná stránka » Oddelenia » Strunové nástroje

Oddelenie strunových nástrojov
HUSLE
skúsení pedagógovia učia hru na husliach vo veku od 5-tich rokov a potom neobmedzene na vek, každého záujemcu.
požičiavame nástroje vo veľkostiach 1/8; ¼; ½; a celé (4/4)
možnosť hrania v rôznych komorných zoskupeniach
hra v sláčikovom súbore a komornom sláčikovom orchestri
VIOLONČELO
možno začať aj vo veku okolo 6-tich rokov a potom bez ohľadu na vek.
požičiavame nástroje ( máme všetky veľkosti )
je nezastupiteľný nástroj vo všetkých zoskupeniach
okrem súboru a komorného orchestra, možná hra ako duo, trio a kvarteto violončiel
KONTRABAS
pre staršie deti ( okolo 15 rokov ) a potom bez ohľadu na vek možnosť hrať v sláčikovom orchestri
GITARA
najlepšie pre začiatok hry na tomto nástroji sa javí vek medzi 8 a 10 rokmi dieťaťa. Začína sa „klasikou“ a pokračovať sa môže až ku komornej hudbe, alebo k elektrickej a basovej gitare.
ELEKTRICKÁ GITARA, BASOVÁ GITARA
starší (okolo 12 rokov a viac), sa môžu učiť na nástroje populárnej hudby s možnosťou hrania v „kapele".
KOMORNÝ ORCHESTER
na spoločné muzicírovanie v komornom sláčikovom orchestrisa stretávajú žiaci 6.a 7.ročníka a tiež žiaci, ktorí pokračujú v štúdiu hry na nástroji v druhom stupni, prípadne v štúdiu pre dospelých. Výkony hráčov orchestra sú súčasťou nielen našich verejných koncertov, ale aj koncertov v zahraničí a tiež prehliadok, festivalov a súťaží. V šk.roku 2005/2006 začína na škole pracovať amatérsky komorný orchester pre pokročilých hráčov na sláčikových nástrojoch. Vítaní sú všetci záujemcovia o vážnu hudbu bez ohľadu na vek.

 

 

 

Oddelenie strunových nástrojov

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Miroslava Paulová

Ing. Samuel Alexander - kontrabas, basová gitara

Daniela Bogazcová – husle

Peter Buocik – gitara

Magdaléna Burešová – violončelo

Ing. Andrej Kellenberger – gitara, elektrická gitara

Mgr. Darina Maršovská - husle

Andrea Pietrová – husle

Veronika Polomská, DiS. art. - gitara

Mgr. art. Michal Slezák – gitara, elektrická gitara

Mgr. art. Róbert Tišťan, PhD. - komorný orchester

Mgr. art. Ľ udmila Zápotočná - husle, komorný orchester

 

HUSLE

skúsení pedagógovia učia hru na husliach vo veku od 5-tich rokov a potom neobmedzene na vek, každého záujemcu.

požičiavame nástroje vo veľkostiach 1/8; ¼; ½; a celé (4/4)

možnosť hrania v rôznych komorných zoskupeniach

hra v sláčikovom súbore a komornom sláčikovom orchestri

 

VIOLONČELO

možno začať aj vo veku okolo 6-tich rokov a potom bez ohľadu na vek.

požičiavame nástroje ( máme všetky veľkosti )

je nezastupiteľný nástroj vo všetkých zoskupeniach

okrem súboru a komorného orchestra, možná hra ako duo, trio a kvarteto violončiel

 

KONTRABAS

pre staršie deti ( okolo 15 rokov ) a potom bez ohľadu na vek možnosť hrať v sláčikovom orchestri

 

GITARA

najlepšie pre začiatok hry na tomto nástroji sa javí vek medzi 8 a 10 rokmi dieťaťa. Začína sa „klasikou“ a pokračovať sa môže až ku komornej hudbe, alebo k elektrickej a basovej gitare.

ELEKTRICKÁ GITARA, BASOVÁ GITARA

starší (okolo 12 rokov a viac), sa môžu učiť na nástroje populárnej hudby s možnosťou hrania v „kapele".

 

KOMORNÝ ORCHESTER

na spoločné muzicírovanie v komornom sláčikovom orchestri sa stretávajú žiaci 6.a 7.ročníka a tiež žiaci, ktorí pokračujú v štúdiu hry na nástroji v druhom stupni, prípadne v štúdiu pre dospelých. Výkony hráčov orchestra sú súčasťou nielen našich verejných koncertov, ale aj koncertov v zahraničí a tiež prehliadok, festivalov a súťaží. V šk.roku 2005/2006 začína na škole pracovať amatérsky komorný orchester pre pokročilých hráčov na sláčikových nástrojoch. Vítaní sú všetci záujemcovia o vážnu hudbu bez ohľadu na vek.

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

badz

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte www.badz.sk, alebo pošlite email na conductor@badz.sk, príp. na zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

1.3.2009

klavír, keyboard, akordeón...

Spev

1.3.2009

spev, zborový spev

Strunové nástroje

1.3.2009

husle, violončelo, kontrabas, gitara, basgitara, elektrická gitara...

Dychové nástroje

1.3.2009

zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón...

Hudobná náuka

1.3.2009

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (4).jpg