OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Titulná stránka » Oddelenia » Pedagógovia

 

 

lavné sídlo školy
ZUŠ Panenská č. 11
Beláková Brigita - klavír
Betsa Iveta, Mgr. art. PhD - klavír, korepetície
Blinov Juraj, Mgr. - zobcová flauta, trúbka
Bogaczová Daniela - husle, - vedúca oddelenia strunových nástrojov
Borošová Anna, Mgr. - klavír
Brezová Alžbeta - klavír
Buocik Peter - gitara
Burešová Magdaléna - violončelo
Dvorská Oľga - klavír
Daňha Jiří - hudobná náuka
Fakač Peter - klavír, keyboard
Fecková Mária - klavír, korepetície
Fedorová Mária, Mgr. art. - klavír, korepetície
Kellenberger Andrej, Ing. - gitara
Klattová Blažena - husle
Kyselová Dagmar - hudobná náuka, zobcová flauta, - vedúca oddelenia hudobnej náuky
Lenner Eduard - korepetície
Mališková Adriena - husle
Mayerová Edita - spev
Mendelová Gabriela - spev
Mosorjak Martin, Mgr. art.zobcová flauta, klarinet

Hlavné sídlo školy ZUŠ Panenská č. 11

 

Alexander Samuel, Ing. -  kontrabas, basová gitara

Árva David, DiS. art. - spev

Banga Ladislav, DiS. art. - zobcová flauta, saxofón

Blinov Juraj, Mgr. - zobcová flauta, trúbka

Blesáková Mária, Mgr. art. - klavír, korepetície, - vedúca oddelenia klávesových nástrojov

Bogaczová Daniela - husle

Borošová Anna, Mgr. - klavír

Buocik Peter - gitara

Burešová Magdaléna - violončelo

Csibová Monika, Mgr. art. ArtD. - klavír, korepetície. m. d.

Cziczerová Adrienne, Mgr. . klavír 

Čörgöová Naneta, Mgr. art. - klavír, korepetície

Fecková Mária - klavír

Ferenčíková Petra, Mgr. art. - klavír, korepetície

Kellenberger Andrej, Ing. - gitara, el. gitara

Kyselová Dagmar - hudobná náuka - vedúca oddelenia hudobnej náuky

Kotlár Ľudovít, Mgr. - klavír

Lehuta Juraj, DiS, art. - hudba a počítač, bicie nástroje

Lenner Eduard, Mgr. art., ArtD. - klavír, korepetície

Miličević Mirko, Mgr. art. - akordeón, keyboard

Miličevič Tereza, Mgr. art. - klavír, korepetície, m. d.

Maršovská  Darina, Mgr., - husle

Mrázová Jana, Mgr. art., ArtD.  - klavír, korepetície, m. d.

Muchová Hana, Mgr. art. -  klavír, m. d.

Návojová Ružena, Mgr. - klavír

Nováková Michaela - zobcová flauta, priečna flauta

Ogurčáková Tatiana, DiS. art., Bc. - zobcová flauta, priečna flauta

Palkovič Ladislav, DiS. art. - klavír, korepetície

Paulová Miroslava, Mgr., hudobná náuka - zástupkyňa riaditeľky, vedúca oddelenia strunových nástrojov

Pažická Alexandra, Mgr. art. - klavír, - riaditeľka školy

Pažický Peter, Mgr. art., ArtD. - klavír

Pietrová Andrea - husle

Polláková Lenka, DiS. art. - klavír, korepetície

Polomská Veronika, DiS. art. - gitara

Púčik Milan, PaedDr. - akordeón

Pufflerová Jarmila - hudobná náuka

Rintel Debora, Bc. -  klavír, m. d.

Rybická Miroslava, Mgr. art. - zobcová flauta, priečna flauta

Samarjayová Mária - klavír

Šimková Gabriela, Mgr.  - spev, m. d.

Slezák Michal, Mgr. art. - gitara, el. gitara

Schlosserová Klára, PhDr. - zborový spev

Stepanov Alexander, prof. CSc.  - klarinet, saxofón

Šlepkovská Denisa, Mgr. art. -  spev

Šperkerová Magdaléna, Mgr. - klavír

Šranko Vladimír, Mgr. art. - klavír, korepetície

Šranková Ingrid, Mgr. art. - klavír, korepetície

Tišťan Robert, Mgr. art. PhD. - zborový spev, komorný orchester

Tišťanová Juliana, Mgr. art. - klavír, korepetície, m. d. 

Uličná Eva, Mgr. art. - zobcová flauta, priečna flauta, - vedúca oddelenia dychových nástrojov

Vaculík Ján, Mgr. art. ArtD. - spev

Zamborská Zuzana , Mgr. art. PhD. - klavír, korepetície

Zať ková Martina, Mgr. - spev, - vedúca oddelenia spevu

Zápotočná Ľ udmila, Mgr. art.  - husle, komorný orchester

 

Elokované pracoviská

Elokované pracovisko na ZŠ Mudroňova ul.

 

Betsa Iveta, Mgr. art., PhD. - klavír

Cvečková Olívia - klavír, - vedúca pracoviska

Dekánková Veronika, Mgr. art. - klavír, korepetície

Lenner Eduard, Mgr. art.,  ArtD. - klavír, korepetície

Nováková Michaela - zobcová flauta, priečna flauta

Polomská Veronika, DiS. art. - gitara

Rychlová Dana, Mgr. - klavír

 

Elokované pracovisko na ZŠ Dunajská ul.

 

Čörgöová Naneta, Mgr. art. - klavír, korepetície

Ogurčáková Tatiana, DiS. art., Bc. - zobcová flauta, priečna flauta

Samarjayová Mária - klavír, vedúca pracoviska

Slezák Michal, Mgr. art. - gitara

Maršovská  Darina, Mgr., - husle

Palkovič Ladislav, DiS. art. - klavír, korepetície

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

badz

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte www.badz.sk, alebo pošlite email na conductor@badz.sk, príp. na zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

1.3.2009

klavír, keyboard, akordeón...

Spev

1.3.2009

spev, zborový spev

Strunové nástroje

1.3.2009

husle, violončelo, kontrabas, gitara, basgitara, elektrická gitara...

Dychové nástroje

1.3.2009

zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón...

Hudobná náuka

1.3.2009

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (28).jpg