Titulná stránka » Semináre » Seminár Pergler

Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta

Panenská 11, Bratislava

v spolupráci s Radou rodičov ZUŠ M. Ruppeldta

POZVÁNKA

Vážené kolegyne a kolegovia, srdečne  Vás pozývame

Klavírny seminár a otvorené hodiny

Téma: Výber klavírneho repertoáru na základnom stupni -

motivačné a inštruktívno-didaktické ciele.

lektor:  doc. František Pergler, ArtD.

František Pergler patrí k popredným reprezentantom slovenského klavírneho umenia. Študoval na Konzervatóriu v Žiline (Ľudmila Kršková) a VŠMU v Bratislave (Marián Lapšanský, Zuzana Paulechová), kde absolvoval doktorandské štúdium (Ida Černecká).

Aktívne  sa  zúčastnil niekoľkých medzinárodných interpretačných kurzov pod vedením viacerých významných osobností (Halina Czerny-Stefańska, Eugen Indjić, Ewa Bukojemska, Kevin Kenner, Pi-hsien Chen), s úspechom sa uviedol i na medzinárodných klavírnych súťažiach (J. N. Hummela v Bratislave roku 1991 a M. Canals v Barcelone roku 1992). Vystúpil na koncertných pódiách v mnohých krajinách Európy, spolupracoval s poprednými slovenskými orchestrami a dirigentmi, komornými ansámblami (Moyzesovo kvarteto, Kvarteto města Brna a i.) i so známymi slovenskými spevákmi (Peter Dvorský, Jozef Kundlák, Martin Babjak a i.). Od roku 1998 účinkuje spolu s excelentnou klaviristkou Idou Černeckou v klavírnom duu, ktoré sa zameriava najmä na originálne diela pre klavír štvorručne zo svetovej (Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Dvořák, Grieg, Bizet, Fauré, Debussy, Ravel, Poulenc, Francoix) i slovenskej tvorby (Cikker, Zeljenka, Kupkovič, Hatrík, Krška, Bokes a i.), z ktorých mnohé uviedli premiérovo. Realizoval i viacero nahrávok na CD nosičoch –  sólovo i v spolupráci s Idou Černeckou (Slovanské tance A. Dvořáka, Romantic music for piano duet, French music for piano duet, CD „Stopy“ s klavírnou hudbou J. Hatríka a i...).

Pedagogicky pôsobí ako docent hry na klavíri na VŠMU v Bratislave, vedie majstrovské interpretačné kurzy a semináre na Slovensku i v zahraničí, venuje sa prednáškovej a publikačnej činnosti v oblasti interpretácie a didaktiky hry na klavíri.

 

 

Klavírny seminár sa uskutoční dňa 18. apríla 2018 o 10.00 h.

v koncertnej sieni Oľgy Trebitschovej ZUŠ M. Ruppeldta

Predpokladaný koniec je o 16.00 h. Prezentácia začína o 09.00 h. v budove ZUŠ M. Ruppeldta.

 

Účastnícky poplatok pre všetkých účastníkov semináru je 8 €.

V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady spojené s organizáciou seminára vrátane obeda.

 

 

 

Peniaze zasielajte poštovou peňažnou poukážkou na adresu do 13. apríla 2018:

ZUŠ M. Ruppeldta, Panenská č. 11, 811 03 Bratislava

(Prosíme o dodržiavanie termínu zaslania peňazí na adresu školy s tým súvisí organizácia seminára.

Ďakujeme za pochopenie!)

 

Uzávierka prihlášok: 13. apríl 2018

Kontakt: 02/54415552

 

 

 

Tešíme sa na spoločné stretnutie!      

                                                                                         Mgr. art. Alexandra Pažická

                                                                             riaditeľka školy

 

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

badz

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte www.badz.sk, alebo pošlite email na conductor@badz.sk, príp. na zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

1.3.2009

klavír, keyboard, akordeón...

Spev

1.3.2009

spev, zborový spev

Strunové nástroje

1.3.2009

husle, violončelo, kontrabas, gitara, basgitara, elektrická gitara...

Dychové nástroje

1.3.2009

zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón...

Hudobná náuka

1.3.2009

archív

Fotogaléria

Obrázok4.jpg