Titulná stránka » Semináre » Seminár - Katarína Dučai

Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta

Panenská 11, Bratislava

v spolupráci s Radou rodičov ZUŠ M. Ruppeldta

POZVÁNKA

Vážené kolegyne a kolegovia, srdečne  Vás pozývame

Workshop „Zobcová flauta v ZUŠ“

Základne metodicko-pedagogické postupy pri vyučovaní zobcovej flauty

na elementárnom stupni vzdelávania

lektor:  Mgr. art. Katarína Dučai

Katarína Dučai, rod. Schwardyová pochádza z Košíc. Po ukončení tamojšieho gymnázia študovala na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, neskôr na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni, kde v triede Prof. Helmuta Schallera absolvovala s vyznamenaním koncertný odbor zobcová flauta. Svoje vedomosti si prehlbovala v rámci majstrovských interpretačných kurzov (Internationale Akademie für Alte Musik v Innsbrucku, Interpretačné kurzy Kammertrio Linz – Wien). Z jej umeleckých aktivít spomeňme ocenenia v rámci celoslovenských  a medzinárodných súťaží v hre na zobcovú flautu, resp. v komornej hre, pôsobenie v orchestri Musica aeterna, ako aj  vo  viedenskom orchestri Bachgemeinde, bohatú koncertnú činnosť doma i v zahraničí (BHS, Košická hudobná jar, Koncerty Flauto dolce, Festival Ars Antiqua Europae in Via Gothica...), či účinkovanie v rámci monodramatických predstavení hercov Hubertusa Zorella a Vereny Vondrak vo viedenskom  Museumsquartier. Je zakladateľkou a umeleckou vedúcou projektu Flauto dolce.

V súčasnosti sa okrem koncertovania venuje aj pedagogickej činnosti – vyučuje zobcovú flautu ako hlavný odbor štúdia na Konzervatóriu v Bratislave a na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici a zároveň pôsobí na Johann Sebastian Bach Musikschule vo Viedni.

Workshopu sa môžu aktívne zúčastniť žiaci aj pedagógovia s naštudovaným notovým materiálom, ktorý zasielame spolu s pozvánkou. Nie je potrebné dokonalé prevedenie skladieb, nakoľko lektorka bude s účastníkom pracovať na mieste.

Notový materiál na stiahnutie:

 Marcello - Allegro

Sammartini - Sonata

Telemann - Duo

 

Workshop sa uskutoční dňa 14. novembra 2017 o 10.00 h.

v koncertnej sieni Oľgy Trebitschovej ZUŠ M. Ruppeldta

Predpokladaný koniec je o 16.00 h. Prezentácia začína o 09.00 h. v budove ZUŠ M. Ruppeldta.

Časový harmonogram: 10.00-12.00 h. teoretický blok spojený s hudobnými ukážkami lektorky.

Obedňajšia prestávka. Od 13.00-16.00 h. otvorené hodiny s aktívnymi účastníkmi.

 

 Účastnícky poplatok pre všetkých účastníkov semináru je 8 €.

V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady spojené s organizáciou seminára vrátane obeda.

 

 Peniaze zasielajte poštovou peňažnou poukážkou na adresu do 10. novembra 2017:

ZUŠ M. Ruppeldta, Panenská č. 11, 811 03 Bratislava

(Prosíme o dodržiavanie termínu zaslania peňazí na adresu školy s tým súvisí organizácia workshopu.

Ďakujeme za pochopenie!)

 

Uzávierka prihlášok: 10. november 2017

Kontakt: 02/54415552- Martina Zaťková

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

   Mgr. art. Alexandra Pažická

riaditeľka školy

Prihláška na stiahnutie...

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

badz

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte www.badz.sk, alebo pošlite email na conductor@badz.sk, príp. na zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

1.3.2009

klavír, keyboard, akordeón...

Spev

1.3.2009

spev, zborový spev

Strunové nástroje

1.3.2009

husle, violončelo, kontrabas, gitara, basgitara, elektrická gitara...

Dychové nástroje

1.3.2009

zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón...

Hudobná náuka

1.3.2009

archív

Fotogaléria

Obrázok1.jpg